Lojistikçiler, altyapı yatırımları için devlet desteği istiyor

Mersin'de lojistik sektöründe faaliyet gösteren KOBİ'ler devlet desteğine erişemedikleri için soğuk hava deposu, paketleme tesisi ve antrepo gibi yatırımlarını raflara kaldırıyor. Sektör, altyapı yatırımlarında devlet desteği istiyor.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Mehmet Nabi BATUK

MERSİN - Çin merkezli lojistik zincirinde yaşanan sorunlar, deniz lojistiğindeki fahiş navlun ücretleri nedeniyle Türkiye’ye yönelik talep artışı sürüyor. Yaşanan talep artışındaki en önemli etkenlerden biri de Türkiye’nin kara lojistiğinde sahip olduğu genç araç filosuyla yüksek hızlı teslimat avantajı. Tek başına Türkiye’deki kara lojistiğinin yüzde 17’sinin kümelendiği Mersin’de, lojistik firmalar bir yandan yeni talepleri karşılamak için tam kapasiteyle çalışırken diğer yandan ortaya çıkan yeni yatırım fırsatlarını değerlendirmek için de girişimlerde bulunuyor. Sektörün yüzde 95’ini oluşturan KOBİ’ler devlet desteğine erişemedikleri için soğuk hava deposu, paketleme tesisi ve antrepo gibi yatırımlarını rafl ara kaldırıyor. Sektör, altyapı yatırımlarında devlet desteği istiyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yurt İçi Yük ve Eşya Taşımacılığı Meslek Komitesi Başkanı Muazzez Araç, KOBİ’lerin yatırımlarını engelleyen en büyük etkenin yüksek faizli banka kredilerine olan bağımlık olduğunu kaydetti. Ayrıca KOBİ’lerin ağır finansal koşulları olan TKDK desteğinden yararlanamadığını ifade eden Muazzez Araç, mevzuatı nedeniyle KOSGEB’e başvuramadıklarını belirtti. Lojistik firmaların düşük finansman güçlerini daha çok araç filolarını gençleştirip büyütmek için kullandığını söyleyen Araç, altyapı yatırımlarına bütçe ayrılamadığını bu durumun da firmaların sürdürülebilir büyümelerine engel olduğunu aktardı.

Yeni konteyner limanı ihtiyacı var

MTSO Yönetim Kurulu Üyesi ve 20 Nolu Uluslararası Yük ve Eşya Taşımacılığı Meslek Komite Üyesi İsa Çani, KOBİ’lerin yatırımlarını rafl ardan indirmesi için sahip oldukları işlem hacminin de sürdürülebilir olarak artırılması gerektiğini kaydetti. Bunun için atılacak en önemli adımın kentin lojistik kapasitesini artıracak yeni bir ana konteyner limanı olduğunu belirten İsa Çani, “Yeni konteyner limanı ile en başta KOBİ’ler güçlenir. Ayrıca güçlü lojistik firmaların yaratılabilmesini sağlayacak doğru bir piyasa oluşması için kente 2’nci bir konteyner limanı şart” dedi. .

Düşük maliyetli kredi sağlanmalı

Ufuk İntermodal Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Maya, sektörün ekonomiye katkısının sürmesi için sürdürülebilir büyüme yatırımlarının önünün açılması gerektiğini kaydeden Ufuk Maya, “Devlet desteğinin yanında KGF üzerinden uzun vadeli düşük faizli kredi desteğine, vergi indirimlerine ihtiyaç var” diye konuştu.