Kamuda değişim ve dijital dönüşüme BEBKA desteği

Başta yerel yönetimler olmak üzere Kamu kurumlarının üst ve orta kademe yöneticilerine yönelik hazırlanan “Rekabet ve Kalkınma için Kamuda Değişim ve Dijital Dönüşüm Seminerlerinin” açılışı yapıldı.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

BURSA (DÜNYA) - Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), Bursa Valiliği ve Bursa Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen “Rekabet ve Kalkınma için Kamuda Değişim ve Dijital Dönüşüm Seminerlerinin” açılışı, Merinos AKKM’de; Bursa Valisi ve BEBKA Yönetim Kurulu Başkanı Yakup Canbolat, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Bilecik Valisi Bilal Şentürk’ün yanı sıra kamu kurumlarının müdürleri, yöneticileri, çalışanları ve BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim katıldı.

Programın açılışında konuşan BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim, “İçinde bulunduğumuz çağ inovasyon ve yenilik çağıdır. Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş sürecini yaşıyoruz. Bu süreçte inovasyon kültürünü benimsemiş toplumlar ürün ve süreçlerinde yenilikler yaparak kalkınma yarışını önde götürmektedirler” dedi.

Kamu yönetiminde bilgi odaklı, etkinlik, verimlilik, girişimcilik, esneklik, rekabetçilik gibi unsurları içeren ve toplumun yeni ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir yönetim biçimine geçiş sürecine destek sağlamanın tüm kurumların görevi olduğuna işaret eden Gerim, “İnovasyon, sadece teknolojik anlamda somut bir icat yapmakla sınırlı değildir. Bir kurumun organizasyon yapısını daha verimli biçimde yenilemesi, verilen hizmetlerdeki süreçlerin yeniden dizaynı, karar alma süreçlerindeki yaklaşımların değiştirilmesi gibi birçok örnek, inovasyonun konusu içine girebilmektedir. Bir örnek verecek olursak daha birkaç yıl öncesine kadar kamuda ıslak imza ve kâğıt kullanımı ile yapılan resmi yazışmalar ülkemizde artık elektronik imza ve veri depolama biçiminde dönüşüme uğramıştır. Bu sayede hem kâğıt israfı azaltılmış hem de posta ile vakit kaybı önlenmiştir. Bu örnekleri artırmak mümkündür” diye konuştu.

“Eğitimler 25 Haziran’da sona eriyor”

Başlangıcı yapılan eğitimlerin 25 Haziran’da sona ereceğine dikkat çeken Gerim, “Rekabet ve Kalkınma için Kamuda Değişim ve Dijital Dönüşüm seminerlerimizin amacı da bu değişim ve gelişim sürecinde ufuk açıcı gündemleri ortaya koymaktır. Bu seminerlerde Değişim, Değişime Liderlik Etmek, Takım Çalışması, İnovasyon, Dijital Dönüşüm ve Zaman Yönetimi gibi yöneticiler açısından kritik konularda yeni bakış açıları kazanmaya çalışacağız. Bugün başlayan seminer programımız 25 Haziran’da tamamlanacak olup, seminerler sonunda katılımcılarımıza da sertifikaları takdim edilecektir” ifadelerini kullandı.

İlk eğitim İzgören’den

BEBKA Genel Sekreteri Gerim ile Bursa Valisi ve BEBKA Yönetim Kurulu Başkanı Canbolat’ın yaptığı konuşmaların ardından seminerler dizisinde ilk eğitim “Değişim Yönetimi” başlığıyla Ahmet Şerif İzgören tarafından verildi.

Etiketler