İş dünyasının ortak görüşü: “Ekonomi büyüme sürecine girdi”

TÜİK tarafından açıklanan 2019 yılı Aralık ayına ilişkin sanayi üretim endeksini değerlendiren Bursa iş dünyası ekonominin toparlanma sürecinin ardından yeniden büyüme trendine girdiğini belirtti.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

BURSA (DÜNYA) - İş dünyası, imalat sanayi sektör endeksinin de geçen yılın aynı ayına göre 9,1 artışla gerçekleşmesinin ise sanayide çarkların döndüğünün göstergesi olduğuna dikkat çekti.

Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi (NOSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Erol Gülmez:
“Sanayi bir ülkenin üretim hacminin en önemli yapıtaşıdır, bu sebeple kalkınmada yüklenici olan unsurların başında gelmektedir. Sanayi sektörleri açısından baktığımızda, özellikle iç piyasaya çalışan üretici için zor bir yılı geride bıraktık. Ancak 2019 yılının son aylarında görülen artış ülke ekonomimiz açısından umut verici bir gelişmedir. Bu artışın kısa zamanda piyasalara da olumlu yönde etki etmesini temenni ediyorum. 2019 yılı sonunda da belirttiğim gibi, 2020 yılında ekonomi ve piyasaların toparlanma sürecine girmesini diliyor, ekonomik göstergelerin olumlu seyretmesini umuyorum. İlgili kurumların üreticiye sağlayacağı yatırım teşvikleriyle, yavaşlama döngüsünden çıkışın hızlanacağı görüşündeyim. Teknolojik altyapının desteklenmesi, üretim süreçlerinin ve ürün kalitesinin iyileştirilmesi, ülkemizi dünya pazarında tercih edilir ülke durumuna getirecektir.”

DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel:
“2020’nin yatırım, üretim ve yeni istihdam alanları oluşturacak bir büyüme yılı olacağına inanıyorum. Görünen o ki, iş dünyası bir süredir var olan sıkıntıların yaralarını sarmaya başladı. Sanayi üretimindeki artışın piyasalara olumlu yönde etkileri olacaktır. Ülke olarak, üremeye devam ettiğimiz ölçüde küresel ticaret savaşlarına karşı ayakta kalıp fark yaratabileceğiz.”

BALKANTÜRKSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Berat Tunakan:
“Ekonomi toparlanmasını sürdürüyor. 2019 yılının üçüncü çeyreğindeki küçük de olsa büyüme bizleri 2020 için umutlandırmıştı. TÜİK’in açıkladığı verilere göre, sanayi üretimi aylık bazda 1,9 arttı. Türkiye genelinde sanayi üretimi, Aralık ayında ise yıllık bazda yüzde 8,6 yükseldi. Bunun 2020’deki ekonomik büyüme için öncü bir gösterge olduğunu söyleyebiliriz. Üretimle ve ihracatla büyümenin daha kalıcı bir büyüme olduğundan hareketle, iş dünyasında çarkların dönmesi hepimiz için sevindirici bir durum.”

BEKSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Yıldız:
“TÜİK’in açıkladığı sanayi üretim endeksi sonuçları, Türkiye’nin yaşanan ekonomik sıkıntıları artık geride bıraktığını ve hedeflerine emin adımlarla ilerlediğini gösteriyor. Beklenenin 2 puan üzerinde 8,6 puanlık artış, üreterek büyüyen Türkiye’nin önemli bir göstergesi. 2020 yılında da daha çok üreterek, ihracat yaparak aynı çizgide ilerleyeceğimize inancımız tam. Biz de BEKSİAD olarak her zaman ülke ekonomisine değer katmak için çalışmaya devam edeceğiz.”

GESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kaya:
“Ülkemizin üreterek, ileri teknoloji ürünleriyle büyümesini arzuluyor ve bunu her platformda dile getiriyoruz. Bu performansı kalıcı hale getirerek ve üretim odaklı gelişmeyi sürdürerek yeniden ekonomik büyümeyi yakalayacağımızı; ayrıca üretimin artmasıyla ülkemiz için kronik hale gelen işsizlik sorununa büyük ölçüde çözüm olacağı düşüncesinin yerleşmesine de yardımcı olacağını düşünüyoruz.”

MÜSİAD Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Alpay:
“Ekonomistlerin ve kamuoyunun 2020 beklentisi olumlu yöndeydi. Şu anda hükümetimizin öngördüğü yüzde 5’lik büyüme rahatlıkla yakalayacak ve hatta bu rakamın üzerine çıkılacak bir pozisyonda olduğumuzu düşünüyorum. TÜİK’in açıkladığı sanayi üretim endeksi de bunu teyit eden çok önemli bir gösterge. Umarım üretimdeki bu artış ihracata da olumlu bir şekilde yansır. Böylelikle 2019’daki durağan seyrimiz, 2020’de güçlü bir büyümeye döner ve ülkemizde bir ekonomik refah olur.”

TÜGİAD Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Ersoy Tabaklar:
“Sanayi üretim endeksinin Aralık ayında, beklentilerin üzerinde 8,6 puanlık bir artış göstermesi, durağan geçen 2019 sonrası iş dünyasına moral oldu. 2018’in ikinci yarısındaki kur şokundan 2019 son çeyreğine kadar devam eden ekonomideki durağanlığın kaybolmaya ve yavaş yavaş toparlanma sinyallerinin belirginleşmeye başladığını görüyoruz. Katma değerli üretim, ihracat ve inovasyonu odağımıza alarak büyümeyi sürdürmek, ekonomik performansımızı da arttıracaktır.”

TÜMSİAD Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kemal Şerbetçioğlu:
“Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank’ın da “Bu performansı kalıcı hale getirmeye, üretim öncülüğünde büyümeye odaklandık” ifadesi 2020 ve gelecek yıllar adına doğru yolda olduğumuzu gösteriyor ve bizleri umutlandırıyor. Özellikle küresel ticaret savaşlarının yoğun olduğu bu dönemde bile üretim çarklarının dönmeye devam etmesi, ekonomik büyümenin pozitif seyreden eski performansını yakalayacağının işareti.”

Bu konularda ilginizi çekebilir