Kapadokya Teknopark, bölgeyi teknolojik üretimle destekliyor

Türkiye’nin en yeni teknokentlerinden Kapadokya Teknopark, turizmle öne çıkan bölgenin teknoloji yoğun ve katma değerli ürünlerle de anılması için projeler yürütüyor.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Hilal SÖNMEZ

NEVŞEHİR - Kapadokya Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Semih Aktekin, “Turizm başta olmak üzere, tarım, hayvancılık sektörlerine yeni ürünler geliştirmenin yanı sıra sıcak hava balonu üretimi, ponza ve metal işleme sanayine katma değerli yeni ürünler geliştirilmesi gibi konulara öncelik veriyoruz” diyor.

Yenilikçi teknoparklar arasında yer alan ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi kampüsü içerisinde 2018 yılında kurulan Kapadokya Teknopark, kısa sürede önemli araştırma faaliyetlerinin ortaya çıkmasını sağladı. Merkezde bugüne kadar 41 firma 69 Ar-Ge projesi yürüttü. 9’u akademisyen tabanlı spin-out firması olmak üzere 30 ar-ge firması aktif olarak faaliyete devam ediyor. Merkez, Türkiye’nin gözde turizm merkezi olan Kapadokya’da, katma değerli ürünlerin geliştirilmesi konularındaki çalışmalarıyla kenti öne çıkarmayı hedefliyor.

Türkiye’nin önde gelen turizm bölgelerinden biri olan Kapadokya’nın merkezi sayılan Nevşehir’de kurulan Kapadokya Teknopark, turizm başta olmak üzere, tarım, hayvancılık, sıcak hava balonu üretimi, ponza ve metal işleme sanayinde önemli bir potansiyele sahip olan kentte, bu potansiyelin kente belirgin olarak katma değer sağlamasına yönelik çalışmalarda bulunuyor. Bölgede bugüne kadar online e-ticaret ve ödeme sistemleri, sıcak hava balon simülasyonu, ferro alaşım tozları, sıcak hava balonları için yerli sepet, otel rezervasyon sistemleri, asansörler için özel yönetim devreleri tasarımı alanlarında da ticarileşen önemli ürünler oldu. Kapadokya Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Semih Aktekin, bölgenin potansiyelini kullanarak özellikle turizm, tarım ve hayvancılıkta teknolojik dönüşüm konularına öncelik verdiklerini söyledi. Bunun için tematik kuluçka programları tasarladıklarını ve ek gelişme bölgeleri ilan ettiklerini paylaşan Prof. Dr. Semih Aktekin, DÜNYA’nın sorularını yanıtladı.

Kapadokya Teknopark’ın kuruluş süreciyle ilgili bilgi verebilir misiniz?
Kapadokya Teknopark 2018 yılının başında kurulmuş oldukça yeni ve yenilikçi bir teknopark. Kurulduğu yıl ilk itibariyle Ar-Ge firmalarını da bünyesine katmaya başladı. Bölgemiz 17 bin 250 metrekare alan üzerinde kurulu, üç bloklu bir binada faaliyetlerini sürdürüyor. Yönetici şirketçe kullanılan ve Ar-Ge firmalarına ofis tahsis edilen bina yaklaşık 3 bin 700 metrekare kiralanabilir alana sahip ve 100 adet ofis içeriyor.

Merkeziniz hangi teknoloji alanlarına yoğunlaştı?
Yazılım, bilgisayar ve iletişim, elektronik, medikal, sağlık ve tarım alanında projeler gerçekleştiriyoruz. Ancak Kapadokya Teknopark, yeni misyonu ile turizm, jeotermal enerji, tarım, gıda ve maden alanlarına da yoğunlaşmaya başladı.

Bugüne kadar kaç firma merkezden yararlandı? Kuluçka Merkezi’nizden kaç firma mezun oldu?Bugüne kadar merkezimizde 41 firma 69 Ar-Ge projesi yürüttü. 9’u akademisyen tabanlı spin-out firması olmak üzere 30 ar-ge firması aktif olarak faaliyete devam ediyor

Merkezinizden en çok hangi sektörler yararlanıyor?
Kapadokya Teknopark’ta yoğun olarak bilişim, yazılım ve elektronik firmaları yer alıyor. Bu firmaların turizm ve dijital dönüşüm üzerine önemli projeleri bulunuyor.

Merkezinizde şu anda kaç firma çalışıyor?
Bölgemizde aktif olarak 30 Ar-Ge firması var. Bunların yüzde 55’i yazılım, yüzde 7’si bilişim, yüzde 7’si kimya, yüzde 3’ü elektronik, yüzde 3’ü enerji ve yüzde 25’i ise savunma ve diğer alanlarda çalışıyor.

Merkezinizden bugüne kadar çıkan hangi ürünler ticarileşti?
Online e-ticaret ve ödeme sistemleri, sıcak hava balon simülasyonu, ferro alaşım tozları, sıcak hava balonları için yerli sepet, otel rezervasyon sistemleri, asansörler için özel yönetim devreleri tasarımı alanlarında ticarileşen ürünlerimiz oldu.

Merkezinizin markası olan en özel projeleriniz hangileri?
“CAPPIN2C” isimli proje, Kapadokya Teknopark tarafından geliştirilmiş teknoloji tabanlı bir girişimcilik programı. CAPPIN2C programına kabul edilen girişimcilere iki aşamalı özel hazırlanmış bir eğitim programı uygulanmaktadır. Temel girişimcilik, iş planı ve kanvas hazırlama, dijital pazarlama, sunum teknikleri gibi başlıklar altında gerçekleştirilen eğitimler ile girişimcilerimizi teknoloji tabanlı, profesyonel ve başarılı işletmelere dönüştürmeyi amaç ediniyoruz. Eğitimlerden sonra girişimcilerimize deneyimli mentorlar atanmakta ve başarılı girişimcilere ise kuluçka merkezinde çalışma alanı tahsis edilmektedir. Halihazırda devam eden prototip geliştirme sürecinin sonunda girişimcilerimizi yatırımcıların karşısına çıkarmayı planlıyoruz.

Teknokentinizin firmalara sunduğu finansal avantajlar neler?
Kapadokya Teknopark, bir Teknoloji Geliştirme Bölgesi olduğu için çok sayıda vergi teşviki sunuyor. Firmaların bu teşviklerden yararlanabilmeleri için Ar-Ge projeleri yürütmeleri gerekiyor. Bunun yanında Kapadokya Teknopark kuluçka firmalarına yüzde 75’e varan oranlarda, Ar-Ge firmalarına ise yüzde 30’a varan oranlarda indirimler yapıyoruz.

“Turizmde dijital dönüşüme odaklandık”

Kapadokya Teknopark, önemli bir turizm bölgesi olan Kapadokya’nın merkezi sayılan Nevşehir’de kurulu. Nevşehir başta turizm olmak üzere, tarım, hayvancılık, sıcak hava balonu üretimi, ponza ve metal işleme sanayinde önemli bir potansiyele sahip. Bu potansiyel belirli oranda açığa çıkmış olsa da henüz istenilen seviyede bölgesel katkı oluşturulamadı. Kapadokya Teknopark olarak bölgenin bu potansiyelini kullanarak özellikle turizmde dijital dönüşüm, tarım ve hayvancılıkta teknolojik dönüşüm, sıcak hava balonu üretimi, ponza ve metal işleme sanayinde katma değerli yeni ürünler geliştirilmesi konularına öncelik veriyoruz. Bunun için tematik kuluçka programları tasarlıyor ve ek gelişme bölgeleri ilan ediyoruz. IDEA TARIM isimli yeni kurduğum platform ile Tarımsal Teknolojileri destekliyoruz.

Kapadokya Teknopark, KOP bölgesi teknoparklarını tek çatıda topladı

Konya Ovası Projesi (KOP) Bölgesi, Kalkınma Bakanlığı’na bağlı merkezi bir teşkilat olarak kurulan KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile yeniden bir entegre kalkınma sürecine girdi. KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın bağlı kuruluşu oldu. KOP bölgesi Aksaray, Karaman, Konya, Niğde, Nevşehir, Yozgat, Kırıkkale ve Kırşehir illerini içine alıyor. KOP Bölgesi üniversiteleri arasında eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve toplumsal hizmet gibi alanlarda iş birlikleri yapmak, üniversite-sanayi etkileşimini ve üniversite-şehir bütünleşmesini ileri düzeye taşımak amacıyla KOP Bölgesinde eğitim veren üniversitelerin katılımı, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’nın desteği ve koordinasyonu ile KOP Bölgesi Üniversiteler Birliği (UNİKOP) kuruldu. Kapadokya Teknopark da, KOP bölgesi üniversitelerine bağlı teknoparkları ve teknoloji transfer ofislerini bir çatı altında topladı ve TEKNOKOP adını verdiği KOP Bölgesi Teknoparklar Birliği’ni 2021 yılı itibarıyla hayata geçirdi. Prof. Dr. Semih Aktekin, Kapadokya Teknopark’ın mevcut işbirliklerini artırmaya yönelik çalışmalara devam edeceğini kaydetti.