Tarihi Kaleiçi limanı mendireğinde çökme tehlikesi

Bergama Krallığı, Roma dönemi, Selçuklu ve Osmanlı medeniyetlerinin izlerini taşıyan Kaleiçi Limanı'nın mendireği, çökme tehlikesi altında.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Fikri CİNOKUR

ANTALYA - Antalya’nın yaklaşık 2 bin yıllık geçmişe sahip Kaleiçi Limanı’nın mendireği çökme tehlikesi altında. Bergama Krallığı, Roma dönemi, Selçuklu ve Osmanlı medeniyetlerinin izlerini taşıyan liman, 1960’ta mendirek ve iskeleleri tamir edilerek gezi ve balıkçı teknelerine hizmet vermeye başlamıştı. 46 gezi ve 35 balıkçı teknesi bulunan tarihi Kaleiçi yat limanı en son 1984 yılında bakım ve onarım gördü.

Halen Antalya Büyükşehir Belediyesi yetki ve sorumluluk alanında bulunan limanın mendireğinde zamana bağlı aşınmalar nedeniyle çökme tehlikesi yaşanıyor. TURMEPA Deniz Temiz Derneği Antalya Şube Başkanı İzzet Ünlü, Antalya Kaleiçi Yat Limanı mendireğinin değişik güçte oluşan dalgaların etkisiyle yıprandığını ve zayıfl adığını belirterek önlem alınması gerektiğini söyledi. Ünlü, “Eğer önlem alınmazsa sonuç vahim olur. Uzun vadede ise bir inceleme komisyonu kurulup, oluşan tahribatın boyutuna göre enjeksiyon dahil, tüm teknik uygulamalar devreye alınmalı. Antalya Büyükşehir Belediyesi ve liman üçüncü derece sit alanı statüsünde olduğu için Anıtlar Kurulu projenin sorumluluğunu üstlenmeli” dedi.