"İmar affı gündemden çıkarılmalı"

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Antalya Şube Başkanı Mustafa Balcı, imar affı, İmar Barışı gibi söylemlerin mutlaka gündemden çıkarılması gerektiğini belirtti.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

FİKRİ CİNOKUR

TMMOB İMO Antalya Şubesi Başkanı Mustafa Balcı ve Jeoloji Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Bayram Ali Çeltik, 1-7 Mart Deprem Haftası nedeniyle açıklamalarda bulundu.

Türkiye'de yapı stokunun depreme hazır olmadığını ifade eden İMO Antalya Şube Başkanı Balcı, ''En temel sorun fay hatları değil, yapı stokunun depreme dayanıklı olmasıdır. Sorunu fay hattında ve depremde değil depreme dayanıklı yapıların üretilmemesinde aramak lazım. Sorun fay hatlarında ve ortaya çıkan depremde değil yıkılan yapıların deprem karşısında güvensiz olmalarındadır'' dedi.

İmar affı söylentilerinin mutlaka gündemden çıkarılması gerektiğini vurgulayan Balcı, şöyle devam etti.

''İmar Barışı adıyla çıkarılan yasayla, tümüyle kaçak olarak yapılan yapıların deprem güvenlikleri yapı sahiplerinin beyanına bırakıldı. Kaçak yapıların deprem güvenlikleri yoktur. Bu yapıları deprem yıkmadan önce, kamu iradesi bu tür kaçak yapıların içinde oturanlara destek olmalı ve bu yapılar kamu tarafından boşaltılarak yıkılmalıdır.''

Öneriler

Projeli ve ruhsatlı, üzerinde kaçak kat ilavesi olan kaçak yapıların ivedilikle yıkılmasını isteyen Mustafa Balcı, şu önerilerde bulundu.

-Bu kaçak katlar ivedi yıkılmalıdır. Yeni yapılacak yapıları, bilimin, tekniğin ve mühendisliğin ortaya koyduğu ilkeleri yapı üretim sürecinin içine sokulmalı.

- Proje üretim sürecinden başlayarak yapı üretim sürecinin tüm evreleri sertifikalı mühendisler tarafından denetlenmelidir.

-Mevcut yapı stokunu depreme dayanıklı hale getirmek gerekir . Riski azaltmak için yapılar sigorta kapsamına alınmalı. En önemli çalışma yapı stokunun belirlenmesidir.

-Yapı stokumuzun olası bir depreme hazır olup olmadığının ortaya çıkarılabilmesi için acil olarak bir Kentsel Deprem Riski Belirleme Projesi hazırlanmalıdır.

Antalya'da Deprem Master Planı yapılmalı

İMO Antalya Şube Başkanı Mustafa Balcı, Antalya bölgesi için de bir an önce başta Antalya Büyükşehir Belediyesi olmak üzere 19 ilçede de Deprem Master Planı hazırlanması gerektiğini söyledi. Balcı, şunları kaydetti.

'' Bölgedeki deprem tehlikesi, son yıllarda artan hızlı ve kontrolsüz yapılaşma, Yüksek yatırım maliyetleri, Kentsel dönüşüm uygulamaların düzenlenmesi, Sürdürebilir ve güvenli şehirleşme için strateji geliştirme, gibi proje gerekçeleri oluşmuş durumdadır. Antalya  Deprem Master Planı yapılmasında ısrarlıyız.''

Antalya depreme hazır değil

Jeoloji Mühendisleri Odası (JMO) Antalya Şube Başkanı Bayram Ali Çeltik deTürkiye'de 18 il, 80 ilçe ve 502 köyün aktif fay hattında bulunduğunu belirterek bu konuda bir an önce önlemlerin alınmasını istedi. Geçici önlemlerle bu sorunun aşılamayacağını ifade eden Çeltik, şöyle devam etti.

''Ülkemizin yüzde 91'i deprem tehdidi altındadır. Bunlardan biri de Antalya'dır. Antalya, Burdur ve Isparta kentlerini kapsayan bölge, faylar ve deprem konusunda güncel olarak ayrıntılı çalışılmamış durumda. Belediyeler Jeoloji Mühendisliği disiplinini önemsemek zorundadırlar. Kentsel dönüşümde fayları dikkate almalı, öncelikli olarak fay üzerinden geçen veya faya yakın yerlerden kentsel dönüşüme başlamak gerekmektedir.''

Bayram Ali Çeltik, Antalya Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere diğer Büyükşehir belediyelerde de Jeoloji Hizmetleri Daire Başkanlıkları kurulması gerektiğini söyledi.