Sipariş Ar-Ge, KOBİ’lerin projelerini bekliyor

STSO Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, KOBİ’lere yönelik yapılan Sipariş Ar-Ge-2020 çağrısına, tüm sektörlerden ve teknoloji alanlarından, ticarileşme potansiyeli yüksek olan Ar-Ge projelerinin desteklendiğini belirtti.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

SAMSUN-DÜNYA

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, TÜBİTAK tarafından, proje bütçesi üst sınırı 2.5 milyon TL olan KOBİ’lere yönelik,  Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri İçin KOBİ Destekleme Çağrısı (Sipariş Ar-Ge 2020) açıldığını söyledi.

Murzioğlu, TÜBİTAK tarafından “Sipariş Ar-Ge-2020” olarak isimlendirilen çağrıda, müşteri gereksinimlerini karşılayan çözüm önerilerinin, KOBİ’ler tarafından Ar-Ge ile ticarileşebilir çıktılara dönüştürülmesinin hedeflendiğini söyledi. Murzioğlu, hızla ürüne dönüşebilecek ve yüksek ticarileşme potansiyeline sahip Ar-Ge projelerinin desteklendiği çağrıda, konu ve sektör sınırlamasının olmadığını belirtti.

Tüm sektörlerden ve tüm teknoloji alanlarından, ticarileşme potansiyeli yüksek olan Ar-Ge projelerinin desteklendiğini belirten Murzioğlu, proje önerilerinde pazar araştırması ve teknik yapılabilirlik incelemesinin sunulmasının gerektiğini aktardı. Projeler sayesinde sanayi kuruluşları arasında iş birliklerinin artması ve Ar-Ge çıktılarının daha çabuk ticari ürünlere dönüşmesinin beklendiğini dile getiren Murzioğlu, “Çağrının, müşteri kuruluş içinden ikincil firmalar çıkmasını özendireceği düşünülüyor. Bilginin paylaşılması, yayılması, ürünleştirilmesi süreçlerine doğrudan katkı sağlama yönleriyle çağrının, ulusal yenilik sisteminin etkinliğini artırdığı öngörülüyor” diye konuştu. 

Etiketler