Tıbbi cihaz sektörü kur farkı için yasal düzenleme bekliyor

Tıbbi cihaz sektörünün verdiği ürün ve hizmetin bedelini kamudan tahsil edememesinin yanı sıra Eylül ayından bu yana döviz kurlarındaki ani artış, sektöre büyük bir sorun daha getirdi.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Duygu GÖKSU 

İZMİR - Tüm Tıbbi Cihaz Üretici ve Tedarikçileri Dernekleri Federasyonu (TÜMDEF) Yönetim Kurulu Üyesi ve Ege Tıbbi Cihaz Üretici ve Tedarikçileri Derneği (EGEDER) Yönetim Kurulu Başkanı Onur Akgün, tedarik edilen ithalata dayalı malların kamuya Türk Lirası sözleşmeleri üzerinden verildiğini belirterek, sözleşmelerin neredeyse tamamında fiyat farkı verileceğine ilişkin bir hükme yer verilmediğini ve firmaların kur farkından dolayı ciddi zarar ettiğini vurguladı.  

Tıbbi cihaz sektörünün ödeme, kur farkı ve tasfiyeye ilişkin sorunlarının acilen çözüme kavuşturulması gerektiğini hatırlatan Akgün, “Sektörümüz verdiği ürün ve hizmet bedelini çok uzun süredir kamudan tahsil edemiyor. Kamu tahsilatını artık hem anlatmaktan hem de anlattığımız halde tahsilat yapamamaktan yorulduk. Bu durum halk sağlığını da hissedilir derecede etkiliyor. Aşırı kur artışları karşısında büyük maddi zarara uğramasına ve ciddi kredi yükü altında ezilmesine rağmen, mal ve hizmet tedarik etmekten geri durmayan ve sağlık hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi için çalışan sektörümüzün bu şartlarda tedarike devam etmesi mümkün değil” açıklamalarında bulundu. 

Kamuya Türk Lirası sözleşmeleri üzerinden tedarik yapan firmaların, kur farkından dolayı ciddi kayıplar yaşadığının altını çizen Akgün, “Tedarik ettiğimiz malların önemli bir kısmı ithalata dayalı ve bu ürünler kamuya Türk Lirası sözleşmeleri üzerinden veriliyor. Sözleşmelerin neredeyse tamamında fiyat farkı verileceğine ilişkin bir hükme ise yer verilmiyor. Döviz kuru kaynaklı imalat girdilerinde yaşanan artış nedeniyle yapım işlerine mahsus bir düzenleme yapılacağı kamuoyuna yansıdı ancak kur artışından en fazla etkilenen sektörümüz dışarıda bırakıldı. Sadece yapım işi firmalarına ayrıcalık sağlayacak bir düzenleme adil değil. Sektörler arasında ayrımcılık yaratan bu karardan vazgeçilerek sektörümüzü de içine alacak şekilde fiyat farkı düzenlemesi yapılmalı.  Yine kamuoyuna yansıyan bilgilerden, sadece yapım işlerine özgü tasfiye ve devir hakkı tanıyan yasal bir düzenleme yapıldığı anlaşılıyor. Sektörümüzü, dışarda bırakan ve dolayısıyla sektörler arasında ayrımcılık yaratan bu uygulamalardan vazgeçilmeli. Yapılacak yasal düzenlemeler eşit ve adil olmalı” değerlendirmelerinde bulundu. 

Kamu hastanelerinin satın alma yöntemlerinin çoktan çöktüğünü ve tedarikin durduğunu söyleyen Akgün, “Tüm birikimini kaybetmiş ve onarılamayan yaralar açılmış bir sektörün, bundan sonraki süreçte devam etmesi mucize olur. Devlet Malzeme Ofisi aracılığıyla yapılan satın almalar sürdürülebilir değil. Tıbbi cihaz sektörünün yeniden ayağa kalkması için, yeni tıbbi cihaz satın alma ve geri ödeme modelini, özel sektör ve kamu olarak bir araya gelip görüşmemiz gerekiyor” diye konuştu.