Spastik kolon olanların üçte birinin sebebi mısır şurubu olabilir

Yapılan araştırmalara göre, İBS yani spastik kolon tanısı alan hastaların yaklaşık üçte birinde mısır şurubu (fruktoz) entoleransı var.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Bağırsakların beyinden sonra vücudumuzda en çok sinir hücresine ve büyük bir sinir ağına sahip olduğunu biliyoruz ve buna ikinci beyin diyoruz. Bağırsak sinir hücreleri iletişimde serotonin gibi kimyasallar kullanmaktadır. Serotonin spastik kolon gelişmesinde önemli bir maddedir ve başlıca üretim yeri %90 ile bağırsaklarımızdır. Bağırsaklardaki serotonini üreten ise bağırsak mikrobiyotasıdır.

Araştırmacılar son dönemde yaptıkları yayınlar ile gösterdi ki, İBS yani spastik kolon tanısı alan hastaların yaklaşık üçte birinde mısır şurubu (fruktoz) entoleransı var. Gastroentoloji Uzmanı Prof. Dr. Metin Başaranoğlu, “biz bunu labratuvarda nefes testleri ile gösterebiliyoruz” diyor. Sizin de gündelik hayatınızda “karın ağrısı” ve “gaz, şişkinlik” gibi İBS’nin çok can sıkıcı belirtileri varsa beslenme alışkanlığınızdaki mısır şurubu içeren paketli gıdaları çıkararak fruktoz entoleransı olup olmadığınızı anlayabilirsiniz. Başaranoğlu’na göre; bu durum daha önceden duyduğunuz laktoz entoleransına benzemektedir. Sebebine gelince, insanoğlu eskiden bu kadar yani 25 gram ve üstü fruktoz tüketmiyordu. Ancak, gıda endüstrisinin mısır şurubunu meşrubattan soslara, çukolatadan gofrete kadar kullanması nedeniyle artık gündelik hayatta özelliklede çalışan kesim vücuduna günde 25 gramdan fazla mısır şurubu (fruktoz) alıyor. Buda bir kısmımızda karın ağrısı, gaz-şişkinlik ve ishal nedeni oluyor.

IBS patofizyolojisini açıklarken üzerinde en fazla durduğumuz konu beyin – bağırsak aksında önemli bir yer tutan intestinal mikrobiyota ve ürettikleridir. Çünki, başta serotonin olmak üzere IBS gelişim mekanizmasında düşündüğümüz kimyasalların çoğu bağırsaklarda da üretilmektedir. Hatta IBS mekanizmasında çok önemli bir yer tutan seretoninin %90 gibi büyük bir bölümü bağırsaklarda üretilmektedir. Beyin ve bağırsaklar arasında vagus siniri ile bir bağlantı olduğu ve bağırsaklardaki sinir hücrelerini uyaranın bağırsak mikrobiyotasının ürettikleri olduğu anlaşılmıştır. Esasen, mikroblar vücudumuzda pek çok yerde vardır ancak, en çokta bağırsaklarda, özellikle kalın bağırsak dediğimiz colon’da vardır. Mikrobiyotayı oluşturan en önemli öğe olan bakteriler yaşarlar ve ölürler, ve bu ikisi arasında üretirler. Bağırsaklardaki mikropların ürettiği ürünler incelendiğinde tıpkı bir ilaç fabrikasının ürettiği ilaç formülleri gibi yapılara benzediği anlaşılmıştır. Ancak onlardan farklı olarak, bağırsakta yerleşmiş olan bu mikropların kurduğu fabrikaların sayısı ve ürettikleri tüm dünyada var olan ilaç fabrikalarının ve ürettiklerinin sayısından daha fazladır. Bu ürünlerin kimyasal yapılarını ve ne işe yaradıklarını şu ana kadar anladığımızı söyleyemeyiz. Ancak, bu ürünleri çözümleyebilsek ruhsal ve bedensel hastalıklardan kurtulabileceğimizi düşünmekteyiz. Çünkü, üretilenler bağırsaklarda yer alan sinir hücrelerini etkiler ve bu etkileşim bağırsaklar ile beyin arasındaki başlıca bağlantıyı sağlayan başlıca vagus sinir aracılığıyla beyne gider ve karşılığı ortaya çıkar. Bu nedenlerle mikrobiyota “bir biyoreaktör” gibi çalışır, davranır diyebiliriz.

Prof. Dr. Metin Başaranoğlu, bağırsaklardaki mikrobiyotanın hem sayısal olarak hem de ürettikleri olarak yediklerimizden etkileneceğine dikkat çekiyor. Burada lifli gıdalar en önemli yeri tutar ve bağırsaklarda bulunan ve 1.5-2 kg ağırlığındaki mikroplar krallığını beslemek için gereklidir. Siz bol lifli ürünleri bağırsaktaki mikrobiyoma’ya sunarsanız dost mikroplarınız çoğalır onların ürettiği kimyasallarda bir yandan sinirler aracılığıyla ruh ve beden sağlığınızı düzeltirken diğer taraftanda bedeninizi uayakta tutar. Günlük lif ihtiyacı sağlıklı genç bir erişkin için 35-40 gr civarıdır.

Bağırsak hastalıklarının ve bağışıklık sistemi hastalıklarının ortaya çıkış sebeplerinden biri ve en önemlisi bağırsaklardaki mikrobiyatanın bozulmasıdır. Bağırsaklarda yaşayan faydalı bakterilerin en büyük düşmanı ise mısır şurubudur.

Etiketler