Sağlık çalışanları en çok maddi durumdan şikayetçi

Sağlık-Sen Stratejik Araştırmalar Merkezi'nin yaptığı araştırma sağlık çalışanlarının yüzde 42’sinin psikolojik sorun yaşadığını, yarısının da borçlu olduğunu gösterdi.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Mehmet KAYA

ANKARA – Sağlık-Sen sendikasına bağlı faaliyet yürüten Sağlık-Sen Stratejik Araştırmalar Merkezi yaptığı çalışmada, sağlık çalışanlarının yüzde 40,5’i çalışma koşullarından memnun olmadığını belirledi. Memnun olmayanların yüzde 21,8’i “hiç memnun değilim” dedi. Memnun ve çok memnun olanlar sırasıyla yüzde 17,7 ve yüzde 1,2 düzeyinde ölçüldü. Ankette, çalışanların yüzde 60,2’sinin mesleğini isteyerek seçtiği belirlenmesi nedeniyle, memnun olmama oranının yüksek çıkması anlamlı olarak değerlendirildi.

Çalışmada, “Kendisine ve ailesine yeterince vakit ayırabilen ve sosyal anlamda belirli bir seviyeye erişmiş kişilerin memnuniyetleri anlamlı düzeyde yüksektir. Bu tür faaliyetlerin ya da organizasyonların sağlanması, çalışma koşullarında iyileştirmelere gidilmesi, ekonomik olarak daha iyi imkanlara sahip olmaları sağlanması, sağlık çalışanlarının yaşam kalitelerini ve memnuniyetlerini artırarak kaliteli ve etkili hizmet sunumunda fayda sağlanacaktır” yorumu yapıldı.

Sağlık çalışanlarının en fazla maddi durumdan şikayet ettiği ve bunu değiştirmek istediği belirlenen çalışmada, büyük oranda mesleğini bilinçli olarak tercih etmelerine karşılık yüzde 63,4 oranında fırsat bulduğunda mesleğini değiştirmek istediği sonucu dikkat çekti.

Sağlık çalışanları Sosyo-Demografik Durum Belirleme Araştırmasında, sağlık çalışanlarının Araştırmaya katılanların yüzde 56,8’inin nöbet tutmadığı, yüzde 18,3’ünün 72 saat ve altı, yüzde 14,3’ünün 73-130 saat arası ve yüzde 10,1’inin 130 saat ve üzeri nöbet tuttuğu belirlendi. Sağlık çalışanlarının yüzde 16,5’inin kredi kartı takibe uğrarken, yüzde 52,7’si son bir yıl içinde banka kredisi kullandı. Kullanılan kredinin yüzde 23’ü konut, yüzde 69,1’i ihtiyaç, yüzde 7,9’u taşıt kredisi kullandı. Yüzde 48,9 sağlık çalışanı kendi evginde otururken yüzde 34,2’sinin ise kirada oturuyor. Çalışanların yüzde 79,3’ü herhangi bir tasarruf yapmadığını bildirdi. Araştırmada, çalışanların yüzde 46,4’ü ekonomik nedenlerle evde huzursuzluk yaşadığını söyledi.

Sağlık çalışanlarının sağlığı

Araştırmaya katılanların yüzde 23,6’sı kronik hastalığı olduğunu, yüzde 12’si antidepresan kullandığını, yüzde 45,5’i de mesleki nedenlerle psikolojik sorun yaşadığını belirtti. Yüzde 50,9’u sağlık durumlarını orta olarak tanımlarken, 8,1’i kötü ve 36,9’u iyi olarak tanımladı.

İş yaşam dengesinde ise sağlık çalışanlarının yüzde 53,2’si aileleriyle çok az vakit geçirdiğini, yüzde 5,5’inin ise hiç vakit geçiremediğini; dost, akraba, arkadaşları ile de yüzde 59,7’si çok az, yüzde 9,6’sı hiç vakit geçiremediğini belirtti. Sağlık çalışanlarının yüzde 49,1’i hiçbir gönüllülük işine katılmazken, yüzde 33,7’si çok az katıldığını bildirdi. Sağlık çalışanlarının yüzde 32,4’ünün hiç hobisi yokken, yüzde 49,2’sinin “çok az hobi ya da ilgi alanına sahip olduğunu kaydetti.

 

Hayatınızdan memnun musunuz?

 Çalışma koşullarınızdan memnun musunuz?

 

Sayı

%

Sayı

%

Hiç memnun değilim

165

9,1

394

21,8

Memnun değilim

241

13,3

337

18,7

Kısmen memnunum

801

44,2

731

40,5

Memnunum

546

30,1

320

17,7

Çok memnunum

61

3,4

22

1,2

Toplam

1814

100

1804

100