Pandemi, “doktor göçü”nü artırdı

Türkiye’de çalışma ortamı bulamadığı için yurtdışında çalışmayı tercih eden doktorların sayısı son yıllarda giderek artıyor. Türk Tabipler Birliği’ne göre 2021 yılının ilk dokuz ayında bin 111 doktor yurtdışına göç ederken, son 10 yılda bu sayının toplamı 5 bin 35’e ulaştı.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Fikri CİNOKUR

ANTALYA - Sağlık sistemindeki olumsuzluklar, kamu sektöründe ücretlerin düşük olması, sağlıkta şiddet olaylarının artması gibi nedenlerden dolayı Türkiye’den “Doktor Göçü” her yıl artıyor.

Türk Tabipler Birliği’nden edinilen bilgiye göre, son dört yılda doktor göçü sayısında patlama yaşandı. Türkiye’de 2012 yılında 59 doktor yurtdışına göç ederken, 2017/2021 yılları arasında 4 bin 373 hekim çalışmak için yurtdışına gitti. 2021 yılının ilk dokuz ayında bin 111 doktor yurtdışına çıktı. Son 10 yılda toplam 5 bin 35 doktor yurtdışında çalışmayı tercih etti. Edinilen bilgiye göre binlerce doktorun da yurtdışına gitmek için Tabipler Odası’ndan Akreditasyon Belgesi almak için sırada bekliyor.

“Doktorlar gelecek kaygısı yaşamak istemiyor”

Antalya Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Nursel Şahin, sağlık sektöründe özellikle kamuda sağlık hizmetlerinde başta doktorlar olmak üzere tüm sağlıkçıların çalışma koşullarının ağırlaştığını ve ücretlerinin yeterli olmadığını, özel sektörde de ücretlerin kötü olması nedeniyle doktorların yurtdışı göçünün arttığına dikkat çekti. Yurtdışına göç eden doktorların çoğunluğunun Almanya’yı tercih ettiğini belirten Prof. Dr. Şahin, şunları kaydetti: “Türkiye’de hekimler tükenmişlik ve aşırı yorgunluk yaşıyor. Doktorlar, güvenli ortam istiyor. Gelecek kaygısı yaşamak istemiyor. Hekimlerin özlük haklarında bir hayli gerileme oldu. Özellikle pandemi döneminde çok yoğun çalıştı ama adaletli bir ödeme yapılmadı. Ücretler çok düşük ve çalışma koşulları çok ağır. İş güvencesi kalmadı. Hekimler bile bu ekonomik ve sosyal ortamda geçinemiyor. Genç hekimler de gelecek kaygısı yaşamamak için Türkiye’yi terk ediyor. Ülkemiz için çok büyük bir kayıp.”

Doktorların özel sektörde de yeterli ücret alamadığına dikkat çeken Prof. Nursel Şahin, özel sektörde doktorların ‘hak ediş’le çalıştığını ve Bağ-Kur’lu olmaya zorlandığını, bu hekimlerin emekliliklerinde de büyük zorluk yaşayacağını belirterek, “Türkiye’de hekimlik zorlaştı. Türkiye sağlık sistemini bir an önce değiştirmeli” dedi.

“8 bin doktor istifa etti”

Antalya Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Naci İşoğlu da Türkiye’nin yurtdışına hekim göçünü de durduramadığını söyledi. İşoğlu, şöyle konuştu: “Yakında daha çok genç hekimlerin kaçışı daha da artacak. Hekimlerimiz, başta Almanya olmak üzere İngiltere, Kanada, Finlandiya, İsviçre gibi ülkelere gidiyorlar. Hekimlerin en çok gittikleri ülke Almanya. Çünkü Almanya çok iyi olanaklar veriyor. Bu nedenle genç hekimler mesleki eğitim ve uzmanlık sınavına hazırlanmak yerine Almanca kurslarına gidiyor.”

Tıp fakültelerinden her yıl 10 binden fazla hekimin mezun olduğunu vurgulayan Dr. Naci İşoğlu, “Verilere göre her yıl hekimlerimizin yüzde 10’undan daha fazlası ülkemizi terk ediyor. TTB verilerine göre 18 ayda 8 binin üzerinde hekim istifa etti. Bir hekimin yurtdışında çalışabilmesi için alması gereken belgeyi veren Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) verilerine göre 2021’in sekiz ayında 967 hekim ülkesini terk etmiştir. 2012 yılında 59 olan hekim göçü bugün neredeyse 20 katına ulaşmıştır” diye konuştu.

Türkiye’de hekimlerin maaşlarında 2003 yılından bu yana satın alma gücünde büyük bir düşüş yaşandığını bildiren Dr. Naci İşoğlu, şunları kaydetti: “Bir diğer neden olarak ‘malpractice’ davaları (doktor hataları) Türkiye’de çok arttı. Hekimler mesleklerini uygulayamaz duruma geldi. ‘Çekinik tıp’ tanımlaması oluştu. Neredeyse bunun üzerinden bazı kuruluşlar hekim hatası avına çıkmaya başladı. Milyonlarca liralık tazminat davaları konuşulur olmaya başladı. Riskin yoğun olduğu uzmanlık alanları en sonlarda tercih edilir oldu. Kadın doğum, genel cerrahi, kalp damar cerrahisi ve diğer cerrahi branşlar neredeyse asistan bulamıyor.”

Son 10 yılda yıllara göre göç eden doktor sayısı

Yıl             Sayı

2012           59
2013           90
2014          118
2015          150
2016          245
2017          482
2018          802
2019         1047
2020          931
2021 (9 ay)    1111

Toplam:      5035

Kaynak: Türk Tabipler Birliği