Üretici örgütlerinin pazarlama gücü artırılacak

Üreticiler ile kooperatiflerin ürün pazarlama, ihracat, girdi tedariki gibi konularında yaşadıkları sorunlara çözüm üretmek amacıyla, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nce hazırlanan “Üretici Örgütlerinin Pazarlama Kapasitelerinin Geliştirilmesi Projesi” eğitimlerine başlandı.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

BURSA (DÜNYA) –Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından desteklenen proje kapsamında Bursa’dan seçilen 26 kooperatifin yönetim kurulu üyelerine ve kooperatifler konusunda çalışan İl Müdürlüğü’nün 14 personeline konusunda uzman eğitmenler tarafından çeşitli eğitimler verilecek.

İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül projenin içeriği, işleyişi ve hedeflerini anlattı.
Aygül, ekonomi, pazarlama, satış, e-ticaret, markalaşma, lojistik ve kooperatiflere verilen destekleme ve hibe konularında verilecek eğitimlerin diğer kooperatiflere de aktarılacağını kaydetti. Hamit Aygül, “Temel ekonomi eğitimleri ile maliyet analizi, karlılık hesapları hakkında bilgi düzeyleri artacaktır. Pazarlama, satış ve lojistik eğitimi ile ürettikleri ürünü pazarlarken pazarlama yöntemlerini uygulayarak daha akılcı kararlar alacaktır. E-ticaret eğitimi ile zaman ve mekan sınırlaması olmadan bilişimden yararlanarak ürünlerini daha geniş kitlelere ulaştıracaktır. Yapılacak eğitimler ile Bursa'mızın değeri olan tarımsal ürünlerimizin ülkemiz ve dış pazarlarda daha fazla tanınması, ticari faaliyete konu olması sağlanacaktır. Bunun sonucunda ise bu ürünlerimizin üretiminde süreklilik sağlanacak, tarımsal faaliyetle uğraşan nüfusun bu faaliyette kalıcı olmasına katkıda bulunulacaktır. Proje ile tarımsal ürünlerin pazarlanmasında kooperatifleri etkin hale getirilmesi, üreticiden tüketiciye uzanan zincirde aracıların sayısının en aza indirilmesi ve zaman içerisinde ürünlerin kooperatifler aracılığıyla direkt olarak tüketiciye sunulması sağlanacaktır” dedi.

Etiketler