Demir çelik halat ithalatında korunma önleminin kapsamı daraltıldı

Demir çelik halat ithalatında korunma önlemleri kapsamı daraltıldı, kauçuk kaplı halatlar kapsam dışında bırakıldı.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

7312.10.81 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlu(GTİP) demir ve çelikten halat ithalatında korunma önleminin kapsamı daraltıldı.

Resmi Gazete’de yayınlanan tebliğ ile kauçuk kaplı halatlar korunma önlemi kapsamı dışında tutuldu. 2015'te çıkarılan 2015/7 numaralı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ uyarınca 7312.10.81 GTİP’li ürünler için ton başına 3 bin dolar referans fiyatı belirlenmişti. İthalat hangi fiyattan yapılırsa yapılsın vergilendirme referans fiyat üzerinden yapılıyor.