AGÜ öğretim üyelerinin COVID-19 projesi TÜBİTAK’tan destek aldı

Abdullah Gül Üniversitesi Ekonomi Bölümü öğretim üyelerinin “COVID-19 ve Toplum: Salgının Sosyal, Beşerî ve Ekonomik Etkileri, Sorunlar ve Çözümler” projesi TÜBİTAK’tan destek almaya hak kazandı.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

KAYSERİ/DÜNYA

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Ekonomi Bölümü öğretim üyelerinin hazırladığı, “COVID-19 ve Toplum: Salgının Sosyal, Beşerî ve Ekonomik Etkileri, Sorunlar ve Çözümler” projesinin TÜBİTAK’tan destek almaya hak kazandığı açıklandı.

Ekonomi Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Ali Yavuz Polat’ın yürütücülüğünü yaptığı “COVID-19 Salgınının ekonomik etkisinin sektörel bazlı ve genel belirsizlik endeksleriyle incelenmesi ve sektörel acil önlem önerileri” adlı ilk projede, sektörel bazlı ve genel belirsizlik endeksleri oluşturulması ve COVID-19 salgının ekonomiye verdiği hasarların sektör bazlı endeksler üzerinden analiz edilmesi planlanıyor. Bu sayede spesifik mali yardım paketlerinin hangi sektörlerde nasıl bir etki oluşturulabileceği tahmin edileceği ve politika yapımında önemli bir yol gösterici analiz aracı elde edileceği belirtildi. Bu proje ile oluşturulacak sektörel ve genel belirsizlik endekslerinin ilerideki projeler ve politikalar için de önemli bir kaynak olması bekleniyor.

Ekonomi Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Umut Türk’ün yürütücülüğünü yaptığı, “COVID-19 Döneminde Uzaktan Yüksek Öğrenim: Nicel ve Nitel Analiz” adlı ikinci projede ise Abdullah Gül Üniversitesi örneği üzerinden, COVID-19 olağanüstü durumu ile birlikte başlatılan uzaktan eğitim faaliyetlerinin bir etki analizi yapılması amaçlanıyor. Nicel ve nitel araştırma yöntemleri kullanılarak iki aşamada yürütülecek proje ile senkron (eş zamanlı) ve asenkron (farklı zamanlı) olmak üzere iki farklı metot ile yürütülen uzaktan eğitim faaliyetleri karşılaştırılarak bu metotların öğrenci başarısına etkilerinin belirlenmesi, COVID-19 olağanüstü durumunda öğrenciyi başarıya taşıyan ve motive eden etkenlerin belirlenmesi, uzaktan eğitim sürecinden daha çok etkilenen hassas grupların belirlenip bunlarla odak grup çalışmalarının yapılması hedefleniyor.