Kamu Sağlık Tesisleri Ruhsatlandırma Yönetmeliği Bursa’da ele alındı

Kamu Sağlık Tesisleri Yönetmeliği Uygulamaları Bölge Bilgilendirme Toplantıları’nın 5’incisi Bursa’da düzenlendi.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

BURSA(DÜNYA) - Kamu Sağlık Tesisleri Ruhsatlandırma Yönetmeliği’nin sahada nasıl uygulanacağı ile ilgili bilgilendirme toplantılarının 5’incisi, Bursa İl Sağlık Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde Bursa Şehir Hastanesi’nde gerçekleştirildi. Toplantıya; Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Sağlık Tesisleri Ruhsatlandırma Daire Başkanı Ahmet Zengin, Halk Sağlığı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlık Kuruluşları Planlama ve Organizasyon Daire Başkanı Tacettin Kızılboğa, Sağlık Turizmi Daire Başkanı Nuhi Çelikkaya, Bursa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halim Ömer Kaşıkcı, Balıkesir İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuz Yılmaz ile sağlık yöneticileri ve sağlık personelleri katıldı.

Toplantıda konuşan Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Sağlık Tesisleri Ruhsatlandırma Daire Başkanı Ahmet Zengin, Sağlık Bakanlığı tarafından sağlık hizmetinde standardizasyonu sağlamak, kalite, verimlik ve memnuniyeti arttırmak; hasta ve çalışan güvenliğini sağlamak adına çalışmalar yapılarak, kamu sağlık tesislerin de ruhsatlandırma işlemlerinin başlatıldığını belirtti. Bu doğrultuda sağlık tesisleri ile bünyesindeki birimlerin ruhsatlandırılmasına ilişkin usul ve esasları düzenlenmesi amacıyla 2019 yılının Eylül ayında Kamu Sağlık Tesisleri Ruhsatlandırma Yönetmeliği’nin yürürlüğe girdiği bilgisini veren Zengin, “Mezkûr yönetmeliğin ilk defa yayımlanması nedeniyle sahadaki uygulamalarda özellikle, ruhsatlandırma komisyonlarının teşkili, çalışma usulü, ön izin, ruhsat ve faaliyet izni başvurularının nasıl yapılacağı, geçiş hükümleri, başvuru belgeleri, fiziki kriterleri hakkında bilgilendirme bölge toplantıları yapılması ihtiyacı duyuldu. Bizler de ülke genelinde 15 ili bölge il olarak belirledik. Bugün Bursa’da bu toplantılarımızın beşincisini gerçekleştiriyoruz” dedi.

Etiketler