Ticaretin amacı sadece kazanç değildir

Dr. Erkan Aydın ile Ramazan'da Bereketli Sohbetler...

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

İslam kültüründe ticaret sadece bir kazanç aracı şeklinde görülmez. İnsanların ihtiyaç duyduğu maddeleri onlara ulaştırmak suretiyle Allah’ın rızasını kazanmaya vesile olarak da değerlendirilir. Kuran-ı Kerim Müslümanlar için ideal bir hedef ortaya koyar: Ticaret yapın, kimseye muhtaç olmayın, hüküm altına alınan değil, hükmeden olun. Ömer bin Hattâb’tan (r.a.) rivayet edilen şu sözler, İslam’ın ticarete bakış açısını özetler niteliktedir. Hz. Ömer halifeliği sırasında pazara gider ve oradakilerin çoğunun Nebatîlerden (Müslüman olmayan tüccarlar) olduğunu görünce üzülür. Halk onun yanına toplanınca kendilerine bunu haber vererek pazarı terk etmelerinden dolayı onları kınar. Onlar da kendisine şöyle derler: “Allah, bize nasip ettiği zaferle bizi pazarlardan müstağni kılmıştır.” Hz. Ömer (r.a.) ise onlara, “Allah’a and olsun, eğer böyle yaparsanız, yani ticareti, pazarı Müslüman olmayanlara bırakırsanız, muhakkak ki erkekleriniz onların erkeklerine, kadınlarınız da onların kadınlarına hizmetçi olur” der.