Genç iş insanları faiz indiriminin sonuçlarından endişe duyuyor

DEGİAD Başkanı Hakan Urhan, Merkez Bankası Para Politikası Kurulu’nun, politika faizini 200 baz puan indirmesini, yol açabileceği sonuçlar nedeniyle endişeyle karşıladıklarını söyledi.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Osman Nuri BOYACI

DENİZLİ - Denizli Genç İş İnsanları Derneği (DEGİAD) Başkanı Hakan Urhan, Merkez Bankası Para Politikası Kurulu’nun politika faizini 200 baz puan indirmesini değerlendirdi. Son açıklanan Eylül ayı enflasyonunun yüzde 19.8 olduğunu,  geçen yılın düşük bazına rağmen enflasyonist baskıların küresel ölçekte de hissedilmesinden dolayı yılın son çeyreğinde gerilemesinin zor gözüktüğünü ifade eden DEGİAD Başkanı Hakan Urhan, “Piyasa faizlerinin yüzde 20’ler düzeyinde seyrettiği bir ortamda Kurul’un piyasa tahminlerinin üzerinde 200 baz puanlık indirim kararını, yol açabileceği sonuçlar ışığında endişeyle karşılıyoruz. Endişelerimizin nedeni, makro ekonomik gelişmelerle uyumluluğu sorgulanabilecek bu faiz indirim kararının, yakın geçmişte tecrübe ettiğimiz üzere artan maliyetle ekonominin tüm birimlerine yansıması olasılığıdır ve en temelinde de bir toplum için en büyük ekonomik bela gördüğümüz enflasyon yatmaktadır” dedi.

“Finansman maliyetlerimizi artırma olasılığı yüksek”

Enflasyon ve faiz arasındaki nedensellik ilişkisinde faizin bir sonuç olduğuna vurgu yapan Urhan, “Buradan hareketle, enflasyonda anlamlı ve kalıcı bir düşüş gözlemlenmeden alınan politika faizi indirim kararlarının enflasyon sarmalını beslemesi hiç arzu etmediğimiz bir sonuç olacaktır. Ülkemizin tasarruf açığı, yakın vadede çözülmesi zor bir sorunken ve bunun neticesinde, büyümek için dış finansmana olan ihtiyacımız kabul etmemiz gereken somut bir gerçekken ve küresel enflasyonist baskılar devam ederken, alınan bu kararın finansman maliyetlerimizi arttırma olasılığını azımsanmayacak şekilde arttırdığının Kurul tarafından özenle dikkate alındığını ümit ediyoruz” şeklinde konuştu.

“Amaçlanan gayeye ulaşılması en büyük arzumuz”

Urhan, PPK’nın kararı sonrası piyasa faizlerinde herhangi bir gevşeme yaşanmadığını,  TL’nin yabancı para birimleri karşısında, kendisine benzer ülkelerden üzüntü verecek olumsuz boyutta ayrışmaya devam ettiğini, kararın özel sektörün ucuz finansmana erişim sorununa ne kadar çözüm olacağı yönündeki endişelerini artırdığını belirtti. Urhan,  “Yer verdiğimiz endişelerimizin ortaya çıkmaması ve politika faizinin düşürülmesiyle amaçlanan gayelere ulaşılması en büyük arzumuzdur. Bununla birlikte,  mevcut makro görünümde alınan bu kararın çok riskli ve yakın dönemli tecrübelerimiz ışığında enflasyonist baskıları arttırmasını kuvvetle muhtemel bulduğumuzu kamuoyuyla paylaşmayı sorumluluk addediyoruz” açıklamasını yaptı.