Ferrero, ‘Fındık Bildirgesi’ni tanıttı

Trabzon’un Arsin ilçesinde bulunan örnek bahçede ‘Fındık Bildirgesi’ni tanıtan Ferrero Fındık Genel Müdürü Bamsi Akın, “Herkes için değer yaratan bir fındık sektörü amacımızı destekliyoruz” dedi.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Osman ŞİŞKO 

TRABZON - Ferrero Fındık,  Trabzon’un Arsin ilçesinde bulunan örnek bahçede ‘Ferrero Fındık Bildirgesi’ni tanıttı. Tanıtım toplantısında konuşan Ferrero Fındık Genel Müdürü Bamsi Akın, “Ferrero Fındık Bildirgesi ile ‘herkes için değer yaratan bir fındık sektörü’ amacımızı destekliyoruz. Vizyonumuz; fındık üreticilerinin gelişimine katkı sağlayan, işçi ve çocuk haklarına saygılı, onarıcı tarım uygulamaları ile desteklenen çevreci ve şeffaf bir fındık sektörü için çalışmak” dedi.

Akın, sözlerine şöyle devam etti: “Hedefimiz, fındık üreticilerinin ve ilgili toplulukların kalkınması, işçi ve çocuk haklarının korunması ve onarıcı tarım uygulamaları yoluyla çevresel değerlerin geliştirilmesi. Ferrero Değerli Tarım Programı ile kurduğumuz ortaklık ve işbirlikleriyle sürdürülebilir bir değer zinciri oluşturmak için aktif olarak çalışmaya başlamıştık. Ferrero Fındık Bildirgesi ile de herkes için değer yaratan fındık sektörü amacımızı destekliyoruz.”

Bildirge 3 yapı taşından oluşuyor

Ferrero Fındık Bildirgesi, üç ana yapı taşından oluştuğunu ifade eden Akın, “İnsan hakları ve sosyal uygulamalar başlığında özellikle çocukların mutlu büyümesi ve korunması ile fındık üreticisi toplulukların dayanıklılığının artırılmasını vurguluyoruz. İkinci ayağını ise çevre koruma ve sürdürülebilirlik oluşturuyor. Bu kapsamda Ferrero’nun taahhüdü, onarıcı tarımın faydalarını göstermeye çalışmak. Son ayağını ise tedarikçi şeffaflığı oluşturuyor” açıklamasını yaptı.

Ferrero’nun çocukların korunmasına önem verdiğini ifade eden Akın, sözlerine şöyle devam etti: “Çocukların korunması, eğitim hakkı ve güvenli bir çevre ile mutlu bir şekilde büyüme imkanı yaratarak, çok paydaşlı bir yaklaşımla çocuk işçiliğini önlemeye ve ortadan kaldırmaya kararlı olmak anlamına geliyor. Ferrero bu konuda uzman, aynı zamanda Birleşmiş Milletler kuruluşu olan Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Earthworm Vakfı (EF) ile işbirliği yapıyor. Sürdürülebilirlik programı Ferrero Değerli Tarım Programı aracılığıyla bu kuruluşların çalışmalarını desteklerken ve fındık üreticisi topluluklar ile birlikte faaliyetler geliştiriyor. Çevre koruma ve sürdürülebilirlik kapsamında Ferrero’nun taahhüdü, onarıcı tarımın faydalarını göstermeye çalışmak. Teşvik etmeye çalıştığı onarıcı tarım ilkeleri arasında toprak sağlığını geliştirmeye odaklanmak, girdileri yönetmek için agro-ekolojik yollar bulmak ve biyoçeşitliliği artırmak yer alıyor. Ferrero, tedarikçi şeffaflığıyla da fındıkların Türkiye'deki fındık bahçelerinden fabrikasına kadar olan süreçte tam izlenebilirliği taahhüt ediyor. İzlenebilirliği geliştirmek ve tüm paydaşlardan daha fazla şeffaflık elde etmek için tedarikçileriyle beraber çalışmayı hedefliyor.”