Hadisatı ve Vahyi Oku!

Dr. Erkan Aydın ile Ramazan'da Bereketli Sohbetler...

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Hadisatı ve Vahyi Oku! Okuyacağımız üçüncü kitap hadisattır, yani olaylar. Her olay, bir kitaptır. Bakın bir cenazeye... Neler anlatır, neler düşündürür? Bütün dünyayı neredeyse durma noktasına getiren küçük bir koronavirüs bize neler anlatıyor peki! Daha dün uzayda koloniler kurmaktan söz ederken, bugün evlerimizde karantinadayız. Dördüncü kitap ise vahiydir. “Oku” emri bize “Vahyin penceresinden insanı, kâinatı oku ve olaylara bak” diyor. Allah peygamberlere vahyeder, insanlara ilham eder ve insanlarla olaylar vasıtasıyla konuşur. Her olayın bir dili vardır. Sadece bilimsel çalışma doğruya götürmez, vahyin penceresinden olursa bir anlam ifade eder. Bilgi bir üstünlük sebebidir. Çünkü Kuran-ı Kerim’de “Kime hikmet verilmiş ise ona çok hayır verilmiş demektir” (Bakara, 2/269) buyurulmuştur. Ayetteki hikmet, yararlı olan bilgi demektir. İnsanlığa yararlı olan bilgi, ona sahip olan için elbette bir üstünlük vesilesidir.