Müslüman ticari terk etmemelidir

Dr. Erkan Aydın ile Ramazan'da Bereketli Sohbetler...

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Batı dünyasında ticaret, ilk defa 15. yüzyılda kavram olarak konuşulmaya başlasa da bugünkü kullandığımız anlamda ancak 18. yüzyılda tanımlandı. Oysa İslam bin beş yüz sene önce ticaretten, ticaretin kurallarından, ahlakından ve toplumu şekillendirmesinden bahsetmektedir. Nitekim başlangıçtan itibaren bütün dini metinlerde, ticaretin belirli ahlak ilkeleri ve kuralları içinde yapılması üzerinde durulmuştur. Dolayısıyla Müslümanların mutlaka ticaret yapmaları, güçlü olmaları ve başkalarının hükmü altına girmemeleri gerektiğini hem Kuran’dan hem de Peygamber’in hayatından görebilmekteyiz. Bizzat Hz. Peygamber ve Berâ bin Âzib, Zeyd bin Erkam, Ebu Said el-Hudrî ve Abdurrahman bin Avf gibi birçok sahabi ticaretle uğraşmışlardır. Özetle İslam, bir tarım toplumundan değil, ticaret kentinden zuhur etmiştir. Bu nedenle Müslümanların ticari faaliyetleri terk etmemesi gerekmektedir.