Kâinatı Oku!

Dr. Erkan Aydın ile Ramazan'da Bereketli Sohbetler...

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Okuyacağımız ikinci kitap kâinattır. Yüce Allah, önce zamanı ve mekânı, sonra insanı yarattı. İnsan yokken kâinat vardı. Allah Kuran’da buyuruyor ki “Varlığımızın delillerini, (kâinattaki uçsuz bucaksız) ufuklarda ve kendi nefislerinde onlara göstereceğiz” (Fussilet, 41/53) Peki, kâinatı nasıl hatmedeceğiz? Avrupa karanlıktayken, Endülüs’te Müslümanlar medeniyetin zirvesindeydi. Avrupa’nın en büyük kütüphanesinde altı yüz kitap varken, sadece Kurtuba’da altmış halk kütüphanesi, her kütüphanede de altı yüz bin kitap vardı. Kâinatı okumayı bıraktık. Nereden nereye! Hayati bir nokta olarak Müslümanlar bilgiyi ve geliştirdikleri teknolojiyi güç devşirmek, tahakküm etmek, sömürmek için değil, bütün insanlığın huzuru, refahı ve güvenliği için kullanmalıdır. O halde dinimiz ve dünyamız için gerekli olan bilgileri öğrenmeli, çocuklarımızı bu şuurla yetiştirmeliyiz.