Kadının Güçlenmesi Bursa Platformu'ndan ortak bildiri

BUİKAD, BUSİAD ve Yeşim Tekstil koordinatörlüğünde, KalDer’in desteğiyle 2016 yılında Global Compact Türkiye Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çalışma Grubu’na bağlı olarak kurulan Kadının Güçlenmesi Bursa Platformu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde ortak bir bildiri yayınlayarak “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Hemen Şimdi!” mesajı verdi.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

DÜNYA (BURSA) - Platformun kuruculuğunu ve koordinatörlüğünü üstlenen kurumlar adına açıklama yapan BUİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eroğlu, BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Küçükkayalar, Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi-Yeşim Kurumsal İletişim Direktörü Dilek Cesur ve KalDer Bursa Yönetim Kurulu Başkanı Emin Direkçi yaptıkları ortak açıklamada şunları söyledi:

“Son 100 yıla baktığımızda insanlık tarihi adına önemli pek çok alanda birbirinden değerli adımlar atıldığına ve büyük ilerlemeler kaydedildiğine tanık olduk. Tüm bu gelişmeler perspektifinden bakıldığında, gerek ülkemizde gerek dünyada kaydedilen en yavaş ilerlemenin toplumsal cinsiyet eşitliği alanında olduğunu görüyoruz. Medeniyetimiz, bu alanda kazandığı mevcut ivmeyle devam ederse küresel arenada toplumsal cinsiyet eşitliği için 136 yıla, ekonomik eşitlik için de 267 yıla ihtiyaç duyuyor. İş dünyası ise her türlü gelişime öncülük etmesi, kadının ekonomi hayatındaki rolünü desteklemesi, yarattığı katma değer ve oluşturduğu ekosistemle toplumları değiştirme ve dönüştürme potansiyeline sahip.

Bu gücün farkında olarak, toplumsal cinsiyet eşitliği için iş dünyasını harekete geçirmeyi hedefleyen 7 sivil toplum kuruluşu geçtiğimiz günlerde, iş dünyasına düşen rolü ve bugünden atılması gereken somut adımları tartışmak için bir araya geldi. “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Hemen Şimdi!” başlığı altında buluşan Global Compact Türkiye, TÜSİAD, İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD Türkiye), TÜRKONFED, KAGİDER, Yönetim Kurulunda Kadın Derneği ve %30 Kulübü, iş dünyasında toplumsal cinsiyet eşitliği için bugünden atılabilecek somut adımları tartıştı ve şirketleri harekete davet etti.

Global Compact Türkiye Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çalışma Grubu’na bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren Kadının Güçlenmesi Bursa Platformu olarak, biz de bu konuda gelişmenin sağlanabilmesi için söz yerine eylemin seçilmesini ve toplumsal cinsiyet eşitliği için hemen şimdi harekete geçilmesini destekliyoruz. Sanayi ve üretim şehri olan Bursa’da bu alanda alınması gereken çok yol olduğunun farkındayız.

Sosyal Güvenlik Kurumu 2020 yılı Bursa kayıtlı sigortalı erkek / kadın istihdam verilerine göre toplam 901.708 sigortalı çalışanın 294.392’si kadın çalışanlardan oluşuyor. Bu da yüzde 32.64’lük bir orana işaret ediyor. Oysa biz biliyoruz ki; bu orandaki her yüzde 1’lik artış dahi, ülke ekonomisi adına çarpan etkisi yaparak büyük değere dönüşmekte. Toplumdaki rolü ve sosyal hayata kattıkları yadsınamaz konumda olan kadınlar, geçmişte olduğu gibi gelecekte de erkeklerle birlikte yan yana omuz omuza durarak medeniyetlerin gelişmesinde söz sahibi olacak. Her ne kadar istatistikler bu sürecin daha da hızlanması gerektiğini ve alınacak daha çok yolumuzun olduğunu söylese de; gelecekten ümidimizi yitirmeden, bu amaca doğru koşmaya devam ediyoruz. Tüm iş dünyası temsilcilerini de bu amaç etrafında birleşmeye ve WEPs imzacısı olarak bu alanda oluşacak güçlü sinerjiye ortak olmaya davet ediyoruz. Çünkü “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Hemen Şimdi.”