Nilüfer, 2022’yi ‘İklim Yılı’ ilan etti

Her yıl bir tema belirleyerek çalışmalarını bu kapsamda şekillendiren Bursa Nilüfer Belediyesi, ilçede 2022 yılı temasını İklim Yılı olarak belirledi. Başkan Turgay Erdem, ilçede karbondioksit salınımını 2030’a kadar yüzde 40 azaltacaklarını, 2 megavatlık güneş enerji santralini Nilüfer’e kazandıracaklarını açıkladı.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

BURSA (DÜNYA) - 2020 yılını ‘Tarım’, 2021 yılını ise ‘Gıda’ yılı ilan eden ve bu yönde çalışmalar yürüten Bursa’nın Nilüfer Belediyesi, 2022 yılını ‘İklim Yılı” ilan etti. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem; iklim değişiklikleri, buna bağlı olarak gelişen kuraklık, tarımsal üretimin sağlıksız hale gelişi ve yaklaşan bir gıda krizi gibi birbirine bağlı, zincirleme gelişecek pek çok sorunun gündemde olduğunu vurguladı. Yaşanan iklim sorunlarının tüm dünyanın ortak gündemi olduğuna işaret eden Başkan Erdem, “Yeryüzünde yaşayan, aynı havayı soluyan, aynı topraktan beslenen, aynı suyla yaşama bağlanan her bireyin, çevreye karşı, daha doğrusu geleceğe karşı sorumluluklarını yerine getirmesi gerek. Buradan yola çıkarak, toplumda iklim krizi konusunda farkındalık yaratmak, çözüm için yapabileceklerimiz hakkında halkı bilinçlendirmek ve kurumsal bir yol haritası çizmek üzere, 2022 yılını ‘İklim Yılı’ ilan ediyoruz” dedi.

Karbondioksit salınımı yüzde 40 azaltılacak

İklim Değişikliğine Uyuma Yönelik Başkanlar Sözleşmesi’ni imzalayan ilk belediyelerden biri olduklarını hatırlatan Erdem, bu kapsamda kentteki karbondioksit salınımını azaltmaya yönelik çalışmalar yaptıklarını ve 2030 yılına kadar bu oranı yüzde 40 azaltmayı taahhüt ettiklerini söyledi. Sürdürülebilir Enerji ve İklim Uyum Eylem Planı Çalıştayı düzenlediklerini anlatan Turgay Erdem, çalıştay sonunda Nilüfer’deki sera gazı azaltım ve iklim değişikliğine uyum faaliyetlerini içeren “Nilüfer Sürdürülebilir Enerji ve İklim Uyum Eylem Planı”nı hazırladıklarını aktardı. Erdem, yapılacak faaliyetleri şöyle özetledi: “İklim Yılı’nda öncelikle her bireyin yapabilecekleri konusunda kamuoyunu bilinçlendirecek faaliyetler yürüteceğiz. Kentimizdeki yeşil alanları artırma, bisiklet kullanımını yaygınlaştırma çabalarımız artarak devam edecek. Yaşanabilir bir gelecek yaratmak için 2024 yılına kadar kişi başına düşen düzenlenmiş yeşil alan miktarını 19 metrekareye çıkarmayı hedefliyoruz, bisiklet yolları ağını da 184 kilometreye çıkarmayı hedefliyoruz. Parklarda güneş panelleri olan aydınlatma sistemlerinin tercih edilmesi, peyzaj alanlarında daha az su isteyen bitki türlerinin kullanılması, yeşil alanlarda yağmur hasadı yaparak yağmur sularının sulamada kullanılması, belediyeye ait tesislerde su tüketiminin azaltılması, yeni araç alımlarında elektrikli araçların tercih edilmesi, belediye binaları ve sosyal tesislerinde yenilenebilir enerji sistemleri kurulması da hedeflerimiz arasında.”

Hizmet binaları güneşlenecek

Nilüfer’de kamu binalarında alternatif enerji kaynaklarının kullanılmasına yönelik çalışmaların da devam ettiğini dile getiren Erdem, ayrıca, 12 hizmet binasının çatısına da güneş enerjisi santrali kurmayı hedeflediklerini, Güngören Mahallesi’nde 1 megavat kapasiteli Arazi Tipi Güneş Enerji Santralini de bu yıl içinde kuracaklarını belirtti. Turgay Erdem, bu çalışmalar tamamlandığında toplam 2 megavatlık güneş enerji santralini Nilüfer’e kazandırmış olacaklarını ve enerji maliyetlerini düşürürken, karbon salınımının azaltılmasına da önemli katkı sağlayacaklarını kaydetti. İklim konusunda herkesi duyarlı olmaya çağıran Başkan Erdem, “Dünya bizim evimiz ve çocuklarımıza yaşanabilir bir dünya bırakmak için herkesin yapabileceği şeyler var. Biz de yıl boyunca insanlara bu sorumluluklarını hatırlatan, tek tek her bireyin yapabileceklerini anlatan farkındalık çalışmaları ile çok yönlü etkinlikler yapacağız. Herkesi bu çabamıza katılmaya çağırıyoruz” diye konuştu.