İzmir ürün desenine süt hayvancılığı damgası

İzmir’in son 25 yılda ürün deseni değişti, Türkiye’nin pamuk, üzüm, incir üretim merkezi İzmir, süt kenti oldu. 1995’te 10 milyon 601 bin 550 ton süt üretimi gerçekleştiren ülkemiz üretimi 2018’de 22 milyon 121 bin tona çıktı.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Nihat DELİBAŞI

Süt sektörü 1995’te İTB işlem hacminin yüzde 6’sını gerçekleştirirken 2018’e gelindiğinde toplam işlem hacmini neredeyse yüzde 20’sini gerçekleştirir oldu. Süt sektörünün bu 25 yılda İTB işlem hacmindeki payı yüzde 300’ün üzerinde artışla 19.77’ye yükseldi.
Ürün desenindeki değişikliği yorumlayan İzmir Ticaret Borsası Başkanı Işınsu Kestelli, refah seviyesi yükseldikçe hayvansal ürün tüketiminin yükseldiğinin görüldüğünü belirterek, “Bu durum Türkiye için de geçerli. Türkiye’nin hayvansal üretim değerinin tarımsal üretim değeri içindeki payı 1995’te yüzde 18 iken 2017’de yüzde 34’e yükselerek Avrupa ortalaması olan yüzde 43’e yaklaşmıştır. Bu eğilimde, milenyumun ilk 10 yılında kişi başı milli gelirin 3 bin dolardan 10 bin dolara yükselmesiyle elde edilen refah artışının hızlandırıcı etkisini görmek mümkündür” dedi.

Pamuk ve kuru üzüm işlemlerinin payı azaldı

İzmir ili tarımsal üretim değerinin 2000’li yıllarda hayvansal üretim lehine değişiklik göstermeye başladığını ve bu gelişmenin İTB işlem hacmine de yansıdığını kaydeden Kestelli, “ 1995-2019 yılları arasında İTB işlem hacmi içerisinde hayvansal ürünlerin payı 2 katından fazla artış göstermiştir. İTB işlem hacminde çok önemli paya sahip olan pamuk ve kuru üzüm işlemlerinin payı azalmıştır. Kırmızı etin işlem hacmi içerisindeki payı artış gösterse de asıl önemli artış süt, peynir, tereyağı gibi süt ve süt ürünlerinde olmuştur. Bu durum İzmir ilinde besicilikten çok süt hayvancılığının ağırlığının olduğunu göstermektedir. Hayvancılık ve ürünleri grubunun ulaştığı pay, ilimizde hayvancılık sektörünün ne kadar önemli boyuta ulaştığını göstermesi açısından da büyük önem taşıyor. Bu nedenle İzmir’de gerçekleştirilecek projelerde hayvancılığın da gelecek için önemli bir alan olarak karşımıza çıktığını söyleyebiliriz” dedi.