Kalkınma ajanslarına bütçeden 331.8 milyon TL aktarılacak

Kalkınma ajanslarına bütçe gelirlerinden aktarılacak transfer ödeneği, 2021 yılında da 2020 ile aynı tutarda 331 milyon 755 bin TL olarak belirlendi.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

ANKARA - 13 Şubat’ta Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile ajanslara kullandırılacak transfer ödeneğinin dağılımı belirlendi. Ancak toplam ödeneğin 49 milyon 763 bin 250 TL’si Ajansların 2020 performansına yönelik Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılacak değerlendirme sonrası ayrıca dağıtılacak.

Karara göre 281 milyon 991 bin 750 TL tutarındaki transfer ödeneği, kalkınma ajanslarının faaliyet gösterdikleri bölgenin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Endeksi (SEGE) ve nüfus kriterlerine göre dağıtıldı.

2021 yılına yönelik Kararda, toplam tutarlar hiç değişmezken, ajansların alacağı ödenek tutarlarında da 2020’ye göre birkaç bin TL’lik oynamalar dışında değişiklik olmaması dikkat çekti.
Transfer ödenekleri, genel bütçe vergi gelirleri tahsilatından, vergi iadeleri ile mahalli idarelere ve fonlara aktarılan paylar düşüldükten sonra kalan tutar üzerinden binde beş olarak belirleniyor. Ancak bu oranın belirlenmesinden sonra verilecek ödenek Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca belirleniyor.