7 °C

Nargile şişeleri üzerine de uyarı geliyor

Nargile şişeleri üzerine de uyarı geliyor

ANKARA – Nargile şişeleri üzerinde en geç 27 Temmuz 2013 tarihinden itibaren sağlık uyarılarının bulunması zorunlu olacak. 

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanlığının Nargile Şişelerinin Üzerine Konulacak Sağlık Uyarılarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 
4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun ve 25692 sayılı Tütün Mamullerinin Zararlarından Korumaya Yönelik Üretim Şekline, Etiketlenmesine ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine dayanılarak, tabanı hariç nargile şişelerinin üzerine konulacak sağlık uyarılarına ilişkin usul ve esasları düzenleyen tebliğ, tabanı hariç nargile şişeleri üzerine uygulanacak sağlık uyarılarını kapsıyor. 
Tebliğe göre, nargile şişeleri üzerinde bu tebliğle belirlenen usul ve esaslar dâhilinde sağlık uyarılarının bulunması zorunlu olacak. 
Nargile şişeleri üzerine uygulanacak sağlık uyarıları nargile şişesinin biçimine göre silindirik veya konik biçimde olabilecek. Uyarılar, şişelerin ağız bölümünden başlayacak şekilde uygulanacak. 
Sağlık uyarıları, karton üzerine offset baskı, Polivinil Klorür (PVC) tabaka veya PVC boru üzerine serigrafi, tampon baskı veya yapıştırma şeklinde uygulanabilecek. Uyarılar sabit ve silinemez nitelikte basılacak. Sağlık uyarılarının basımı için asgari gereklilik dört renk; mavi, kırmızı, sarı ve siyah olacak. 
Uyarı ölçüleri, 5’er cm kesim payı ile birlikte, silindirik biçimli uyarıda asgari brüt 365 x 250 mm, konik biçimli uyarıda asgari brüt 360 x 217 mm şeklinde olacak. 
Nargile şişeleri üzerine konulacak sağlık uyarıları ve bunların kesim ölçüleri kurum internet sitesinde ilan edilecek ve elektronik ortamda kurum tarafından sağlanacak. Bu uyarıların, içerdikleri metinsel ve/veya görsel unsurun formatı, orantıları, renkleri ve grafiksel bütünlükleri değiştirilemeyecek. 
Sağlık uyarılarından her biri nargile şişeleri üzerinde dönüşümlü olarak uygulanacak. 
Sağlık uyarılarının nargile şişeleri üzerine uygulanmasından işyerlerindeki Nargilelik Tütün Mamulü Sunum Uygunluk Belgesi sahibi sorumlu olacak. 
Bu Tebliğ hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında 4207 sayılı Kanun, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ve Ürünlere Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun hükümleri kapsamında gerekli idarî yaptırımlar uygulanacak. 
Nargile şişeleri en geç 27 Temmuz 2013 tarihine kadar bu tebliğe uygun hale getirilecek. 
Bu tebliğde hüküm bulunmayan hallerde Kurumca yapılan diğer düzenlemelerde yer alan genel hükümler uygulanacak. 

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap