6 °C

Elektriğin yarısı HES’lerden geldi

Haziran ayının ilk yarısında elektrik üretiminde doğalgazın payı yüzde 11’in de altına gerilerken, toplam üretimin yüzde 48.84’ü hidroelektrik santrallerden geldi.

Elektriğin yarısı HES’lerden geldi

MEHMET KARA

Haziran ayının ilk iki haftasında toplam 9.8 milyar kWh elektrik üretilirken, bunun yüzde 48.84’i hidroelektrik santrallerinden geldi. Enerji Günlüğü’nün TEİAŞ verilerine dayandırdığı habere göre Türkiye’nin toplam elektrik üretimi Haziran ayının ilk 14 gününde, Mayıs ayına göre, yüzde 4’ten fazla gerileyerek 9 milyar 824 milyon 444 bin kWh oldu. Mayıs ayının ilk 14 gününde toplam elektrik üretimi 10 milyar 251 milyon 102 bin kWh olmuştu. Bu düşüşte Ramazan Bayramı ve dokuz günlük tatilin bu döneme denk gelmesi etkili oldu.

Yenilenebilir payı yükseldi 

İki haftalık süreçte yenilenebilir enerji kaynaklarının üretimdeki payı en yüksek oranda gerçekleşirken, HES lerin toplam üretimdeki payı yüzde 48,84 ile yine birinci sırada. Ayın ilk iki haftasında barajlı HES’lerde 3 milyar 552 milyon 414 bin kWh elektrik üretilirken, akarsu santrallerinde bu rakam 1 milyar 477 milyon 60 bin kWh olarak kaydedildi. 

Doğalgazın payı hâlâ düşüyor 

Bu arada, toplam elektrik üretiminde termik santraller yüzde yüzde 29,12’lik pay ile ikinci sırada yer alıyor. Doğalgaz santrallerinin elektrik üretimindeki payında yaşanan sert düşüş, Haziran ayında da devam ediyor. Doğalgaz santrallerinin payı yüzde 10,97’ye geriledi. 

Rüzgarın payı yüzde 5.91 

Rüzgar santralleri Haziran ayının ilk iki haftasında toplam elektrik üretiminde yüzde 5,91 pay alırken bu oran jeotermal santrallerde yüzde 2,98, biyokütle enerji santrallerinde yüzde 1,19, fuel oil ile çalışan santrallerde yüzde 0.64, atık ısı tesislerinde yüzde 0,28, güneş enerji santrallerinde ise yüzde 0,08 oldu. 

Belediyeler lisanssız küçük kapasiteli hidroelektrik santrali kurabilecek

Belediyeler potansiyel varsa rekreasyon ve şehir içindeki akarsulara lisanssız üretim kapsamında küçük HES kurabilecek.  Resmi Gazetenin 15 Haziran günlü sayısında Tarım ve Orman Bakanlığının "Elektrik Piyasasında Üretim Faaliyetinde Bulunmak Üzere Su Kullanım Hakkı Anlaşması İmzalanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"i yayımlandı. Yönetmelikte belediyelerin kapsama giren HES yatırımları ile tüzel kişilerin HES yatırımlarının DSİ ile su kullanım anlaşması imzalanması usul ve esaslarında düzenlemeye gidildi. Belediyeler, şehir merkezlerinden geçen akarsular üzerinde ilgili belediyelerce tesis edilmiş/edilecek rekreasyon projeleri kapsamında ortaya çıkan hidrolik potansiyelden rekreasyon sahalarının elektrik ihtiyacını karşılamak için DSİ'nin uygun görüşüyle toplam 300 kilovat kurulu güce kadar, lisanssız üretim kapsamında hidroelektrik enerji üretim tesisi kurabilecek. 

Belediyeler tarafından işletilen basınçlı borulu sulama şebekesi ve klasik kanallı şebeke üzerinde enerji potansiyeli olması halinde de lisanssız HES kurulabilecek. 

Yönetmelikle ödeme süresi de yeniden belirlendi. Buna göre kanun kapsamında HES kurulurken DSİ'ye ödenecek enerji hissesi katılım payının hesabında esas alınacak tesis bedelinin ilk taksiti,  santralin geçici kabul tarihinin 5 yıl sonrasına denk gelen günden başlamak üzere ayın son mesai gününe kadar yapılacak.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap