Kayseri Şeker halka arz için sermaye tavanını arttırdı

Kayseri Şeker gerçekleştirdiği Olağanüstü Genel Kurul ile halka arz noktasında önemli bir adım daha attı.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

KAYSERİ - Kayseri Şeker, Halka Arz adına Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da işlem görebilmek için kayıtlı sermaye tavanını 50 milyon TL artırarak, 750 milyon TL’ye çıkarma kararı aldı.
Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Borsa İstanbul’da çeşitli grupların olduğunu ve Kayseri Şeker’in ise sermaye yapısı, işlem hacmi ve büyüklüğü itibariyle bu grupların en büyüğü olan yıldız pazarda yer alması gerektiğini de ifade etti.

‘Yıldız pazarda olmalıyız’

2017 yılında çıkarılan yasa ile Kayseri Şeker gibi Kooperatif şirketleri, “Halka Açık Şirket” statüsü kazandığını hatırlatan Akay, “Bu halka açıklık ifadesi kâğıt üzerinde kalıyordu ve biz bunu fiili hale getirme arzusunu taşıyorduk, yani kâğıt üzerindeki halka açıklığı yeterli görmeyip, fiilen halka açık bir şirket olmayı öngörüyorduk. Bu çerçevede bir değişiklik yapılması lazımdı ve her şeyden önce sermayenin arttırılması şeklinde olayı ele aldık. Borsa İstanbul’da çeşitli gruplar var ve en üst seviyedeki grup ise ‘Yıldız Pazar. Kayseri Şeker’in sermaye yapısı, işlem hacmi ve büyüklüğü itibariyle bu grupta yer alması gerekiyor” dedi. Akay, değişiklik öngörülerek, yıldız pazarda yer alacak şirketlerin halka arzındaki sermayenin, asgari yüzde 15’e tekabül etmesi gerektiği şeklinde bir karar alındığını söyleyerek “İşte bu karara istinaden yaptığımız Genel Kurul ile birlikte, 700 milyonluk sermayemizi 50 milyon daha arttırarak, şirketin kayıtlı sermaye tavanını 750 milyona çıkarmış olacağız” dedi.

Akay, borsa durumunun ve piyasa şartlarının uygun olması halinde mayıs ayının ikinci yarısında halka arz işlemlerini gerçekleştirmek istediklerini belirterek, Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul'un kendilerinden, halka arz işlemi yapıldıktan sonra spekülasyona yer verilmeyecek şekilde bir hisse değerinin oluşabilmesi için halka arzdan önceki mevcut hissedarların hisselerini 1 yıl süreyle, halka arz edilen değerin altında bir değerden satmamaları konusunda talepte bulunduklarını bildirdi. Akay, halk arz işlemleri için Halk Yatırım ile iş birliği yaptıklarını kaydetti.