Sosyal konut başvuru şartları nelerdir? Kimler sosyal konut alabilir?

TOKİ sosyal konut başvuru şartları belli oldu. Projeye dair detaylar Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulurken, vatandaşların en çok merak ettiği 250 bin sosyal konut için başvuru şartları oldu. 81 ilde yapılacak sosyal konutlar için başvurular 31 Ekim'e kadar devam edecek.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

TOKİ tarafıından yapılacak 250 bin sosyal konut için detaylar belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan projeye dair detayları vatandaşlarla paylaşırken, 81 ilde yapılacak sosyal konutlar için en çok merak edilen TOKİ sosyal konut başvuru şartları oldu. Sosyal konutlar için 14 Eylül'de başlayan başvuru işlemleri 31 Ekim'e kadar devam ederken, vatandaşlar başvurularını Ziraat Bankası, Halkbankası ve E-Devlet üzerinden yapabilecek.

TOKİ sosyal konut başvuru şartları nelerdir?

TOKİ sosyal konut başvurusu yapacaklardan başvuru bedeli olarak 500 TL alınacak. Proje için başvurular 5 kategoride olacak.

İlk kategori "Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri" olurken, ikinci kategori "En az %40 engelli vatandaşlar", üçüncü kategori "Emekli vatandaşlar", dördüncü kategori "Yaşı 18-30 arasında olan genç vatandaşlar", son kategori ise "Diğer alıcı adayları" şeklinde olacak.

Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;

• T.C. vatandaşı olması,

• Proje il sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya Proje il nüfusuna kayıtlı olması,

• Konut satın almak için başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları dâhilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının daha önce Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması şartları aranacaktır. (Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri kategorisi hariç).

• Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 16.000 TL (İstanbul İli için 18.000 TL) olması gerekmektedir. (Başvuru sahibinin ve eşinin, başvuru tarihi itibariyle gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dâhil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin toplamı.) (Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri kategorisi hariç)

• Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi ve eşi adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir, birden fazla başvuru yapılması durumunda başvurular geçersiz sayılacaktır.

• Başvuruları yapacak vatandaşlarımızın; 18 yaşını tamamlamaları gerekmektedir.

• Genç kategorisine 14/09/1992 tarihinden sonra doğan vatandaşlarımız müracaat edebilecektir.

• Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri Kategorisine; TOKİ ve Sosyal Güvenlik Kurumu sisteminden "HAK SAHİPLİĞİ" onaylananlar başvuru yapabilecektir. Sözleşme aşamasında konut başvurusu yapılan İl sınırları içerisinde son 3 yıldır oturuyor olduklarına dair adrese dayalı nüfus kayıt sisteminden alacakları belge veya başvuru yapılan İl nüfusuna kayıtlı olduklarına ait belge istenecektir.