“Yeşil dönüşüm sürecine katkı sunmayı hedefliyoruz”

ORKASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Münevver Uğurlu, Anadolu’daki iş insanlarının yeşil dönüşüm konusundaki farkındalığını artırma hedefiyle hayata geçirilen KOBİ’ler için Yeşil Dönüşüm Projesi panelinde konuştu.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Müberra TAŞÇI

SAMSUN - Orta Karadeniz Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (ORKASİFED) Yönetim Kurulu Başkanı Münevver Uğurlu, “Çeşitli eğitimlerle bölgemizin tarım, yenilenebilir enerji, turizm gibi alanlarda gelişmesini sağlayarak, sürdürülebilir kalkınmaya ve yeşil dönüşüm sürecine katkı sunmayı hedefliyoruz” dedi.

Türkiye’nin en kapsayıcı bağımsız ve gönüllü iş dünyası örgütü Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), 120’yi aşkın ülkede faaliyetlerini sürdüren Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) iş birliği ve Akbank’ın desteğiyle Şubat ayında başlatılan "KOBİ’ler için Yeşil Dönüşüm Projesinin” dördüncü etkinliği Samsun’da düzenlendi. Orta Karadeniz Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (ORKASİFED) ev sahipliğinde yapılan etkinlikte, yeşil dönüşümün iş dünyası için önemi ve kurumların Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamındaki dönüşüme adaptasyonu ele alındı. Yapılan panele, Orta Karadeniz Genel Sekreteri (OKA) İbrahim Ethem Şahin, Orta Karadeniz Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (ORKASİFED) Yönetim Kurulu Başkanı Münevver Uğurlu, KAS Türkiye Temsilciliği Proje Yöneticisi Bekir Öncel, Akbank KOBİ Bankacılığı Pazarlama Bölüm Başkanı Melis Özdeğirmenci, TÜRKONFED Akademik Danışmanı Doç. Dr. Nazlı Karamollaoğlu, TÜRKONFED Yeşil Dönüşüm Komisyon Başkanı Onur Ünlü ve birçok sanayici iş insanı katıldı.

Bölgedeki KOBİ’lerin önemine dikkat çeken Orta Karadeniz Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (ORKASİFED) Yönetim Kurulu Başkanı Münevver Uğurlu, “Samsun, Amasya, Çorum, Tokat illerini oluşturan Orta Karadeniz Sanayici İş İnsanları Federasyonu olarak bölgemizin kalkınması için çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Bu kapsamda önceliğimiz KOBİ’lerimizin katma değerli üretim, pazarlama, markalaşma çabalarına destek olmak. Çünkü bunlar sanayide sürdürülebilir üretim ve dünya piyasalarında rekabet gücü elde etmek için çok önemli. Öte yandan çeşitli eğitimlerle bölgemizin tarım, yenilenebilir enerji, turizm gibi alanlarda gelişmesini sağlayarak, sürdürülebilir kalkınmaya ve yeşil dönüşüm sürecine katkı sunmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

“AYM, Türk KOBİ’leri için fırsatlar oluşturuyor” 

AYM’nin Türk KOBİ’leri için fırsat sunduğunu dile getiren KAS Türkiye Temsilciliği Proje Yöneticisi Bekir Öncel, “Türkiye’nin ekonomik gelişimini, sosyal piyasa ekonomisi kriterleri dahilinde desteklemek ve özellikle KOBİ’lerin serbest rekabet koşulları içerisinde güçlerini artırmak için ortaklarımız ile eğitim ve bilgilendirme etkinlikleri düzenliyoruz. AYM, müsebbibi insan olan ve dünyadaki yaşam alanlarımızı tehdit eden küresel iklim değişiklikleri ve çevresel kirlenme etmenlerini azaltmanın kaçınılmaz zorunluluğun bir parçasını oluşturuyor. İşte bu nedenle AYM’nin Avrupa ile önemli ticaret hacmine sahip Türk KOBİ’lerine etkileri ve getireceği zorlukların yanı sıra oluşturabileceği fırsatlar üzerine yapılan bu etkinlik serisinin faydalı olacağına inanıyoruz” şeklinde konuştu.

Akbank’tan 2030 yılına kadar 200 milyar TL sürdürülebilir kredi hedefi

Yeşil Mutabakat’ın AB ülkeleriyle ticareti yeniden şekillendireceğine vurgu yapan Akbank KOBİ Bankacılığı Pazarlama Bölüm Başkanı Melis Özdeğirmenci, sözlerine şunları ekledi: “Hem üretimde hem tüketimde ortaya çıkardığı karbon ayak izinden ötürü enerji sektörü başta olmak üzere çimento, demir-çelik, alüminyum ve gübre sektörleri bu süreçten direkt etkilenecek. Bu sektörlerin mutabakata uyum süreçlerinde sürdürülebilir ve yeşil yatırımlar nedeniyle finansmana ihtiyacı da artıyor. Sürdürülebilir ekonomiye geçiş yolculuğunda, KOBİ’lere olduğu kadar KOBİ’lere hizmet veren bankalara da bu anlamda çok iş düşüyor. Akbank olarak bu konuda önümüze koyduğumuz hedefler ve yürüttüğümüz çalışmalar var. 2030 yılına kadar 200 milyar TL sürdürülebilir kredi finansmanı sağlama hedefiyle çalışıyoruz. Bugüne kadar, ‘Yeşil Dış Ticaret Paketi’, ‘Çevre Dostu Taşıt Kredisi’ gibi yenilikçi ve öncü ürünler sunduk. KOBİ müşterilerimize yönelik yaptığımız çevresel ve sosyal risk değerlendirmesiyle de sektör kredi uygulamalarından olumlu yönde ayrışıyoruz. Kurumsal ve ticari müşterilerimize yönelik yürüttüğümüz çalışmalara ek olarak KOBİ’lerimizin düşük karbon ekonomisine geçişine yönelik de bir hazırlık içerisindeyiz.”

“AYM kapsamında şekillenen yeni bir dönem başlıyor”

Anadolu’nun ortak aklının sürdürülebilir kalkınmada itici güç olduğuna inandıklarını anlatan TÜRKONFED Yönetim Kurulu Üyesi ve Yeşil Dönüşüm Komisyonu Başkanı Onur Ünlü, “Yerelin ve bölgelerimizin potansiyelini fırsata dönüştürmek için Anadolu’nun ortak birikimini, gücünü ve sesini, hep birlikte, ülkemizin dört bir yanına yansıtmanın yoğun gayreti içindeyiz. TÜRKONFED olarak yeni vizyonumuzda, tüm dünya için büyük önem arz eden bu değişim dönemini “Dijital-Yeşil ve Toplumsal Dönüşüm” eksenli 3D olarak tanımlıyoruz. Zihinsel bir değişimi zorunlu kılan üçüz dönüşüm çağında, ülke olarak en büyük potansiyelimiz de Anadolu’da yatıyor. Bizim için oldukça kritik olan, risklerin ve belirsizliklerin üstesinden güç birliğiyle geleceğimize inandığımız bu dönemde, bizler dönüşüm stratejilerimizin izini sürerek hazırlıklı olmalı; gerçekçi kriz senaryoları karşısında kamu, yerel yönetimler, özel sektör ve STK’ların da işin içinde olduğu, kapsayıcı ve katılımcı iş birliği süreçleri oluşturmalıyız” dedi.