ARKIMEET 2013'ün teması "BYPASS"

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

 

 

İSTANBUL - ARKIMEET 2013, Türkiye ve diğer ülkelerden mimarların buluşacağı bir etkinlik olarak 7-8 Ekim 2013 tarihlerinde İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde Arkitera Mimarlık Merkezi tarafından VitrA öncü sponsorluğunda düzenleniyor.

"Mimarlar İstanbul'da Buluşuyor" sloganıyla yola çıkılan etkinlikte tema "BYPASS" olarak belirlendi. Yerel ve küresel anlamda kent ve kentliye ait sorunların ve bu sorunlara cevap olarak üretilen çözümlerin ele alınacağı etkinlikte pek çok başka konu da masaya yatırılacak.
En küçük ölçekten, kent ve hatta dünya ölçeğine uzanan farklı olguların ele alınacağı konferans ve panellerde hem pratik hem de teorik anlamda muhtelif kavramlar irdelenerek kent ve mimarinin ilişkisi analiz edilecek, aynı zamanda çeşitli sorulara cevaplar aranacak... Kentlere yapılan müdahaleler sürdürülebilir ve yenilenebilir kılınamazken mimarlar neler düşünüyor? Kamusal mekânlar, ulaşımla ilgili stratejiler, kent içi alanlar tutarsız yaklaşımlarla 'kestirmeden' planlanırken yapılan sözde sıhhileştirmeler geri dönülemez hastalıklı sonuçlara gebe olmakta. Kentli bireylerin ve özellikle de mimar ve diğer ilgili meslek profesyonellerinin dahil olamadığı, göz ardı edildiği ya da atlandığı süreçlerde ortaya çıkan kısa devrelerin sorumlularını bulmak çok da zor değil. Ya gerçek çözümler? Peki kuralları, çözümleri ve hatta sorunları belirleyen iktidar sahipleri bireylerin oyun alanı olan kentlerden kimleri / neleri bertaraf ediyor; sorunları, arızaları, sokak köpeklerini ya da kentli bireyleri?

ARKIMEET 2013 kapsamında, "BYPASS" temasının da ele alınacağı bir dizi ön etkinlik yapılması planlanıyor.

Arkitera Mimarlık Merkezi tarafından bu yıl üçüncü kez verilecek olan Türkiye’nin mimarlık alanındaki ilk seyahat bursu için süreç başladı.

Arkitera Seyahat Bursu'na başvuru yapacakların ARKIMEET 2013'ün teması olan "BYPASS" konusuyla ilgili olarak iki haftalık bir rota geliştirmeleri bekleniyor. Rota kurgulanırken Türkiye'deki "BYPASS" noktalarının ya da "BYPASS" uygulanması gereken noktaların yoğunluğu göz önüne alınarak bir program belirlenmesi arzulanıyor.

ARKIMEET 2013 kapsamında düzenlenen ön etkinliklerden biri diğeri olan Açık Çağrı ile de BYPASS temasını ele alacak.

Etkinlik programı ve ön etkinlikler dahilinde temanın tüm boyutlarıyla tartışılmasının hedeflendiği ARKIMEET 2013 kapsamında bir de açık çağrı yapılıyor. Tema metninde sözü edilen noktalarla ilintili olarak ortaya çıkarılacak her türlü çalışma, etkinlik kapsamında düzenlenecek bir oturumla ele alınacak. Her hangi bir sınırlama olmadan her disiplinden öğrenci, akademisyen ve profesyonelin başvurusuna açık olacak açık çağrının temel amacı ise konunun daha geniş bir zeminde tartışılmasına olanak sağlamak.

Japonca "fis-kos" anlamına gelen Pecha Kucha, her birinin gösterimi 20 saniye sürecek olan 20 görseli toplam 6 dakika 40 saniyede izleyicilere aktarma prensibine dayanan bir sunum tekniği. Pecha Kucha tekniğinin başlıca amacı kısa ve hızlı sunumlarla izleyicileri sıkmadan birçok kişinin yaratıcı fikirlerini izleyicilerle buluşturmasını sağlamak.
Bu kapsamda mimarlık, şehir planlama, medya, müzik gibi farklı birçok disiplinden 8 kişinin bir araya gelerek BYPASS temasını ele alacağı Pecha Kucha, ARKIMEET 2013'ün özel etkinliklerinden biri olacak.

Türkiye ve dünyadaki farklı durumları tespit ederek kendine özgü çizimleriyle ifade eden Cem Dinlenmiş, ARKIMEET 2013 tema metnini yorumlarak yaratacağı görsel bir ürünle konunun gelişimine katkıda bulunuyor.
İstanbul özelinde yapılı çevre ve ulaşım konularını tek bir potada eriterek kentte yüzleşmek zorunda kalınan "kestirme"den geçici çözümler, bürokrasinin derman olamadığı çaresizlikler ve İstanbul'da kentli olmanın zorlukları gibi hususları ARKIMEET 2013'ün etki alanıyla paylaşıyor.

ARKIMEET 2013'te ulusal ve uluslararası konferans ve paneller düzenlenecek, ödül programlarıyla da fiziksel çevrenin niteliğinin iyileştirilmesine katkı sağlayan kişi ve kurumlar onurlandırılacak.

Etkinlik ve ödüllerin yanısıra katılımcılar arasında birebir ilişkilerin kurulması için fırsatların sunulması ve uygun buluşma ortamlarının yaratılması ARKIMEET 2013'ün esas hedefleri arasında.
ARKIMEET 2013 etkinliklerine ve diğer tüm güncel bilgilere www.arkimeet.com web sitesinden ulaşılabiliyor.