Yeni Vergi Takvimi 2020

Ocak 2020 

İlk Tarih

Son Tarih

Vergiler /Harçlar

Açıklama

1/1/2020

10/1/2020

16-31 Aralık 2019 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

2/1/2020

10/1/2020

16-31 Aralık 2019 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi

 

1/1/2020

15/01/2020

Aralık 2019 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

1/1/2020

15/01/2020

Aralık 2019 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

1/1/2020

15/01/2020

Aralık 2019 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi

 

1/1/2020

15/01/2020

Aralık 2019 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

1/1/2020

15/01/2020

Aralık 2019 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

1/1/2020

15/01/2020

Aralık 2019 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

 

1/1/2020

15/01/2020

Aralık 2019 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi

 

1/1/2020

20/01/2020

Aralık 2019 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

1/1/2020

20/01/2020

Aralık 2019 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

1/1/2020

20/01/2020

Aralık 2019 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

1/1/2020

20/01/2020

Aralık 2019 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi

 

1/1/2020

20/01/2020

Aralık 2019 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

1/1/2020

20/01/2020

Aralık 2019 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

16/01/2020

24/01/2020

1-15 Ocak 2020 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi

 

1/1/2020

24/01/2020

Aralık 2019 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin Verilmesi

 

1/1/2020

24/01/2020

Ekim-Kasım-Aralık 2019 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin Verilmesi

 

16/01/2020

27/01/2020

1-15 Ocak 2020 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

1/1/2020

27/01/2020

Aralık 2019 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

1/1/2020

27/01/2020

Ekim-Kasım-Aralık 2019 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

1/1/2020

27/01/2020

Aralık 2019 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi

 

1/1/2020

27/01/2020

Ekim-Kasım-Aralık 2019 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)

 

1/1/2020

27/01/2020

Ekim-Kasım-Aralık 2019 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Beyanı ve Ödemesi

 

1/1/2020

27/01/2020

Aralık 2019 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

1/1/2020

31/01/2020

Aralık 2019 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)

 

1/1/2020

31/01/2020

Aralık 2019 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

 

1/1/2020

31/01/2020

6736 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 18. Taksit Ödemesi

 

1/1/2020

31/01/2020

7020 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 16. Taksit Ödemesi

 

1/1/2020

31/01/2020

7143 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 9. Taksit Ödemesi

 

1/1/2020

31/01/2020

Aralık 2019 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Payının Ödemesi

 

1/1/2020

31/01/2020

Ekim-Kasım-Aralık 2019 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Payının Ödemesi

 

1/1/2020

31/01/2020

Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödemesi

 

1/1/2020

31/01/2020

Yıllık Harçların Ödemesi

 

1/1/2020

31/01/2020

2019 Yılında Kullanılan Defterlerin 2020 Yılında da Kullanılmak İstenmesi Halinde Yasal Defterlere İlişkin Ara Tasdik

 

1/1/2020

31/01/2020

Aralık 2019 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi

 

1/1/2020

31/01/2020

Ekim-Kasım-Aralık 2019 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi

 

1/1/2020

31/01/2020

Aralık 2019 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

 

Şubat 2020

İlk Tarih

Son Tarih

Vergiler /Harçlar

Açıklama

1/2/2020

10/2/2020

16-31 Ocak 2020 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

3/2/2020

11/2/2020

16-31 Ocak 2020 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi

 

1/2/2020

17/02/2020

Ocak 2020 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi

 

1/2/2020

17/02/2020

Ocak 2020 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

1/2/2020

17/02/2020

Ocak 2020 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

1/2/2020

17/02/2020

Ocak 2020 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

 

1/2/2020

17/02/2020

Ocak 2020 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi

 

1/2/2020

17/02/2020

2019 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

1/2/2020

17/02/2020

2019 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

1/2/2020

17/02/2020

Ocak 2020 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

1/2/2020

17/02/2020

Ocak 2020 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

1/2/2020

20/02/2020

Ocak 2020 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

1/2/2020

20/02/2020

Ocak 2020 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

1/2/2020

20/02/2020

Ocak 2020 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

1/2/2020

20/02/2020

Ocak 2020 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi

 

1/2/2020

20/02/2020

Ocak 2020 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

1/2/2020

20/02/2020

Ocak 2020 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

16/02/2020

25/02/2020

1-15 Şubat 2020 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

17/02/2020

25/02/2020

1-15 Şubat 2020 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi

 

1/2/2020

26/02/2020

Ocak 2020 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi

 

1/2/2020

26/02/2020

Ocak 2020 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

1/2/2020

26/02/2020

Ocak 2020 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

1/2/2020

2/3/2020

Diğer Ücretlerin Gelir Vergisinin İdarece Tarhı ve 1. Taksit Ödemesi

 

1/2/2020

2/3/2020

Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin 2019 Yılına İlişkin Gelir Vergisi Beyanı ve 1. Taksit Ödemesi

 

1/2/2020

2/3/2020

Ocak 2020 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi

 

1/2/2020

2/3/2020

Ocak 2020 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

1/2/2020

2/3/2020

Ocak 2020 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)

 

1/2/2020

2/3/2020

Ocak 2020 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

 

 

Mart 2020

İlk Tarih

Son Tarih

Vergiler /Harçlar

Açıklama

1/2/2020

2/3/2020

Ocak 2020 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi

 

1/2/2020

2/3/2020

Ocak 2020 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

1/2/2020

2/3/2020

Ocak 2020 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)

 

1/2/2020

2/3/2020

Ocak 2020 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

 

1/2/2020

2/3/2020

Diğer Ücretlerin Gelir Vergisinin İdarece Tarhı ve 1. Taksit Ödemesi

 

1/2/2020

2/3/2020

Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin 2019 Yılına İlişkin Gelir Vergisi Beyanı ve 1. Taksit Ödemesi

 

2/3/2020

10/3/2020

16-29 Şubat 2020 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi

 

1/3/2020

10/3/2020

16-29 Şubat 2020 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

1/3/2020

16/03/2020

Şubat 2020 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

1/3/2020

16/03/2020

Şubat 2020 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

1/3/2020

16/03/2020

Şubat 2020 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi

 

1/3/2020

16/03/2020

Şubat 2020 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

1/3/2020

16/03/2020

Şubat 2020 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

1/3/2020

16/03/2020

Şubat 2020 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

 

1/3/2020

16/03/2020

Şubat 2020 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi

 

1/3/2020

20/03/2020

Şubat 2020 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

1/3/2020

20/03/2020

Şubat 2020 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi

 

1/3/2020

20/03/2020

Şubat 2020 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

1/3/2020

20/03/2020

Şubat 2020 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

1/3/2020

20/03/2020

Şubat 2020 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

1/3/2020

20/03/2020

Şubat 2020 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

16/03/2020

24/03/2020

1-15 Mart 2020 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi

 

16/03/2020

25/03/2020

1-15 Mart 2020 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

1/3/2020

24/04/2020

Şubat 2020 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Tüm Gelir ve Kurumlar Vergisi Mükellefleri için

(126 No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri)

1/3/2020

26/03/2020

Şubat 2020 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi

 

1/3/2020

26/03/2020

Şubat 2020 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

1/3/2020

31/03/2020

7143 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 10. Taksit Ödemesi

 

1/3/2020

31/03/2020

GVK Geçici 67. Madde Kapsamında İhtiyari Beyannamenin Verilmesi

 

1/3/2020

24/04/2020

2019 Yılına İlişkin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinin Verilmesi ve 1.Taksit Ödemesi

Tüm Gelir Vergisi Mükellefleri için

(126 No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri)

1/3/2020

31/03/2020

Şubat 2020 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi

 

1/3/2020

31/03/2020

Şubat 2020 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

1/3/2020

31/04/2020

Şubat 2020 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)

Tüm Gelir ve Kurumlar Vergisi Mükellefleri için

(126 No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri)

1/3/2020

31/04/2020

Şubat 2020 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

Tüm Gelir ve Kurumlar Vergisi Mükellefleri için

(126 No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri)

1/3/2020

31/03/2020

7020 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 17. Taksit Ödemesi

 

1/3/2020

1/6/2020

2020 Yılı Emlak Vergisi 1. Taksit Ödemesinin Son Günü (1 Mart – 1 Haziran 2020 Tarihleri Arasında)

 

1/3/2020

1/6/2020

2020 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 1. Taksit Ödemesinin Son Günü (1 Mart – 1 Haziran 2020 Tarihleri Arasında)

 

1/3/2020

1/6/2020

2020 Yılı Emlak Vergisi 1. Taksit Ödemesinin Başlangıcı (1 Mart – 1 Haziran 2020 Tarihleri Arasında)

 

1/3/2020

1/6/2020

2020 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 1. Taksit Ödemesinin Başlangıcı (1 Mart – 1 Haziran 2020 Tarihleri Arasında)

 

 

Nisan 2020

İlk Tarih

Son Tarih

Vergiler /Harçlar

Açıklama

1/4/2020

9/4/2020

16-31 Mart 2020 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi

 

1/4/2020

10/4/2020

16-31 Mart 2020 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

1/4/2020

15/04/2020

Mart 2020 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

1/4/2020

15/04/2020

Mart 2020 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

1/4/2020

15/04/2020

Mart 2020 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi

 

1/4/2020

15/04/2020

Mart 2020 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

1/4/2020

15/04/2020

Mart 2020 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

1/4/2020

15/04/2020

Mart 2020 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

 

1/4/2020

15/04/2020

Mart 2020 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi

 

1/4/2020

20/04/2020

Mart 2020 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi

 

1/4/2020

20/04/2020

Mart 2020 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

1/4/2020

20/04/2020

Mart 2020 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

1/4/2020

20/04/2020

Mart 2020 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

1/4/2020

20/04/2020

Mart 2020 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

1/4/2020

20/04/2020

Mart 2020 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

1/3/2020

24/04/2020

Şubat 2020 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Tüm Gelir ve Kurumlar Vergisi Mükellefleri için

(126 No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri)

1/3/2020

24/04/2020

2019 Yılına İlişkin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinin Verilmesi ve 1.Taksit Ödemesi

Tüm Gelir Vergisi Mükellefleri için

(126 No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri)

16/04/2020

27/04/2020

1-15 Nisan 2020 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi

 

16/04/2020

27/04/2020

1-15 Nisan 2020 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

1/4/2020

27/04/2020

Mart 2020 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile beyan, bildirim ve ödeme süreleri uzamayan vergi mükellefleri için

1/4/2020

27/07/2020

Mart 2020 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı

518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile beyan, bildirim ve ödeme süreleri uzayan mükellef grupları için

1/4/2020

27/10/2020

Mart 2020 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi

518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile beyan, bildirim ve ödeme süreleri uzayan mükellef grupları için

1/4/2020

27/04/2020

Ocak-Şubat-Mart 2020 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile beyan, bildirim ve ödeme süreleri uzamayan vergi mükellefleri için

1/4/2020

27/07/2020

Ocak-Şubat-Mart 2020 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı

518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile beyan, bildirim ve ödeme süreleri uzayan mükellef grupları için

1/4/2020

27/10/2020

Ocak-Şubat-Mart 2020 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi

518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile beyan, bildirim ve ödeme süreleri uzayan mükellef grupları için

1/4/2020

27/04/2020

Mart 2020 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi

518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile beyan, bildirim ve ödeme süreleri uzamayan vergi mükellefleri için

1/4/2020

27/04/2020

Ocak-Şubat-Mart 2020 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)

518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile beyan, bildirim ve ödeme süreleri uzamayan  vergi mükellefleri için

1/4/2020

27/07/2020

Mart 2020 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı

518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile beyan, bildirim ve ödeme süreleri uzayan mükellef grupları için

1/4/2020

27/10/2020

Mart 2020 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Ödemesi

518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile beyan, bildirim ve ödeme süreleri uzayan mükellef grupları için

1/4/2020

27/07/2020

Ocak-Şubat-Mart 2020 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)

518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile beyan, bildirim ve ödeme süreleri uzayan mükellef grupları için

1/4/2020

27/10/2020

Ocak-Şubat-Mart 2020 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)

518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile beyan, bildirim ve ödeme süreleri uzayan mükellef grupları için

1/4/2020

27/04/2020

Ocak-Şubat-Mart 2020 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Beyanı ve Ödemesi

 

1/4/2020

27/04/2020

Mart 2020 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

1/4/2020

30/04/2020

Mart 2020 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

1/4/2020

27/07/2020

Mart 2020 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)

518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile beyan, bildirim ve ödeme süreleri uzayan mükellef grupları için

1/4/2020

30/04/2020

Mart 2020 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)

518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile beyan, bildirim ve ödeme süreleri uzamayan  vergi mükellefleri için

1/4/2020

27/07/2020

Mart 2020 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile beyan, bildirim ve ödeme süreleri uzayan mükellef grupları için

1/4/2020

30/04/2020

Mart 2020 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile beyan, bildirim ve ödeme süreleri uzamayan  vergi mükellefleri için

1/4/2020

30/04/2020

2019 Yılına İlişkin Kurumlar Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

1/4/2020

30/04/2020

Elektrik Üretimi Lisans Harçları Yıllık Harç Bildirimi Verilmesi

 

1/4/2020

30/04/2020

Denetim Kuruluşları Yetkilendirme Belgesi Yıllık Harç Bildirimi Verilmesi

 

1/4/2020

30/04/2020

Mart 2020 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi

 

1/4/2020

30/04/2020

Ocak-Şubat-Mart 2020 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi

 

1/3/2020

31/04/2020

Şubat 2020 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)

Tüm Gelir ve Kurumlar Vergisi Mükellefleri için

(126 No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri)

1/3/2020

31/04/2020

Şubat 2020 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

Tüm Gelir ve Kurumlar Vergisi Mükellefleri için

(126 No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri)

1/4/2020

1/6/2020

2019 Yılına Ait Gelir Vergisi Mükelleflerinin (Kazancı basit usulde tespit edilenler dâhil) Vergi Levhasını İnternet Vergi Dairesinden Almaya Başlaması (1 Nisan - 1 Haziran 2020)

 

         


Mayıs 2020

İlk Tarih

Son Tarih

Vergiler /Harçlar

Açıklama

1/5/2020

11/5/2020

16-30 Nisan 2020 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

4/5/2020

12/5/2020

16-30 Nisan 2020 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi

 

1/5/2020

15/05/2020

Nisan 2020 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

1/5/2020

15/05/2020

Nisan 2020 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

1/5/2020

15/05/2020

Nisan 2020 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi

 

1/5/2020

15/05/2020

Nisan 2020 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

1/5/2020

15/05/2020

Nisan 2020 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

1/5/2020

15/05/2020

Nisan 2020 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

 

1/5/2020

15/05/2020

Nisan 2020 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi

 

1/5/2020

18/05/2020

2020 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

1/5/2020

18/05/2020

2020 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

1/5/2020

20/05/2020

Nisan 2020 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

1/5/2020

20/05/2020

Nisan 2020 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi

 

1/5/2020

20/05/2020

Nisan 2020 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

1/5/2020

20/05/2020

Nisan 2020 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

1/5/2020

20/05/2020

Nisan 2020 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

1/5/2020

20/05/2020

Nisan 2020 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

16/05/2020

27/05/2020

1-15 Mayıs 2020 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

1/5/2020

27/05/2020

Nisan 2020 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile beyan, bildirim ve ödeme süreleri uzamayan  vergi mükellefleri için

1/5/2020

27/07/2020

Nisan 2020 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı

518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile beyan, bildirim ve ödeme süreleri uzayan mükellef grupları için

1/5/2020

27/11/2020

Nisan 2020 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi

518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile beyan, bildirim ve ödeme süreleri uzayan mükellef grupları için

1/5/2020

27/05/2020

Nisan 2020 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi

518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile beyan, bildirim ve ödeme süreleri uzamayan  vergi mükellefleri için

1/5/2020

27/07/2020

Nisan 2020 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı

518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile beyan, bildirim ve ödeme süreleri uzayan mükellef grupları için

1/5/2020

27/11/2020

Nisan 2020 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı Ödemesi

518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile beyan, bildirim ve ödeme süreleri uzayan mükellef grupları için

1/5/2020

27/05/2020

GVK Geçici 61. Madde Uyarınca Hesaplanan Yatırım İndirimi Stopajının Beyanı ve Ödemesi

518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile beyan, bildirim ve ödeme süreleri uzamayan  vergi mükellefleri için

1/5/2020

27/07/2020

GVK Geçici 61. Madde Uyarınca Hesaplanan Yatırım İndirimi Stopajının Beyanı

518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile beyan, bildirim ve ödeme süreleri uzayan mükellef grupları için

1/5/2020

27/11/2020

GVK Geçici 61. Madde Uyarınca Hesaplanan Yatırım İndirimi Stopajının Ödemesi

518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile beyan, bildirim ve ödeme süreleri uzayan mükellef grupları için

1/5/2020

27/05/2020

Nisan 2020 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

18/05/2020

29/05/2020

1-15 Mayıs 2020 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi

 

1/5/2020

1/6/2020

Nisan 2020 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)

518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile beyan, bildirim ve ödeme süreleri uzamayan  vergi mükellefleri için

1/5/2020

27/07/2020

Nisan 2020 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)

518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile beyan, bildirim ve ödeme süreleri uzayan mükellef grupları için

1/5/2020

1/6/2020

Nisan 2020 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile beyan, bildirim ve ödeme süreleri uzamayan  vergi mükellefleri için

1/5/2020

27/07/2020

Nisan 2020 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile beyan, bildirim ve ödeme süreleri uzayan mükellef grupları için

1/5/2020

1/6/2020

2019 Yılına Ait Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin Vergi Levhasını İnternet Vergi Dairesinden Almaya Başlaması (1 Mayıs-1 Haziran 2020)

 

1/5/2020

1/6/2020

7020 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 18. Taksit Ödemesi

 

1/5/2020

1/6/2020

Veraset ve İntikal Vergisi 1.Taksit Ödemesi

 

1/5/2020

1/6/2020

7143 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 11. Taksit Ödemesi

 

1/5/2020

1/6/2020

2019 Yılına Ait Vergi Levhasının İnternet Vergi Dairesinden Alınmasının Son Günü

 

1/5/2020

1/6/2020

Veraset ve İntikal Vergisi 1.Taksit Ödemesi

 

1/5/2020

1/6/2020

Denetim Kuruluşları Yetkilendirme Belgesi Yıllık Harç Ödemesi

 

1/5/2020

1/6/2020

Elektrik Üretimi Lisans Harçları Yıllık Harç Ödemesi

 

1/5/2020

1/6/2020

Nisan 2020 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi

 

1/5/2020

1/6/2020

Nisan 2020 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

         

 

Haziran 2020

 

İlk Tarih

Son Tarih

Vergiler /Harçlar

Açıklama

 

1/4/2020

1/6/2020

2019 Yılına Ait Gelir Vergisi Mükelleflerinin (Kazancı basit usulde tespit edilenler dâhil) Vergi Levhasını İnternet Vergi Dairesinden Almaya Başlaması (1 Nisan - 1 Haziran 2020)

 

 

1/5/2020

1/6/2020

2019 Yılına Ait Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin Vergi Levhasını İnternet Vergi Dairesinden Almaya Başlaması (1 Mayıs-1 Haziran 2020)

 

 

1/5/2020

1/6/2020

Veraset ve İntikal Vergisi 1.Taksit Ödemesi

 

 

1/5/2020

1/6/2020

2019 Yılına Ait Vergi Levhasının İnternet Vergi Dairesinden Alınmasının Son Günü

 

 

1/5/2020

1/6/2020

Veraset ve İntikal Vergisi 1.Taksit Ödemesi

 

 

1/3/2020

1/6/2020

2020 Yılı Emlak Vergisi 1. Taksit Ödemesinin Son Günü (1 Mart – 1 Haziran 2020 Tarihleri Arasında)

 

 

1/3/2020

1/6/2020

2020 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 1. Taksit Ödemesinin Son Günü (1 Mart – 1 Haziran 2020 Tarihleri Arasında)

 

 

1/5/2020

1/6/2020

Denetim Kuruluşları Yetkilendirme Belgesi Yıllık Harç Ödemesi

 

 

1/5/2020

1/6/2020

Elektrik Üretimi Lisans Harçları Yıllık Harç Ödemesi

 

 

1/5/2020

1/6/2020

Nisan 2020 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi

 

 

1/5/2020

1/6/2020

Nisan 2020 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

 

1/5/2020

1/6/2020

7020 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 18. Taksit Ödemesi

 

 

1/3/2020

1/6/2020

2020 Yılı Emlak Vergisi 1. Taksit Ödemesinin Başlangıcı (1 Mart – 1 Haziran 2020 Tarihleri Arasında)

 

 

1/5/2020

1/6/2020

7143 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 11. Taksit Ödemesi

 

 

1/3/2020

1/6/2020

2020 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 1. Taksit Ödemesinin Başlangıcı (1 Mart – 1 Haziran 2020 Tarihleri Arasında)

 

 

1/6/2020

9/6/2020

16-31 Mayıs 2020 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi

 

 

1/6/2020

10/6/2020

16-31 Mayıs 2020 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

 

1/6/2020

15/06/2020

Mayıs 2020 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

 

1/6/2020

15/06/2020

Mayıs 2020 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

 

1/6/2020

15/06/2020

Mayıs 2020 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi

 

 

1/6/2020

15/06/2020

Mayıs 2020 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

 

1/6/2020

15/06/2020

Mayıs 2020 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

 

 

1/6/2020

15/06/2020

Mayıs 2020 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

 

1/6/2020

15/06/2020

Mayıs 2020 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi

 

 

1/6/2020

22/06/2020

Mayıs 2020 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

 

1/6/2020

22/06/2020

Mayıs 2020 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

 

1/6/2020

22/06/2020

Mayıs 2020 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

 

1/6/2020

22/06/2020

Mayıs 2020 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi

 

 

1/6/2020

22/06/2020

Mayıs 2020 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

 

1/6/2020

22/06/2020

Mayıs 2020 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

 

16/06/2020

24/06/2020

1-15 Haziran 2020 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi

 

 

16/06/2020

25/06/2020

1-15 Haziran 2020 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

 

1/6/2020

26/06/2020

Mayıs 2020 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile beyan, bildirim ve ödeme süreleri uzamayan  vergi mükellefleri için

 

1/6/2020

27/07/2020

Mayıs 2020 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı 

518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile beyan, bildirim ve ödeme süreleri uzayan mükellef grupları için

 

1/6/2020

28/12/2020

Mayıs 2020 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi

518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile beyan, bildirim ve ödeme süreleri uzayan mükellef grupları için

 

1/6/2020

26/06/2020

Mayıs 2020 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi

518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile beyan, bildirim ve ödeme süreleri uzamayan  vergi mükellefleri için

 

1/6/2020

27/07/2020

Mayıs 2020 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı

518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile beyan, bildirim ve ödeme süreleri uzayan mükellef grupları için

 

1/6/2020

28/12/2020

Mayıs 2020 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi  Ödemesi

518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile beyan, bildirim ve ödeme süreleri uzayan mükellef grupları için

 

1/6/2020

26/06/2020

Mayıs 2020 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

 

1/6/2020

30/06/2020

Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin 2019 Yılına İlişkin Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi

 

 

1/6/2020

30/06/2020

Mayıs 2020 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi

 

 

1/6/2020

30/06/2020

Mayıs 2020 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

 

1/6/2020

30/06/2020

Mayıs 2020 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)

518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile beyan, bildirim ve ödeme süreleri uzamayan  vergi mükellefleri için

 

1/6/2020

27/07/2020

Mayıs 2020 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)

518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile beyan, bildirim ve ödeme süreleri uzayan mükellef grupları için

 

1/6/2020

30/06/2020

Mayıs 2020 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile beyan, bildirim ve ödeme süreleri uzamayan  vergi mükellefleri için

 

1/6/2020

27/07/2020

Mayıs 2020 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile beyan, bildirim ve ödeme süreleri uzayan mükellef grupları için

               

 

Temmuz 2020

İlk Tarih

Son Tarih

Vergiler /Harçlar

Açıklama

1/7/2020

9/7/2020

16-30 Haziran 2020 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi

 

1/7/2020

10/7/2020

16-30 Haziran 2020 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

1/7/2020

16/07/2020

Haziran 2020 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

1/7/2020

16/07/2020

Haziran 2020 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

1/7/2020

16/07/2020

Haziran 2020 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi

 

1/7/2020

16/07/2020

Haziran 2020 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

1/7/2020

16/07/2020

Haziran 2020 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

1/7/2020

16/07/2020

Haziran 2020 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

 

1/7/2020

16/07/2020

Haziran 2020 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi

 

1/7/2020

20/07/2020

Haziran 2020 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

1/7/2020

20/07/2020

Haziran 2020 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

1/7/2020

20/07/2020

Haziran 2020 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi

 

1/7/2020

20/07/2020

Haziran 2020 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

1/7/2020

20/07/2020

Haziran 2020 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

16/07/2020

24/07/2020

1-15 Temmuz 2020 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi

 

1/7/2020

27/07/2020

Haziran 2020 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı

 

16/07/2020

27/07/2020

1-15 Temmuz 2020 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

1/7/2020

27/07/2020

Haziran 2020 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

1/7/2020

27/07/2020

Nisan-Mayıs-Haziran 2020 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

1/7/2020

27/07/2020

Haziran 2020 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi

 

1/7/2020

27/07/2020

Nisan-Mayıs-Haziran 2020 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)

 

1/7/2020

27/07/2020

Nisan-Mayıs-Haziran 2020 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Beyanı ve Ödemesi

 

1/4/2020

27/07/2020

Mart 2020 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı

518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile beyan, bildirim ve ödeme süreleri uzayan mükellef grupları için

1/4/2020

27/07/2020

Ocak-Şubat-Mart 2020 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı

518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile beyan, bildirim ve ödeme süreleri uzayan mükellef grupları için

1/4/2020

27/07/2020

Mart 2020 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı

518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile beyan, bildirim ve ödeme süreleri uzayan mükellef grupları için

1/4/2020

27/07/2020

Ocak-Şubat-Mart 2020 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)

518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile beyan, bildirim ve ödeme süreleri uzayan mükellef grupları için

1/4/2020

27/07/2020

Mart 2020 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)

518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile beyan, bildirim ve ödeme süreleri uzayan mükellef grupları için

1/4/2020

27/07/2020

Mart 2020 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile beyan, bildirim ve ödeme süreleri uzayan mükellef grupları için

1/5/2020

27/07/2020

Nisan 2020 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı

518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile beyan, bildirim ve ödeme süreleri uzayan mükellef grupları için

1/5/2020

27/07/2020

Nisan 2020 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı

518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile beyan, bildirim ve ödeme süreleri uzayan mükellef grupları için

1/5/2020

27/07/2020

GVK Geçici 61. Madde Uyarınca Hesaplanan Yatırım İndirimi Stopajının Beyanı

518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile beyan, bildirim ve ödeme süreleri uzayan mükellef grupları için

1/5/2020

27/07/2020

Nisan 2020 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)

518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile beyan, bildirim ve ödeme süreleri uzayan mükellef grupları için

1/5/2020

27/07/2020

Nisan 2020 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile beyan, bildirim ve ödeme süreleri uzayan mükellef grupları için

1/6/2020

27/07/2020

Mayıs 2020 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı 

518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile beyan, bildirim ve ödeme süreleri uzayan mükellef grupları için

1/6/2020

27/07/2020

Mayıs 2020 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı

518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile beyan, bildirim ve ödeme süreleri uzayan mükellef grupları için

1/6/2020

27/07/2020

Mayıs 2020 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)

518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile beyan, bildirim ve ödeme süreleri uzayan mükellef grupları için

1/6/2020

27/07/2020

Mayıs 2020 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile beyan, bildirim ve ödeme süreleri uzayan mükellef grupları için

1/7/2020

27/07/2020

Haziran 2020 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

1/7/2020

28/07/2020

Haziran 2020 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Ödemesi

 

1/7/2020

4/8/2020

7143 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 12. Taksit Ödemesi

 

1/7/2020

4/8/2020

Ocak-Haziran 2020 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Payının Beyanı ve Ödemesi

 

1/7/2020

4/8/2020

2019 Yılına İlişkin Yıllık Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi

 

1/7/2020

4/8/2020

Motorlu Taşıtlar Vergisi 2. Taksit Ödemesi

 

1/7/2020

4/8/2020

Haziran 2020 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi

 

1/7/2020

4/8/2020

Nisan-Mayıs-Haziran 2020 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi

 

1/7/2020

4/8/2020

Haziran 2020 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

1/7/2020

4/8/2020

Haziran 2020 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)

 

1/7/2020

4/8/2020

Haziran 2020 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

 

 

Ağustos 2020

İlk Tarih

Son Tarih

Vergiler /Harçlar

Açıklama

1/7/2020

4/8/2020

2019 Yılına İlişkin Yıllık Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi

 

1/7/2020

4/8/2020

Motorlu Taşıtlar Vergisi 2. Taksit Ödemesi

 

1/7/2020

4/8/2020

Haziran 2020 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi

 

1/7/2020

4/8/2020

Nisan-Mayıs-Haziran 2020 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi

 

1/7/2020

4/8/2020

Haziran 2020 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

1/7/2020

4/8/2020

Haziran 2020 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)

 

1/7/2020

4/8/2020

Haziran 2020 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

 

1/7/2020

4/8/2020

7143 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 12. Taksit Ödemesi

 

1/7/2020

4/8/2020

Ocak-Haziran 2020 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Payının Beyanı ve Ödemesi

 

1/8/2020

10/8/2020

16-31 Temmuz 2020 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

4/8/2020

12/8/2020

16-31 Temmuz 2020 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi

 

1/8/2020

17/08/2020

Temmuz 2020 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

1/8/2020

17/08/2020

Temmuz 2020 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

1/8/2020

17/08/2020

Temmuz 2020 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi

 

1/8/2020

17/08/2020

Temmuz 2020 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

1/8/2020

17/08/2020

Temmuz 2020 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

1/8/2020

17/08/2020

Temmuz 2020 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

 

1/8/2020

17/08/2020

Temmuz 2020 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi

 

1/8/2020

17/08/2020

2020 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs-Haziran) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

1/8/2020

17/08/2020

2020 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs-Haziran) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

1/8/2020

20/08/2020

Temmuz 2020 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

1/8/2020

20/08/2020

Temmuz 2020 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

1/8/2020

20/08/2020

Temmuz 2020 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

1/8/2020

20/08/2020

Temmuz 2020 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

1/8/2020

20/08/2020

Temmuz 2020 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

1/8/2020

20/08/2020

Temmuz 2020 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi

 

17/08/2020

25/08/2020

1-15 Ağustos 2020 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi

 

16/08/2020

25/08/2020

1-15 Ağustos 2020 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

1/8/2020

26/08/2020

Temmuz 2020 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

1/8/2020

26/08/2020

Temmuz 2020 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi

 

1/8/2020

26/08/2020

Temmuz 2020 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

1/8/2020

31/08/2020

Diğer Ücretlerin Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi

 

1/8/2020

31/08/2020

Temmuz 2020 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi

 

1/8/2020

31/08/2020

Temmuz 2020 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

1/8/2020

31/08/2020

Temmuz 2020 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)

 

1/8/2020

31/08/2020

Temmuz 2020 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

 

 

Eylül 2020 

İlk Tarih

Son Tarih

Vergiler /Harçlar

Açıklama

1/9/2020

9/9/2020

16-31 Ağustos 2020 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi

 

1/9/2020

10/9/2020

16-31 Ağustos 2020 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

1/9/2020

15/09/2020

Ağustos 2020 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

1/9/2020

15/09/2020

Ağustos 2020 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

1/9/2020

15/09/2020

Ağustos 2020 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi

 

1/9/2020

15/09/2020

Ağustos 2020 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

1/9/2020

15/09/2020

Ağustos 2020 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

1/9/2020

15/09/2020

Ağustos 2020 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

 

1/9/2020

15/09/2020

Ağustos 2020 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi

 

1/9/2020

21/09/2020

Ağustos 2020 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

1/9/2020

21/09/2020

Ağustos 2020 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

1/9/2020

21/09/2020

Ağustos 2020 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

1/9/2020

21/09/2020

Ağustos 2020 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi

 

1/9/2020

21/09/2020

Ağustos 2020 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

1/9/2020

21/09/2020

Ağustos 2020 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

16/09/2020

24/09/2020

1-15 Eylül 2020 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi

 

16/09/2020

25/09/2020

1-15 Eylül 2020 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

1/9/2020

28/09/2020

Ağustos 2020 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

1/9/2020

28/09/2020

Ağustos 2020 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi

 

1/9/2020

28/09/2020

Ağustos 2020 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

1/9/2020

30/09/2020

Ağustos 2020 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi

 

1/9/2020

30/09/2020

Ağustos 2020 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

1/9/2020

30/09/2020

Ağustos 2020 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)

 

1/9/2020

30/09/2020

Ağustos 2020 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

 

1/9/2020

30/09/2020

7143 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 13. Taksit Ödemesi

 

 

Ekim 2020 

İlk Tarih

Son Tarih

Vergiler /Harçlar

Açıklama

1/10/2020

9/10/2020

16-30 Eylül 2020 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi

 

1/10/2020

12/10/2020

16-30 Eylül 2020 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

1/10/2020

15/10/2020

Eylül 2020 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

1/10/2020

15/10/2020

Eylül 2020 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

1/10/2020

15/10/2020

Eylül 2020 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi

 

1/10/2020

15/10/2020

Eylül 2020 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

1/10/2020

15/10/2020

Eylül 2020 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

1/10/2020

15/10/2020

Eylül 2020 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

 

1/10/2020

15/10/2020

Eylül 2020 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi

 

1/10/2020

20/10/2020

Eylül 2020 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

1/10/2020

20/10/2020

Eylül 2020 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

1/10/2020

20/10/2020

Eylül 2020 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

1/10/2020

20/10/2020

Eylül 2020 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi

 

1/10/2020

20/10/2020

Eylül 2020 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

1/10/2020

20/10/2020

Eylül 2020 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

1/10/2020

26/10/2020

Eylül 2020 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

1/10/2020

26/10/2020

Temmuz-Ağustos-Eylül 2020 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

1/10/2020

26/10/2020

Eylül 2020 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi

 

1/10/2020

26/10/2020

Temmuz-Ağustos-Eylül 2020 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)

 

1/10/2020

26/10/2020

Temmuz-Ağustos-Eylül 2020 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Beyanı ve Ödemesi

 

1/10/2020

26/10/2020

Eylül 2020 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

16/10/2020

26/10/2020

1-15 Ekim 2020 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi

 

16/10/2020

26/10/2020

1-15 Ekim 2020 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

1/4/2020

27/10/2020

Mart 2020 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi

518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile beyan, bildirim ve ödeme süreleri uzayan mükellef grupları için

1/4/2020

27/10/2020

Ocak-Şubat-Mart 2020 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi

518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile beyan, bildirim ve ödeme süreleri uzayan mükellef grupları için

1/4/2020

27/10/2020

Mart 2020 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Ödemesi

518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile beyan, bildirim ve ödeme süreleri uzayan mükellef grupları için

1/4/2020

27/10/2020

Ocak-Şubat-Mart 2020 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)

518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile beyan, bildirim ve ödeme süreleri uzayan mükellef grupları için

1/10/2020

2/11/2020

Eylül 2020 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi

 

1/10/2020

2/11/2020

Temmuz-Ağustos-Eylül 2020 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi

 

1/10/2020

2/11/2020

Eylül 2020 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

1/10/2020

2/11/2020

Eylül 2020 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)

 

1/10/2020

2/11/2020

Eylül 2020 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

 

 

Kasım 2020 

İlk Tarih

Son Tarih

Vergiler /Harçlar

Açıklama

1/10/2020

2/11/2020

Eylül 2020 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi

 

1/10/2020

2/11/2020

Temmuz-Ağustos-Eylül 2020 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi

 

1/10/2020

2/11/2020

Eylül 2020 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

1/10/2020

2/11/2020

Eylül 2020 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)

 

1/10/2020

2/11/2020

Eylül 2020 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

 

2/11/2020

10/11/2020

16-31 Ekim 2020 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi

 

1/11/2020

10/11/2020

16-31 Ekim 2020 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

1/11/2020

16/11/2020

Ekim 2020 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

1/11/2020

16/11/2020

Ekim 2020 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

1/11/2020

16/11/2020

Ekim 2020 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi

 

1/11/2020

16/11/2020

Ekim 2020 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

1/11/2020

16/11/2020

Ekim 2020 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

1/11/2020

16/11/2020

Ekim 2020 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

 

1/11/2020

16/11/2020

Ekim 2020 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi

 

1/11/2020

17/11/2020

2020 III. Geçici Vergi Dönemine (Temmuz-Ağustos-Eylül) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

1/11/2020

17/11/2020

2020 III. Geçici Vergi Dönemine (Temmuz-Ağustos-Eylül) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

1/11/2020

20/11/2020

Ekim 2020 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

1/11/2020

20/11/2020

Ekim 2020 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

1/11/2020

20/11/2020

Ekim 2020 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

1/11/2020

20/11/2020

Ekim 2020 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi

 

1/11/2020

20/11/2020

Ekim 2020 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

1/11/2020

20/11/2020

Ekim 2020 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

16/11/2020

24/11/2020

1-15 Kasım 2020 Dönemine ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi

 

16/11/2020

25/11/2020

1-15 Kasım 2020 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

1/11/2020

26/11/2020

Ekim 2020 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

1/11/2020

26/11/2020

Ekim 2020 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi

 

1/11/2020

26/11/2020

Ekim 2020 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

1/5/2020

27/11/2020

Nisan 2020 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi

518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile beyan, bildirim ve ödeme süreleri uzayan mükellef grupları için

1/5/2020

27/11/2020

Nisan 2020 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı Ödemesi

518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile beyan, bildirim ve ödeme süreleri uzayan mükellef grupları için

1/5/2020

27/11/2020

GVK Geçici 61. Madde Uyarınca Hesaplanan Yatırım İndirimi Stopajının Ödemesi

518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile beyan, bildirim ve ödeme süreleri uzayan mükellef grupları için

1/11/2020

30/11/2020

2019 Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinde, Toplam Gelir İçindeki Zirai Kazançları %75 ve Daha Yüksek Oranda Olanlar İçin 1. Taksit Ödemesi

 

1/11/2020

30/11/2020

Veraset ve İntikal Vergisi 2. Taksit Ödemesi

 

1/11/2020

30/11/2020

2020 Yılı Emlak Vergisi 2. Taksit Ödemesi

 

1/11/2020

30/11/2020

2020 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 2. Taksit Ödemesi

 

1/11/2020

30/11/2020

Ekim 2020 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi

 

1/11/2020

30/11/2020

Ekim 2020 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

1/11/2020

30/11/2020

Ekim 2020 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)

 

1/11/2020

30/11/2020

Ekim 2020 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

 

1/11/2020

30/11/2020

7143 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 14. Taksit Ödemesi

 

 

Aralık 2020 

İlk Tarih

Son Tarih

Vergiler /Harçlar

Açıklama

1/12/2020

9/12/2020

16-30 Kasım 2020 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi

 

1/12/2020

10/12/2020

16-30 Kasım 2020 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

1/12/2020

15/12/2020

Kasım 2020 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

1/12/2020

15/12/2020

Kasım 2020 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

1/12/2020

15/12/2020

Kasım 2020 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi

 

1/12/2020

15/12/2020

Kasım 2020 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

1/12/2020

15/12/2020

Kasım 2020 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

1/12/2020

15/12/2020

Kasım 2020 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

 

1/12/2020

15/12/2020

Kasım 2020 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi

 

1/12/2020

21/12/2020

Kasım 2020 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

1/12/2020

21/12/2020

Kasım 2020 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

1/12/2020

21/12/2020

Kasım 2020 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

1/12/2020

21/12/2020

Kasım 2020 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi

 

1/12/2020

21/12/2020

Kasım 2020 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

1/12/2020

21/12/2020

Kasım 2020 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

16/12/2020

24/12/2020

1-15 Aralık 2020 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi

 

16/12/2020

25/12/2020

1-15 Aralık 2020 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

1/12/2020

28/12/2020

Kasım 2020 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

1/12/2020

28/12/2020

Kasım 2020 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi

 

1/12/2020

28/12/2020

Kasım 2020 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

1/6/2020

28/12/2020

Mayıs 2020 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi

518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile beyan, bildirim ve ödeme süreleri uzayan mükellef grupları için

1/6/2020

28/12/2020

Mayıs 2020 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi  Ödemesi

518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile beyan, bildirim ve ödeme süreleri uzayan mükellef grupları için

1/12/2020

31/12/2020

Kasım 2020 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

 

1/12/2020

31/12/2020

2019 Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinde, Toplam Gelir İçindeki Zirai Kazançları %75 ve Daha Yüksek Oranda Olanlar İçin 2. Taksit Ödemesi

 

1/12/2020

31/12/2020

2021 Yılında Kullanılacak Olan Yasal Defterlere İlişkin Açılış Tasdiki

 

1/12/2020

31/12/2020

Kasım 2020 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi

 

1/12/2020

31/12/2020

Kasım 2020 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

1/12/2020

31/12/2020

Kasım 2020 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)