“Tarımın gelecek 25 yılı aydınlık”

BTB Başkanı Özer Matlı, Orman Genel Müdürlüğü`nde gerçekleştirilen Tarım Orman Şurası Eylem Planı lansman toplantısının, 2020, 2021, 2022 ve 2023 yılları için iddialı hedefler içerdiğini vurguladı.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

BURSA (DÜNYA) - Bursa Ticaret Borsası (BTB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından açıklanan III. Tarım ve Orman Şurası kararları sonucunda oluşturulan Tarım Orman Şurası Eylem Planı ile ilgili olarak tarımda bütün konuların gündeme alındığını belirtti. Tarım Orman Şurası Eylem Planı Toplantısı`nda “Tarımsal üretim ve arz güvencesi, gıda güvenilirliği, kırsal kalkınma ve pazarlama, balıkçılık ve su ürünleri, toprak ve su kaynakları, biyolojik çeşitlilik, iklim değişikliği, orman ve kurumsal kapasitesi konuları ile 8 ayrı başlık altında tarımın geleceğinin toplandığını belirten Başkan Özer Matlı “21 Kasım tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın da katılımı ile gerçekleştirilen III. Tarım Orman Şurası`nda öne çıkan 60 eylem, Tarım ve Orman Bakanlığı’mızın titiz çalışmaları ile 38 başlık altında toplandı. Bunlara bağlı 333 alt eylemin ise planlı bir şekilde hayata geçirilmesi hedefleniyor. Tarım Orman Şurası Eylem Planında yapılan 5 yıllık planlama ile ülkemiz tarımının 25 yılına ışık tutması bekleniyor. Aslında bu durum tarım sektörü açısından son derece umut vericidir. Özellikle eylem planında yer alan tarımsal ürünlerde markalaşma, yerli ve milli tohum, lisanslı depoculuk, aile işletmelerinde sürdürülebilirlik, ulusal su planı konularında atılacak doğru adımlar, ülke tarımını bugün olduğundan çok daha iyi bir noktaya taşıyacaktır” dedi.

2020 yılında hayata geçecek 16 eylem

Tohumdan sofraya dijital zincir kurulması, sözleşmeli üretim, gıdanı koru kampanyası, gıda kayıp ve israfının önlenmesi, gıdada taklit ve tağşiş, gıdada bilgi kirliliğinin önlenmesi, gıdada Türkiye markası oluşturulması, tarım orman ürünlerinde markalaşma, ormanlar ve orman yangınlarına müdahale, orman ve orman ürünlerinin teşvik edilmesi, orman yangınlarına erken müdahale, damızlık düve üretim merkezlerinin kurulması, uluslararası projelerin teşvik edilmesi, uluslararası projelerden yararlanma ve tarımsal ticaret, yabancı ülkelerde üretimin teşviki, kamu-özel sektör ve üniversite işbirliğinin geliştirilmesi, meteorolojik bilginin etkin kullanılması, su kullanımı ile suyun korunması ve ulusal su planı, endüstriyel amaçlı lifli bitkilerin üretiminin artırılması, büyükşehir belediyelerinde mahallelerin kırsal ve kent olarak yeniden tanımlanması.

2021 yılında hayata geçecek 8 eylem

Mera tespit ve tahdit çalışmaları, atıl tarım arazilerinin üretime kazandırılması, toprak ve su kaynaklarının yönetimi, çölleşme ve erozyonla mücadele, lisanslı depoculuğun geliştirilmesi, aile işletmelerinin sürdürülebilirliğini sağlamak, sıfır atık, doğa turizmi.

2022 yılında hayata geçecek 11 eylem

Yerli ve milli tohumculuğun geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması, ata tohumu, organik gübre kullanımı, ulusal orman envanterinin tamamlanması, uluslararası orman fidanı üretim merkezi, buzağı ölümleri ve döl veriminde uluslararası ortalamalara ulaşmak, küçükbaş hayvan varlığının artırılması, küçükbaş hayvan eti, su ürünleri yetiştiriciliği ve avcılığında üretimin artırılması, genetik kaynak veri tabanı projesi, veteriner biyolojik ürünlerin üretilmesi.

2023 yılında hayata geçecek 3 eylem

Arazi kullanım planlarının yapılması, arazi toplulaştırma, yeni sulama yatırımlarının önceliklendirilmesi yer almaktadır.

Etiketler