EBRD, Kıbrıs Rum kesimine “yüzer LNG terminali” projesine katıldı

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Kıbrıs Rum Kesimi'ne bir sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) depolama ve yeniden gazlaştırma tesisi kurulması projesine katıldı.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Mehmet KAYA - ANKARA

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, yüzer bir LNG terminali kurulmasına yönelik projenin kreditörlerinden biri olacak. Kırbır Rum Kesimi, aralarında Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin de hakkı olan sahalar ile Mısır ile İsrail'in sahalarında üretilen doğalgazın kendi topraklarında kurulacak tesislerde işlenerek gaz veya sıvı gaz olarak satılması yönünde proje yürütüyordu.

EBRD'den yapılan açıklamada, yüzer deponun mühendislik ve danışmanlık işleri için kredi verileceği bildirildi. Projede başka bankaların da kreditör oldğu vurgulandı. Mühendislik ve danışmanlık için ihale açılacak. EBRD ve diğer bankalar kendileri adına projeyi izleyecek danışman ve mühendislik hizmeti seçecekler.

Yüzer depo 2 yılda tamamlanacak

Projeye yönelik verilen bilgide yüzer deponun 2 yıl içinde bitirileceği, EBRD'nin dahil olduğu grubun bu projenin gerçekleşmesi sürecini her yönden izleyeceği kaydedildi. Seçilecek danışman, projenin ilerleyişine yönelik düzenli raporlama yapacak. Sözleşme ile yapılan işlerin uyumunu izleyecek. Her türlü denetim faaliyetinin düzenli olup olmadığını izleyecek. Proje onayı verecek. Projenin iyi sanayi uygulamaları, çevresel etkisi vb. çevre yönünden uygun yürütülüp yürütülmediğini izleyecek. Proje uygulamasında tasarım, inşa vb. aşamalarda yapılan değişiklikler ve bu değişikliklerin maliyetiyle ilgili analiz yapacak.