“Zorunlu arabuluculuk dertlere deva olmadı”

Bursa Barosu İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Komisyonu Başkanı Av. İsmail İşel, “Zorunlu arabuluculuk uygulamasının dava sayısını azaltmadığı, bunun yanında hak yerine menfaat söylemini öne çıkaran denetimsiz bir alan yarattığı açıktır” dedi.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

BURSA (DÜNYA) - Bursa Barosu Başkanı Av. Gürkan Altun, Sayman Av. Aslı Evke Yetkin ve Bursa Barosu İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Komisyonu üyesi avukatların katılımıyla basın açıklaması yapan Av. İsmail İşel, zorunlu arabuluculuk uygulamasına iki yıllık verileri değerlendirdi.

İşel, arabulucu görevlendirilmesi yapılan dosya sayısının 739 bin 255 olduğunu ve bunlardan 460 bin 90, yani yüzde 65’inde anlaşma sağlandığını söyledi. İsmail İşel, “Yaptığımız araştırmalara göre ise Bursa ilinde iş mahkemelerine açılmış dava sayısı 2016 yılında 7 bin 669, 2017 yılında ise 7 bin 723 iken, zorunlu arabuluculuğun yürürlüğe girdiği 2018 yılında açılan dava sayısına baktığımızda sayının 6 bin 152 olduğunu görmekteyiz. İşçi-işveren ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıklara ilişkin 2019 yılında açılan dava sayısı ise 6 bin 212’dir. Dolayısıyla dava sayılarında son derece sınırlı bir düşüş oluşmuştur. 2019 yılında elde ettiğimiz verilere göre işçi-işveren anlaşmazlıkları sebebiyle Bursa Arabuluculuk Bürosu’na yapılan başvuru sayısı 12 bin civarındadır. Bu başvurunun yalnızca 2 bin 750 civarında başvuru anlaşma ile sonuçlanmıştır. Bu sonuçlar göstermektedir ki, Bursa’daki zorunlu arabuluculuk uygulamasında anlaşma sağlanma oranı yüzde 23 civarındadır. Üstelik kısmi anlaşmalar da bu orana dahildir. Aynı zamanda, Bursa Arabuluculuk Bürosu’na ticari davalar sebebiyle yapılmış olan zorunlu arabuluculuk kapsamındaki başvuru sayısı da 4 bin 600 civarında olmuş, ticari davalarda anlaşma oranı ise yüzde 7’lerde kalmıştır. Yani her 10 ticari anlaşmazlık dosyasından 1’inde dahi anlaşmaya varılamamıştır” dedi.

İhtiyari arabuluculuk düzenlemesi getirilmeli

İşel, arabuluculuğa kabul yöntemi, belirlenen kontenjanlar ve kıdem, sınavın icrası gibi hususların da avukatlar arasında huzursuzluklara ve eleştirilere neden olduğunu söyledi. İsmail İşel, “Bunun yanında arabuluculuk görüşmelerinin adliyeler dışında ve güvenliğin bulunmadığı ortamlarda yapılıyor olmasının, tarafların mecburiyetten aynı masaya oturmak zorunda kalmasının yarattığı birçok sorunla da karşı karşıya kalınmış, her an kalınmaktadır.
İş Mahkemelerinde dava şartı olarak getirilen zorunlu arabuluculuk uygulamasının kaldırılarak yerine ihtiyari arabuluculuk düzenlemesinin getirilmesi yönündeki düşüncemizde haklı olduğumuz bu geçen 1 yıllık dönemde de ortaya çıkmış, bu görüşümüzün haklılığı daha da güçlenmiştir. Eğer zorunlu arabuluculuk uygulamasına devam edilebilecekse bile avukatsız temsilin engellenmesi ile maddi gücü bulunmayan kişiler için devlet eliyle avukat atanması gerektiği hususları da acil ve elzemdir. Sonuç olarak geçen yıl da tespit ettiğimiz gibi, zordan dönülmeli, adalet arayanlar doğrudan yargıya başvurabilmelidir” açıklamasını yaptı.

Etiketler