AB’den yenilenebilir enerjide Ar-Ge desteği alacak üniversiteler belli oldu

Üniversitelerin yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği alanlarında geliştirdikleri 12 Ar-Ge projesi Avrupa Birliği desteklerinden yararlanma hakkı elde etti.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Mehmet KARA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından Avrupa Birliği finansmanıyla yürütülen Belediyeler ve Üniversiteler için Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Teknik Destek Projesi (YEVDES) Dördüncü Bileşeni kapsamında destek talebinde bulunan üniversite Ar-Ge Projeleri’nin başvuru ve değerlendirme süreçleri tamamlandı.

Proje Takım Lideri Zoran Morvaj’ın verdiği bilgilere gere 56 farklı proje başvurusu, Proje Değerlendirme Komitesi’nce puanlandı. Değerlendirmede üniversitelerin kurumsal kapasitesi ve geçmiş proje deneyimi, proje koordinatörü ya da takım liderinin nitelikleri, araştırma grubu üyeleri ile ilgili bilgiler, ulusal Ar-Ge öncelikleri ve stratejileri bağlamında önerilen projenin sağlayacağı öngörülen faydalar ve araştırma gruplarının proje sonuçlarının yaygınlaştırılmasına ilişkin planları gibi faktörler dikkate alındı.

En iyi uygulamalar yerinde gözlemlenecek

Değerlendirme sonucunda, toplam 12 araştırma grubuna uzman desteği sağlanacak. 6 araştırma grubu da yurtdışı çalışma ziyaretlerine katılarak yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği alanlarında en iyi uygulama örneklerini yerinde gözlemleme fırsatı bulacak. Uzman desteği sağlanacak 12 araştırma grubunun yanı sıra, başvuran projelerden 9’u da yedek listeye girdi. Yurtdışı çalışma ziyaretlerine katılma hakkı elde eden 6 araştırma grubunun yanı sıra 9 adet araştırma grubu da yedek liste olarak belirlendi.

Desteklerden yararlanmaya hak kazanan ekiplerin 1 Temmuz'a kadar başvurularını teyit etmesi gerekiyor. Herhangi bir araştırma grubunun destekten vazgeçmesi ya da proje ekibi tarafından talep edilecek evrakları zamanında iletmemesi durumunda, yedek listedeki araştırma grupları desteklerden yararlanma hakkı kazanacak.

12 üniversite ve araştırma grubu

Üniversiteleri bünyesinde geliştirdikleri Ar-Ge projeleri için uzman desteği alacak araştırma grupları şöyle: Erciyes Üniversitesi Prof. Dr. Mustafa Serdar Genç, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Bülent G. Akınoğlu, Ege Üniversitesi Doç. Dr. Orhan Ekren, Ege Üniversitesi Öğr. Gör. İlter Yılmaz, Bartın Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Abid Ustaoğlu, Dokuz Eylül Üniversitesi Prof. Dr. Görkem Akıncı, Ömer Halisdemir Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Seyhan Sürmegözlüer, Bartın Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Eyüp Burak Ceyhan, Atatürk Üniversitesi Prof. Dr. Mutlu Kundakçı, Eskişehir Teknik Üniversitesi Doç. Dr. Ümmühan Başaran Filik, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi İlker Dursun, Trakya Üniversitesi Prof. Dr. Semiha Öztuna.

4.5 milyon euro bütçeli proje 30 ay uygulanıyor

YEVDES Projesi ile belediyelerin ve üniversitelerin enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji yatırımlarının desteklenmesi amaçlanıyor. Bu kurumlara ait tesislerde, binalarda ve kampüslerde enerji verimli teknolojilerin gelişimi ve yenilenebilir enerji üretiminin artırılmasıyla, Türkiye’de daha az enerji-yoğun ve sürdürülebilir bir kamu sektörünün oluşturulması için önem taşıyor. Belediyelerde ve üniversitelerde yeşil enerji yatırımlarının artmasının, kamuda genel olarak kolaylaştırıcı bir kilit unsur olacağı ve yenilebilir enerji ve enerji verimliliği konularında farkındalığı artıracağı belirtiliyor. Teknik destek hizmeti, Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ) liderliğindeki konsorsiyum tarafından sağlanan yaklaşık 4.5 milyon euro bütçeli proje 30 ay süreyle uygulanıyor.