YASAD Başkanı Kamalı: “Turquality ile yazılım ihracatını 10 milyar dolara taşıyabiliriz”

Yazılım Sanayicileri Derneği (YASAD) Başkanı Gönül Kamalı, “Yazılım firmalarının Turquality kapsamına alınması halinde sektör atılım yapabilir. E-Turkuality’de 100 firma hedefliyoruz. 2-4 yıl arasında bu 100 firmayla 10 milyar dolarlık ihracat yakalanabilir” diye konuştu.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Ahmet USMAN

İZMİR - Türk yazılım sektörünün pandemide rüştünü ispatladığını ve atılıma hazır hale geldiğini belirten Yazılım Sanayicileri Derneği (YASAD) Yönetim Kurulu Başkanı Gönül Kamalı, bunun için başta yazılım firmalarının Turquality kapsamına alınması olmak üzere birkaç desteğin yeteceğini ifade etti.

Kamalı, e-Turkuality’de 100 firma hedeflediklerini, 2-4 yıl arasında bu 100 firmayla 10 milyar dolarlık ihracatın yakalanabileceğini ifade etti. Ticaret Bakanlığı’nın sektöre yönelik hazırladığı yeni teşvik sisteminin cumhurbaşkanının onayında olduğunu anlatan Gönül Kamalı, “Sistemin bu ay içinde onaylanmasını, 2022 itibariyle hayata geçmesini bekliyoruz. Teşviklerin en vurucu kısmı e-Turquality yani Turquality programının yazılım ve bilişim dünyasına açılması. Turquality’de çok ciddi destekler var ama sadece mal ihracatını kapsıyor. Yazılım sanayi için uygulanabilir değil. Bizim binlerce metrekare alana, depolara, çok büyük donanımlara ihtiyacımız yok. Bizde en kritik konu personel, yani istihdam desteği.  Ticaret Bakanımız Mehmet Muş, E-Turquality programına destek verdi” diye konuştu.

En büyük sıkıntı istihdam ve prefinansman

İstihdam yanında sektörün bir diğer büyük sıkıntısının prefinansman olduğuna dikkat çeken Kamalı, “Çünkü ihracatta bir büyüme gerçekleştirdiğinde siz insan dışında bir garanti gösteremiyorsunuz,  o yüzden çok fazla bireysel sermayeye dayanıyor. Yurtdışında alınacak ihalelere destek olmak amacıyla yüzde 20 ihale bedelinin önden ödenmesi ve bunun hibe olarak yapılması ile ilgili 10 yıldır beklediğimiz bir destek var. Yine ihalelerde Türk yazılım şirketlerinin vermesi gereken teminat mektuplarının kolaylaştırılması ile ilgili destekler de çok önemli. Yurtdışında alınacak olan büyük ölçekli projelerin bu sayede önü açılmış olur” dedi.

“Pandemi hayatımızı kurtardı”

Yazılım sektöründe iç piyasadaki deneyimin ürünleştirme aşaması açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Kamalı, “O yüzden Türkiye’de telekomünikasyon, finans, oyun, savunma sanayi, sanayide dijital dönüşüm ve akıllı kentlere yönelik yazılımlarda çok ciddi potansiyeli var. Bizim en büyük sorunumuz iç pazardaydı. Pandemi bir anlamda hayatımızı kurtardı. Yazılımları hayatın her alanında aktif şekilde kullandık. Yazılım sektörü yüzde 100 performansla çalıştı. Türkiye, pandemide kendi yaralarını saran bir ülke oldu. Tıbbi cihazları yazılımlarıyla birlikte hızlıca ürettik, EBA TV’yi kurduk, E-nabız uygulamalarını hayata geçirdik. Çünkü altyapımız kuruluydu, üstüne hemen servisi koyduk. İnsan kaynağımız olduğu için bu refleksleri gösterebildik. Şimdi bu fırsatları finansal olarak realize etme noktasındayız. Türk yazılım sektörü hafif bir itmeyle, dünyada adı anılır noktaya gelecek. Bunun en önemli unsuru olarak e-Turkuality’yi görüyoruz. E-Turquality’de 100 firmayı hedefliyoruz. 2-4 yıl arasında bu 100 firmayla 10 milyar dolarlık ihracatı bulacağımızı düşünüyoruz” görüşünü savundu.

İhracatçı birliği çatısı istiyoruz

Sektörün sıkıntılarından birinin de tek çatı altında örgütlenememesi olduğunu ifade eden Kamalı, “Bu nedenle YASAD olarak son seçimde yönetim kurulumuzu sektörü temsil eden kuruluşların yöneticilerinden oluşturarak, derneğimizi bir şemsiye örgüt olarak konumlandırdık. Bu sayede, aksiyon, gündem, söylem ve stratejilerimizi ortak oluşturarak, bunların takibini yapma konusunda çok yol aldık. Şu an yazılımcılar Hizmet İhracatçıları Birliği’nin (HİB) altındaki 11 komiteden birini oluşturuyor. HİB çok ciddi bir inisiyatif ama 11 sektörden oluşuyor. Bu da yönetimde ‘ortaya karışık’ bir durum yaratıyor. 11 birbirine benzemeyen sektörün tek bütçe ile ihracat hamlesi yapması zor” diye konuştu.

HİB’nin yarısına yakınını yazılım ihracatçılarının oluşturduğunu belirten Kamalı, “Şu an 900 üyeyiz. HİB bünyesindeki ilk ihracatçı birliği biz olacağız. Nisan 2022’deki seçimlere kadar birliğimizin kurulmuş olmasını umuyoruz. HİB Genel Sekreterliği’nin ve bakanlık bünyesinde genel müdürlüğün kurulması işleri hızlandıracaktır. Çünkü Ankara’da bir muhatabımız var. Önceki iki bakanımız sektörün 1 milyar dolar ihracatı aşması durumunda ihracatçı birliğinin kurulacağını söylemişti. 2019’da 3 milyar doları aştık ama hala kurulamadık. Geçen yıl da ihracatın 3.5 milyar dolara ulaştığını düşünüyoruz. İhracatçı birliği strateji ve politikaların belirlenmesinden, envanter ve veri toplamaya kadar çok yönlü fayda sağlayacaktır” dedi.