İnsanın eşya ile imtihanı

Dr. Erkan Aydın ile Ramazan'da Bereketli Sohbetler...

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Allah, Hz. Adem’i yaratıp ona eşyanın isimlerini öğrettiğinde aslında insanın en büyük imtihanının da eşya ile olacağını önceden bize haber veriyordu. İnsan değerini eşya karşısındaki tutumundan alacaktı. Kendisini eşyaya göre tanımlayıp nefsinin yanında mı, yoksa değerlerin etrafında tanımlayıp ruhunun yanında mı duracaktı? Ve yine Allah, insan serüveninin sonunu da haber vermiştir: Allah katında en değerli olanınız, en değerli eşyaya sahip olan değil, Allah’a, insanlara karşı en fazla sorumluluk bilinci taşıyanlarınızdır. Zenginleştikçe erdem sahibi olmamız gerekirken, madden zenginleşip sanki ruhen fakirleşiyoruz. Kazanırken kaybetmek bu olsa gerek... İslam dini, güçlü ve zengin olmayı, dünyayı güzelleştirmeyi ve onun güzelliklerinden faydalanmayı emrederken bütün bunları kendinden bilerek, kendini onlarla tanımlamayı ve başkaları üzerinde kendileri için üstünlük aracı olarak görmelerini yasaklar.