“Bilançolar yüksek kur nedeniyle bozulmaya başladı”

Bilançoların yüksek kur nedeniyle bozulmaya başladığını ifade eden AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, “Bu nedenle üreticinin düşük faizli ve uzun vadeli KGF kredileri ile desteklenmesi gerekiyor” dedi.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

FİKRİ CİNOKUR-ANTALYA

Antalya Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, döviz kurundaki artışın, ithal edilmek zorunda olunan hammadde ve ara ürünler nedeniyle ithalat girdilerini, dolayısıyla da üretim maliyetlerini her geçen gün artırdığını belirtti.

Artan maliyetler nedeniyle yerli firmaların uluslararası arenadaki rekabet gücünün her geçen gün azaldığını ifade eden Bahar, “Ancak asıl tehlike bilançolar. Kurdaki fahiş artış bilançoları istikrarsızlaştırıyor. Firmalara rahat bir nefes aldıracak önlemlerin alınmaması halinde üreticiler, kasım ayı itibariyle çok daha zor bir döneme girebilir. Bilançolar yükselen kur nedeniyle bozulmaya başladı. Üreticinin düşük faizli ve uzun vadeye yayılmış Kredi Garanti Fonu (KGF) kredileri ile desteklenmesi gerekiyor” diye konuştu.

Kurdaki yükselişin frenlenmesi ve TL’ye olan güvenin tazelenmesi için uzun zamandır dile getirilen siyasal, sosyal ve ekonomik alandaki yapısal reformların hayata geçirilmesi, yatırım ortamının iyileştirilip yüksek katma değerli ihracatın ve döviz kazandırıcı faaliyetlerin desteklenmesi gerektiğini ifade eden Bahar, şöyle devam etti: “Siyasi ve diplomatik sakinlik kurdaki artışı dizginleyebilir. Bu süreçte alınabilecek en önemli finansal önlem ise KGF destekli kredilerde yapılacak düzenleme. Hem daha önce kullanılmış hem de yeni verilecek olan KGF destekli kredilerin, aynı faiz oranı ve çok daha uzun vadeye yayılması ile kur artışından kaynaklı yükün bir nebze hafifletilmesi mümkün. Bu tür bir düzenlemenin, pandeminin neden olduğu zararların bertarafında, firmalara zaman kazandıracağını öngörüyoruz.”

“İyi durumdaki tarımda da kâr, dolar karşısında eriyor”

Düzenlemenin yapılması halinde sanayicinin yüksek faiz ve kurdan etkilenmeden üretimine daha makul koşullar altında devam edebileceğini belirten Bahar, “Mevcut şartlarda iyi durumda dediğimiz tarım gibi sektörlerde dahi kârlılığın, yükselen dolar karşısında erimeye başladığını görüyoruz. Kurdaki bu artış, bilançolarda da istikrarsızlığa neden oluyor. Bilançoların düşük faizli, uzun vadeye yayılmış KGF kredileri ile desteklenmesi çok önemli. Böylece üretici borcunu çevirirken, yüksek faiz ve kur artışından etkilenmeden, daha rüzgarsız bir limanda üretim yapabilir” dedi.

Etiketler