Eskişehir, öngörülebilir rekabetçi ortam istiyor

Eskişehir Sanayi Odası tarafından üyelerin görüşleriyle hazırladığı “Ekonomik Durum ve Beklenti Raporu 2022”nun sonuçları açıklandı. Rapora göre, fiyat artışları, kurdaki oynaklık ve düşük öngörülebilirlik sorunu yaşayan sanayici, öngörülebilir ve sürdürülebilir bir rekabet ortamı istiyor.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Ayşe KAYTAN UÇAK

ESKİŞEHİR - Eskişehir Sanayi Odası (ESO) tarafından üyelerinin katılımı ve görüşleri ile hazırlanan “Ekonomik Durum ve Beklenti Raporu 2022”nin sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı. Rapor,  Eskişehirli sanayicinin öngörülebilir, sürdürülebilir ve rekabetçi bir ekonomik beklenti içerisinde olduğunu ortaya koydu. ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, hazırladıkları raporun dünya, Türkiye ve Eskişehir özelinde yaşanmakta olan ekonomik gelişmeleri, beklentileri ve çözüm önerilerini içerdiğini belirterek, raporda üreticileri 2021 yılında etkileyen ekonomik konuların yanında Eskişehir sanayisinin geleceğine yön verecek talep ve sorunların yer aldığını aktardı.

Üç ana sorun tespit edildi

Raporun odak noktasının öngörülebilir, sürdürülebilir ve rekabetçi bir ekonomik ortam beklentisi olduğunu söyleyen Kesikbaş, raporda 2021 yılında ağırlıklı olarak yaşanan ve önümüzdeki dönemde çözüm bekleyen üç ana sorunun tespit edildiğini kaydetti. Kesikbaş, “Bu üç ana sorun arasında hammadde, ara mamul ve enerji fiyatlarında yaşanan artışlar, düşük öngörülebilirlik ve kurlarda yaşanan oynaklık, Eskişehir sanayisi için kritik öneme sahip stratejik projelerin tamamlanması yer aldı” dedi. 

Destek sağlayan yapısal reformlar

Raporda küresel ekonomide büyüme trendinin azalan bir eğilim içinde olduğunun gözlemlendiğini açıklayan Kesikbaş, şöyle devam etti; “Belirsizliklerin yükseldiği, risklerin arttığı, finansal koşulların sıkılaştığı bir ortamda firmalar daha fazla desteğe ihtiyaç duyuyor. Yurtiçi ekonomik görünümün 2022 yılında daha istikrarlı olması için piyasadaki ana beklentilerin ekonomi yönetimi tarafından; güçlü iletişim, güven ve fiyat istikrarının tesis edilmesi koşullarıyla sağlanması gerekiyor. 2022 beklentilerini şu başlıklarda özetlemek mümkün. İhracatın hızlanmasıyla üretim kapasitesinin artması; işletme sermayesi ve yeni yatırım ihtiyacı doğması, hammadde, emtia, enerji, navlun ve nihai ürün fiyatlarındaki artış trendinin devam etmesi, küresel tedarik zincirlerinin yeniden yapılanması ve Türk üreticiler için yeni fırsatlar doğurması, iklim değişikliğine uyum ve yeşil mutabakat sürecinin hızlanması, salgın ve yeni varyantlar nedeniyle parasal genişlemelerin sona ermeye başlayacağı, dünyada faiz oranlarının yükseleceği bir ekonomik ortamda finansman gereksinimlerinin artması.”

“Üretimin desteklenmesi zorunlu”

Celalettin Kesikbaş, rapordaki çözüm önerilerini şu şekilde açıkladı: “ İmalat sanayiye yönelmek ve üretimi desteklemek zorunludur. Stratejik sektörler belirlemek gerekiyor. Eğitim, Ar-Ge ve bilim kuruluşlarının geliştirilmesi şart.  İhracata dayalı bir sanayileşme modeli kurulmalı. Yerlileştirme, markalaşma, tanıtım ve imaj geliştirme zaruri.” Eskişehir’de uygun bir üretim ortamı olduğunun altını çizen Kesikbaş, “Arazi ucuz, eleman sıkıntısı diğer ille­re göre daha az, 3 üniversitesi ile iş birliğine açık, yaşanabilir, ulaşılabilir ve sürdürülebilir bir yatırım iklimi dikkat çekiyor. Üretmeye, büyümeye, yatırıma, gelişmeye, destekle­meye, bilişime, paylaşmaya hazır bir Eskişehir, geleceğe güvenle bakmak istiyor. Eskişehir sahip olduğu mevcut potansiyel ve kabiliyetlerle, doğru bir strateji ile yönetilerek, geleceğe hazır” ifadelerini kullandı.