Zihni açıyor gençlik aşılıyor

Kök bitkilerin tüm sihri pancarda da mevcut. Ona artı değerleri sağlayan ise kırmızı rengini veren özellik. Bağırsaklar için çok faydalı olan pancar çocuk ve yaşlılara zihni güçlendirdiği için mutlaka tavsiye ediliyor. Antioksidan olduğunu söylemeye gerek yok sanırım...

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

YAVUZ DİZDAR

Hep söylüyorum; canlılar aleminin temel beslenme kaynağını aslında bitkiler oluşturuyor. Sadece etle beslenen canlılar bile sonuçta bitki yiyen ve bu sayede gelişen diğer canlıları tüketiyorlar. Dolayısıyla esas sentezleme yeteneği bitkiye aittir diyebiliriz. Bitki güneş ışınlarından gelen enerjiyi klorofilleri sayesinde bileşik sentezinde kullanır. Bunun en iyi bilinen biçimi şekerdir, sonrasında bunu köke gönderir ve kökü besler. Kök de şeker başta olmak üzere bu maddeleri toprağa salarak buradaki bakterilerin sentezlediklerini bünyesine alır. Sürekli anlattığım bu döngü yaşamın temel formülü aslında. Biz bitkilerin kısmen yapraklarını, kısmen de köklerini tüketiyoruz. Her ikisi de değerli ama iş besin deposu olma özelliğine gelince ağırlık kökte. İşte pancar da bunu sağlar.

Tam bir besin deposu

Pancar tam bir besin deposu. Aslında ıspanağın da mensup olduğu bir aileden geliyor. Özellikle şeker sentezi yoğun olan beyaz türleri bitkiden şeker elde edilmesinde kullanılıyor. Kırmızı pancarın ise şeker miktarı biraz daha az ama besleyici diğer unsurları daha yüksek. Doğada kendiliğinden yetişebildiği gibi tarımı da mümkün. Kök olduğu için pek çok mineralden yana zengin. Az miktarda şeker de içerir ki, tatlımsı olması bu yüzden. Lakin rengini veren unsurlar özellikle vitaminden yana da zengin olduğunu gösteriyor. Bunların bir kısmının henüz tam olarak tanınmadığını söylemek de yanlış olmayacaktır. İçeriği açısından tüketilen besinlerin hepsini esas ya da türev biçimde içerdiğini söyleyebiliriz.

Marifet renginde saklı

Pancar vücudun eksiklerini gidermekle kalmaz, antioksidan olan vitaminlerin alınmasını da kolaylaştırır. Rengini veren unsur, aynen havuçtaki gibi, bağışıklıkla ilgili işlevlerinin alametifarikasıdır. Bunun doğal sonucu olarak bağırsak dokusunun beslenmesini kolaylaştırır, sindirimi güçlendirir ama beri yandan kabızlık için de çok etkin bir çözüm sunar. Tarihi dokümanlara ve ülkelerin beslenme kültürlerine baktığımızda aslında tedavi amaçlı kullanıldığını görürüz. Bu yararlarının bir kısmı doğrudan haşlanmasıyla elde edilir ama turşu ya da salamura biçimine geçirdiğinizde içerik farklı yönde zenginleşir. Böylelikle farklı beslenme avantajları sunar. Sık önerilen tüketim biçimi ise havuç ve elma ile birlikte karışım haline getirilmesidir.

Herkese yarar!

Pancarın zihni güçlendirdiği birçok kaynakta açıkça ifade ediliyor. Okul çağındaki çocuklarda ve yaşı ileri olanlarda bu nedenle haftada iki üç kez yenilmesi faydalı. Kansızlık gibi durumlarda, beslenme yetersizliğinde eksiği gidermede çok etkin bir çözüm. Kökün kısmen şeker içermesi sindirim faaliyetini ayrıca güçlendirir, zira bağırsak bakterilerinin de bu bileşik şekere ihtiyacı vardır. Eğer biz bağırsakları “dahili topraklar” olarak nitelersek, pancar bu toprağın eksiklerinin giderilmesinde özel bir fayda sağlayacaktır.

Bu karışımın vücudu genç tuttuğu da iddia ediliyor...

Evet, çiğ tüketilen kökler bu açıdan özellikle etkindir, pişirme bazı maddelerin ortadan kalkmasına neden olur. Pancar kürü uygulayanların fiziksel anlamda ciddi genç kaldıklarını bizatihi dinledim ve şahit oldum. Bu olasılıkla sadece vitamin ya da mineral alınmasına bağlı değil, vücudu yenileyici işlevlerin güçlenmesini de sağlıyor. Örneğin cildin ve saçların genç kaldığı aşikar. Çiğ tüketilmesinin cinsel işlevi güçlendirici etkisinin olduğu da biliniyor. Zaten ta eski çağlarda bile bu amaçla tüketildiği biliniyor.

Etiketler