Marmara Teknokent, AR-GE Ticaret Merkezi ile ticarileştiriyor

Türkiye’nin ilk kurulan teknoloji geliştirme bölgelerinden biri olan Marmara Teknokent (MARTEK), teknolojinin ve üretimin odak noktasında gerçekleştirdiği ulusal ve uluslararası projeler ile fark yaratıyor.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Kübra OĞURLI - KOCAELİ

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) tarafından desteklenen ve Marmara Teknokent tarafından yürütülen “Ar-Ge Ticaret Merkezi” projesi de önemli bir misyon projesi olarak göze çarpıyor. Farklı sektörlerden çeşitli firmalara ticarileşme ve pazara ulaşma ekseninde önemli katkılar sunduklarını belirten Marmara Teknokent (MARTEK) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Mehmet Ali Okur, Polonya ve Kanada odaklı ticarileştirme faaliyetlerinin yürütülmesi için Toronto, Ottawa ve Varşova Ticaret Müşavirlikleri ile işbirliği yaptıklarını kaydetti.

Mehmet Ali Okur, “Teknokent olarak, Ar-Ge ve inovasyon ekosistemini besleyecek, toplumun her kesiminden girişimci akışını ortaya çıkaracak ve geliştirecek mekanizmaların oluşturulmasını, teknoloji transferi alanında nitelikli insan gücünün yetiştirilmesini, açılan ulusal ve uluslararası destek programlarına projeler üretilmesini, kamu – üniversite – sanayi işbirliği denkleminde Ar-Ge nin koordinasyon rolünü üstlenmesini, teknoloji odaklı çabaların fikri sınai mülki haklar açısından güvence altına alınmasını, ulusal ve uluslararası işbirliklerinin geliştirilmesini, Ar-Ge faaliyetleri çıktılarının yatırım ile buluşarak üretime dönüşmesini, üretimin ulusal ve uluslararası pazarlara ulaşmasını, katma değeri yüksek bir teknoloji ürünü olarak ihracat hacminin geliştirmesini ve nihayetinde uluslararası markaların oluşturulmasını bir sorumluluk olarak görmekteyiz’’ diye konuştu.Ar-Ge Ticaret Merkezi faaliyetleri hakkında bilgiler veren Okur, ülkemizde yürütülen Ar-Ge çalışmalarının önemli bir potansiyele ulaştığını belirterek, ‘’Aynı zamanda bu çalışmalar sürekli büyüyerek gelişim göstermektedir. Ortaya çıkan potansiyel, özellikle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızca geliştirilen birçok destek mekanizmalarıyla desteklenmektedir. Bu doğrultuda oluşturulan ve sürekli geliştirilen Ar-Ge ekosistemi çıktılarının yeterli üretim ile buluşturulup ticarileştirilememesi ise önemli olumsuzluklara ve kayıplara neden olmaktadır’’ dedi.
Marmara Teknokent Teknoloji Transfer Ofisi bünyesinde MARKA desteği ile oluşturulan Ar-Ge Ticaret Merkezi’nin bir alt yapı projesi olduğunu bildiren Okur, ‘’Ar-Ge çıktılarının ticarileştirilmesi stratejilerinin geliştirildiği, ticarileştirme modellemelerinin yapıldığı ve uygulandığı bir pilot uygulamadır. Proje sürecinde ortaya koyduğu saptamalar, deneyimlerin yanı sıra yarattığı katma değer, projenin yaygınlaştırılması aşamasında önemli rol oynayacaktır’’ ifadesini kullandı.

Ar-Ge projeleri uluslararası kazanımlarla ticarileşecek

Şu ana kadar gelinen noktada Polonya ve Kanada odaklı ticarileştirme faaliyetlerinin yürütülmesi için Toronto, Ottawa ve Varşova Ticaret Müşavirlikleri ile işbirliği yaptıklarını söyleyen Okur, özellikle karşılıklı olarak sektör bilgilendirmeleri, network eşleşmeleri, yatırım/yatırımcı stratejileri geliştirme çalışmaları, teşvik mekanizmalarına yönelik proje üretimi ve proje partnerliği oluşturma faaliyetlerini yürüttüklerini vurguladı.

Ortaya koydukları çabayı uluslararası boyutta güçlendirmek ve start-up- lara yönelik uluslararası hızlandırıcı etki yapacak fırsatları yaratabilmek için “Uluslararası Kuluçka Merkezi” projesinin başvuru sürecini tamamladıklarını aktaran Okur, şunları kaydetti: ‘’Projenin onaylanması durumunda Teknokentimiz, TAHA Kuluçka Merkezi’nde yer alan bir start-up firması aynı anda proje ortağı olan Avrupa ülkeleri teknoparklarında da yer alarak faaliyetlerini sürdürecektir. Böylece geliştirdikleri Ar-Ge projelerinin uluslararası kazanımlarla ticarileşme hedeflerine daha yüksek oranda ulaşmaları sağlanacaktır. Bu çalışmaların daha çok geliştirilerek yaygınlaştırılması ülkemiz Ar-Ge ve inovasyon ekosisteminin verimliliğini artıracaktır.’’