“Üniversite, Denizli’nin termalde kalkınması için işbirliği yapmalı”

Pamukkale Üniversitesi’nin 4 yıldır tamamlanamayan Karahayıt Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon (FTR) Hastanesi’nin yakında hizmete gireceğini belirten Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, Denizli’nin termal sağlık kür merkezi öncüsü olması gerektiğini ifade etti.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Osman Nuri BOYACI

DENİZLİ -  DENTUROD Başkanı Gazi Murat Şen, “Yıllarca Avrupa pazarından misafir çekebilmek için konaklama ve spa hizmetinin üretildiği Karahayıt ve Pamukkale bölgesine yakın tam teşekküllü bir hastanenin yokluğunun, potansiyel sağlık turizmi hareketinin önünde engel teşkil ettiğini söyledik. Termal sağlık turizminde kentimizi dünya markası haline getirebilmek için kentimizde üretilen sağlık ve termal hizmetlerinin kanıta dayalı tanıtım faaliyetlerine ihtiyacı var. Üniversitenin Karahayıt bölgesinde kaplıca tedavisine dayalı bir hastane faaliyete alması, araştırmalarına ve tedavi hizmetlerine başlaması gerekiyor” diye konuştu.

“Zarar eden FTR hastaneleri modelinden uzaklaşılması gerekiyor”

Üniversitenin vereceği tedavi hizmetlerinin kamu hastanesi kimliği altında değil, konaklamalı fizik tedavi ve rehabilitasyon yönetmeliği esasları çerçevesinde üretilmesi gerektiğini savunan Şen, “Bu yönetmelik çerçevesinde gerçekleşecek hizmet üretimi ile ülkemizin farklı termal bölgelerinde de görülen ve zarar eden FTR hastaneleri modelinden uzaklaşılabilecek, yurt dışından tedavi hastaları getirme imkanı kat be kat artacaktır. Açılacak olan hastanenin kamu hastanesi sıfatı ile hizmet vermesi, Pamukkale’de göreceli bir hareket yaratacak olsa da, bu kamu hastanesi etrafında oluşacak ekonomik model, mevcut kamu hastaneleri etrafında gelişen ekonomik modelden farklı olmayacaktır. Bu model, bunca yıldır yaratılmaya çalışılan kür kenti hedefine ve bölge turizmine olumsuz yansıyacaktır” ifadesini kullandı.

“Pamukkale, üniversitenin nitelikli kaplıca hizmetiyle kalkınır”

Üniversitenin hizmetlerini, oteller ile birlikte yürütmesinin önemli olduğunu ifade eden Gazi Murat Şen, şunları söyledi: “Kaplıca otellerine, turistlere kendi olanakları çerçevesinde, üniversitenin tedavi protokollerini destekleyici yapıda hizmet verebilmesi imkanı sağlanmalı. Kaplıca otellerinin kendi imkan ve tanıtımları ile yurt dışından ve yurt içinden hasta getirebilmesi için, üniversite, kaplıca otellerinden gelecek hastalara tedavi verme garantisi sağlayabilir. Yapılacak bilimsel çalışmalarla elde edilecek tedavi etkinliği sonuçları, bölgenin yurt içi ve dışında tanıtılabilmesi için şeff afl ıkla paylaşılmalı. Bölgede açılacak diğer FTR işletmelerinin üniversite ile işbirliği içinde hizmet üretmesi arzu edilen bütünlüğün ve görevdeşliğin gereğidir. Pamukkale’nin kalkınması sadece üniversitenin sadece kamu hizmeti vermesiyle değil, nitelikli kaplıca hizmeti sunmasıyla mümkün olur.”