BAİB'de belirsizlik sürüyor

Batı Akdeniz İhracatçı Birliği'nde yönetimin düşmesi nedeniyle yapılması gereken olağanüstü genel kurul belirsizliğini koruyor. Seçimli olağanüstü genel kurulun yapılmasına Bakanlığın karar vereceği belirtildi.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

FİKRİ CİNOKUR

Hakkı Bahar başkanlığında faaliyetini sürdüren Yönetim Kurulunda 6 asil, 6 yedek ve denetim kurulu üyelerinin istifa etmesiyle BAİB yönetimi düşmüştü.

BAİB Genel Sekreter Temsilcisi Güliz Akel Çetinkaya imzasıyla üyelere yapılan  duyuruda, BAİB faaliyetlerinin Genel sekreterlik tarafından yürütüleceğini bildirildi. Duyuruda şu görüşlere yer verildi.

''Batı Akdeniz İhracatçılar Birliğinin bazı Yönetim ve Denetim Kurulu Asil ve Yedek Üyelerinin 15/05/2020 tarihinde Genel Sekreterliğimize sunduğu istifa dilekçeleri neticesinde Yönetim Kurulu yeter sayısının sağlanamaması nedeniyle ''Türkiye İhracatçılar Meclisi İle İhracatçı Birliklerinin Kuruluş Ve Görevleri Hakkında Yönetmelik''in Yönetim Kurulu toplantıları ile ilgili 22. Maddesine istinaden Olağanüstü Seçimli Genel Kurul yapılıncaya kadar temsil ve yetki genel sekreterliğe devrolmuş olup Birlik işleri Genel Sekreter tarafından yürütülecektir.''

İçinde bulunulan pandemi sürecinde bahse konu yönetmelik Maddesi çerçevesinde 60 gün içerisinde yapılması gereken Olağanüstü Seçimli Genel Kurulun yapılıp yapılamayacağına ilişkin Ticaret Bakanlığı'na görüş sorulduğu ifade edilen duyuruda, şu görüşlere yer verildi.

''Konu ile ilgili Bakanlıktan alınan 22/05/2020 tarihli yazıda, İçişleri Bakanlığı'nın 16/03/2020 tarihinde 81 İl Valiliğine gönderdiği ek genelgesi uyarınca olağanüstü seçimli genel kurulunun da, hali hazırda yapılabilmesinin mümkün bulunmadığı, anılan Genel Kurulun ancak söz konusu genelge ile getirilen düzenlemede ileriki dönemde yapılacak olası değişiklik sonrası düzenlenebileceği belirtilmektedir. Ticaret Bakanlığının bahse konu yazılarında, Genel Kurul süreçleri ile ilgili olarak, Bakanlıklarının ikinci bir talimatlarının beklenmesinin uygun olacağı bildirilmektedir.''

Genel Sekreter Çetinkaya, BAİB Olağanüstü Seçimli Genel Kurul toplantısının yapılması için ilgili bakanlığın talimatının beklendiğini duyurdu.

NE OLMUŞTU

BAİB Yönetim kurulunda, birliğin temsil edilmesi ve yönetilmesi konusunda yönetim kurulu üyelerinde uzun zamandır devam eden rahatsızlık su yüzüne çıkmıştı.

Edinilen bilgiye göre, son yapılan yönetim kurulu toplantısında bazı  üyeler Hakkı Bahar'ın istifasını istedi. Bahar istifa etmeyince, BAİB Başkan Yardımcısı Ergin Civan, yönetim Kurulu üyeleri Süleyman Duran,  Bahadır Erdoğan, İsmail Özandaç, İsmail İsmailoğlu, Yönetim kurulu yedek üyeleri Ferda Durdu, Sait Altun, Kadir Köklü, Emrah Karaalp, İbrahim Dedeli ve Osman Ekinci,  Denetim Kurulu üyeleri Necmi Bahçeci, Günseli Çobanoğlu ile Mustafa Dimen yönetim kurulundaki görevlerinden istifa ettiklerini açıklamışlardı.

Yönetim Kurulu üyeleri Hatice Öz ve Erol Gür daha önce müfettişler tarafından yönetimden düşürülmüştü.

MÜFETTİŞ RAPORU

Öte yandan BAİB tarafından Uluslararası Rekabetçiliği Geliştirme (UR-GE) Projesi kapsamında geçen yıl ABD'ye yapılan inceleme gezisi ve devlet teşviklerinin kullanılmasıyla ilgili şikayet üzerine BAİB Yönetim Kurulu hakkında Bakanlık tarafından soruşturma başlatıldığı iddia edilmişti. Bakanlık müfettişlerinin soruşturmayı tamamlayıp hazırlanan raporu da BAİB yönetimine gönderildiği kaydedildi.  Müfettiş raporunun son yapılan BAİB Yönetim Kurulu toplantısında tartışıldığı öğrenildi. Ancak raporun içeriği hakkında bilgi edinilemedi.