Antalya'ya yeni İmar Yönetmeliği

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri ile meslek odaları temsilcileriyle birlikte yeni 'Antalya İmar Yönetmeliği' hazırlandı.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Antalya'ya yeni  İmar Yönetmeliği hazırlandı

ANTALYA - Antalya Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri ile meslek odaları temsilcileriyle birlikte yeni 'Antalya İmar Yönetmeliği' hazırlandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından planlı, kurallı ve kimlikli bir kent hedefi doğrultusunda Antalya’ya özgü bir imar yönetmeliği hazırlanması için Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı organizasyonunda başlatılan çalışmalar tamamlandı.

Antalya'ya bağlı 19 ilçe belediyesi ve Meslek Odaları temsilcilerinin katkılarıyla geçen Temmuz ayından bu yana yürütülen çalışmalar sonucu hazırlanan ''Antalya Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği Taslağı'' imza altına alındı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhitin Böcek, '' Ortak mutabakatla hazırlanan imar yönetmeliği Antalya’ya hayırlı olsun. Bir kentin anayasası niteliğindeki bu yönetmelik Antalya’mıza önemli bir değer katacaktır'' dedi.

Ülke geneli için hazırlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'nin zaman zaman Antalya coğrafyası, iklim koşulları, kent kimliği ve imar planlarına uymadığı için sorunlar yaşandığını belirten Böcek, şunları kaydetti.

''Nerdeyse tüm ilçe belediyelerimizin imarla ilgili sorunları, sıkıntıları var. Kendi dinamikleri olan ve özel imar uygulamalarına imkân sağlayacak, Antalya’ya ait, özgün bir imar yönetmeliğinin hazırlanmasını amaçladığımız çalışmalar sonuçlandı. Bugün de hep birlikte ortak mutabakat ile hazırlanan İmar Yönetmeliği Taslağı’nı imza altına alıyoruz. Bir kentin anayasası niteliğindeki bu yönetmelik Antalya’mıza önemli bir değer katacaktır.''

Antalya Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği'nin hazırlanmasına katkı koyan 19 ilçe belediyesi ile Mimarlar Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, Şehir Plancıları Odası, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, Makine Mühendisleri Odası, Elektrik Mühendisleri Odası, Jeoloji Mühendisleri Odası, Peyzaj Mimarları Odası ve ATSO temsilcilerine teşekkür eden Muhittin Böcek, şunları kaydetti.

 ''Biz hep planlı kurallı kimlikli kent için geleceğiz dedik. Kimseyi ötekileştirmeyeceğimizi, Antalya için hep birlikte çalışacağımızı söyledik. Ortak akılla şekillenen İmar Yönetmeliği çalışması bunun en güzel örneğidir. Daha önce de birçok imar yönetmeliği yapıldı. Ancak, 2019’un Temmuz ayından bu yana yürütülen çalışmalarda önemli bir emek var.''

Başkan Böcek, Antalya’nın yararına olacak her türlü çalışmada meslek odaları başta olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarla ortak zeminde çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Jeoloji Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Bayram Ali Çeltik de meslek odalarının görüşlerine değer verdiği ve kentin geleceğine katkı sağlama fırsatı sunduğu için Başkan Böcek’e teşekkür etti.

'Ortak Akılla' hazırlanan ve imza altına alınan Antalya Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği, Antalya’da yapılaşmanın bir düzen içinde oluşmasının sağlanması ve denetlenmesi, doğal, kültürel ve tarihi değerlerin korunması, yasal mevzuatla kent halkının çağdaş, modern, sağlıklı yapılarla tanışması, hizmet alması ve memnuniyetinin sağlanarak örnek kent dokusunun yaratılmasında etken olunması amacını taşıyor.