“Primin artırılması işsizliğe çare değil”

Denizli Sanayi Odası Başkanı Müjdat Keçeci, “Hükümetin işsizlik primlerini yüzde 3’ten yüzde 6’ya çıkarması işsizlik için yapılan çalışmaları adeta sıfırlayıcı bir unsur olacak. Bu hem gereksiz, hem de zamansız” dedi.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

OSMAN NURİ BOYACI-DENİZLİ

Denizli Sanayi Odası Başkanı Müjdat Keçeci, hükümetin işsizlik primlerini yükseltmeye yönelik değişiklik çalışmasına tepki gösterdi. Yapılan çalışmanın ekonomik hayatın en önemli konusu olarak gördükleri işsizlik konusuna ilişkin olduğunu ifade eden Keçeci, “Gittikçe yükselen oranlarıyla işsizliğin, önemli sorunlara neden olan toplumsal bir problem olduğu hepimiz tarafından kabul edilen bir gerçektir. Nitekim işsizlik için yapılan maddi yardımlar, işsizliğe çözüm yaratmıyor, sadece işsizliğin neden olacağı ekonomik problemlerin geçici olarak önüne geçmektedir. Diğer taraftan pandemi sürecinin yarattığı ekonomik sarsıntıda işçilerin işlerinden çıkarılmaması, yapılan maddi desteklerin ana fikri olmuştur. Dara düşen işverene devlet bir taraftan destek verirken diğer taraftan da istihdamdaki işçilerin işverene maliyet yüklemeden işten çıkarılmalarını önlemektedir” diye konuştu.

“Hem gereksiz hem zamansız”

İşsizlik fonu için kesilen prim oranlarında işveren payının arttırılmasının bu dönemde alınan önlemlerin etkisini sıfırlayacağını ifade eden Keçeci, “İşsizliğin iki önemli sebebi var. İlki işverenin yeni işçiye ihtiyaç duymaması, ikincisi de işçi maliyetinin rekabet koşullarında işvereni zor durumda bırakması. İşte tam bu noktada hükümetin işsizlik primlerini yüzde 3’ten yüzde 6’ya çıkarması işsizlik için yapılan çalışmaları adeta sıfırlayıcı bir unsur olacak. Zira iş dünyasında genellikle ücretler net ücret üzerinden yapıldığından bu bedeller zaten işveren tarafından ödeniyor” dedi.

Uygulama nedeniyle işverenin işçilik maliyetinin bir anda yüzde 3 artacağını söyleyen Keçeci, “Bu ise günümüz şartlarında işverene, rekabet şartlarında zorlandığı satışlarında ve üretiminde önemli bir engel teşkil edecek. İşveren yeni istihdamdan kaçınacak; maliyetleri düşürmek için belki de işçi sayısında kesintiye gidecektir” diyerek, söz konusu uygulamanın hem gereksiz hem de zamansız olduğunun altını çizdi.

“Ceza işverene kesilmemeli”

İşsizlik fonunun ilk çıkarıldığı zamanlarda kıdem tazminatına esas olacak bir fon olarak iş dünyasına tanıtıldığını belirten Keçeci, fonda toplanan ciddi miktarlara rağmen fonun kıdem tazminatına çözüm olmadığını dile getirerek,  “Bugünlerde hükümet kıdem tazminatı sorununu farklı yöntemlerle çözmeye çalışıyor. Eğer bugün konuşulduğu gibi kıdem tazminatı hakkında ayrı bir fon kurularak yeni bir düzenleme yapılacaksa, bu düzenleme devreye girdiğinde işsizlik fonuna da gerek kalmayacak. Tüm bu düzenlemeler yapılırken cezanın yine işverene kesilmesi hem işverene haksızlık olacak hem de mevcut işsizlik sorunumuza çözüm olmayacak” dedi.

Etiketler