Mersinli süt üreticileri, üretimi sürdürmek için TDİOSB istiyor

Bu yılın ilk beş ayında yüksek maliyetler nedeniyle Mersin’de 150 süt üreticisinin üretimi bıraktığını açıklayan Mersin Süt Üreticileri Birliği Başkanı Kuzey Acarbaş, birliğe kayıtlı 700 üreticiyi korumak ve maliyetleri azaltmak için kente tarıma dayalı ihtisas OSB kurulması çağrısında bulundu.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Mehmet Nabi BATUK

MERSİN - Mersin Süt Üreticileri Birliği Başkanı Kuzey Acarbaş, 2021 yılının ilk 5 ayında yüksek maliyetler nedeniyle birliğe kayıtlı yaklaşık 150 süt üreticisinin üretimi bıraktığını açıkladı. Üretimdeki sorunların en önemli nedenlerinden birinin her geçen gün artan yem fiyatları olduğunu kaydeden Acarbaş, piyasada rağbet gören yüzde 19 protein oranına sahip yemin çuvalının (50 kiloluk) fiyatının 153 TL’ye çıktığını kaydetti. Acarbaş, birliklerine kayıtlı yaklaşık 700 süt üreticisinin korunması ve maliyetlerin azaltılması için kente acilen Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurulması çağrısı yaptı.

Tarıma Dayalı İhtisas OSB’de kurulacak yem fabrikasında hammadde tedarikinde Mersin’in lojistik avantajlarının sektör için bir fırsata çevrilebileceğini ve piyasaya oranla düşük maliyetli yem üretilebileceğini ifade eden Acarbaş, “Mersin geçmişe nazaran gelişen lojistik olanakları ile hayvancılık sektörü açısından yatırıma son derece açık bir il haline gelmiştir. Tarıma Dayalı İhtisas OSB yatırımı ile üreticilerimizin devlet tarafından hem teşvik hem de desteklerle sahiplenilmesiyle sektörümüz ülke ekonomisine daha büyük katkı sunabilir” diye konuştu.

“Mersin, düşük maliyetli hammadde tedarikine uygun”

Buğday ve arpa üretiminde yaşanan rekolte kayıpları ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde etkili olan kuraklık nedeniyle yem sanayisinin, uygun maliyetli hammadde tedarikini sağlanmasının büyükbaş hayvancılığına dayalı sektörler için hayati öneme sahip olduğuna dikkat çeken Kuzey Acarbaş, önümüzdeki dönemde de yem fiyatlarının artmasını beklediklerini bildirdi. Mersin’in sahip olduğu uluslararası limanı ve genç karayolu araç filosu ile diğer illere nazaran daha düşük maliyetlerle hammadde tedariki sağladığını sözlerine ekleyen Acarbaş şöyle konuştu: “Kentimizde uygun maliyetle elde edilen hammaddeyi işleyecek ve piyasaya denge getirecek yem firmalarının kurulması için Tarıma Dayalı İhtisas OSB’ye ihtiyacımız var. Tarıma Dayalı İhtisas OSB bünyesinde, devlet teşvikleri ve destekleriyle yem üretiminde maliyet oranları bir nebze daha azaltılabilir. Bu alanda yerel düzeyde yeniden bir organizasyon yapılması, üreticilerimizin en büyük beklentisi.”

“Süt sektörü kırmızı et üretiminin önünü açar”

Devlet teşvikleriyle artan süt üretiminin, kentin lojistik avantajları ile birleşince bölgeye yeni süt, yem ve gıda lojistiği yatırımlarının gelmesine vesile olacağını dile getiren Kuzey Acarbaş, Çukurova Bölgesel Havalimanı’nın faaliyete açılmasıyla birlikte süt sanayisinde ülke ekonomisine katkı sağlayacak yeni katma değerli ürün üretiminin de önem kazanacağını söyledi. Acarbaş, şöyle devam etti: “Süt sektörünün ihracattaki başarısının artmasıyla birlikte kırmızı et ihracatında da bir atılım yaşayabiliriz. Çünkü süt hayvanından her zaman et hayvanı doğar. Bu durum da kırmızı et sektörüne yönelik ciddi bir arzın oluşmasını sağlar.”