Enerjiye 3 dilde yatırımcı çekilecek

Türkiye’nin enerji ve madencilik sektörlerindeki mevcut durumu, potansiyeli, yatırım fırsatları ve başlıca piyasa aktörlerini tanıtan Türkiye enerji yatırım rehberleri İngilizce'nin ardından bu kez Arapça ve Çince olarak yayınlanacak.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Mehmet KARA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in talimatıyla ilki 2018 yılında İngilizce olarak hazırlanan Türkiye’nin enerji ve madencilik sektörlerindeki mevcut durumu, potansiyeli, yatırım fırsatları ve başlıca piyasa aktörlerini tanıtan Türkiye enerji yatırım rehberleri bu kez Arapça ve Çince olarak yayınlanacak.

Üç alandaki yatırım fırsatları Rehberlerde Türkiye’nin makroekonomik görünümünü gösteren temel istatistiki verilerle beraber yatırımcılara yönelik enerjinin üç koluna ilişkin kapsamlı bilgiler yer alacak. Rehberlerde, elektrik sektöründe Türkiye’nin üç yıldır uyguladığı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) ihale süreçleri ile yerli kömüre dayalı santral ihaleleri ve diğer yatırım fırsatları ile ilgili ayrıntılar anlatılacak.

Doğalgaz sektöründe boru gazı ve LNG ticareti fırsatları da rehberlerde yer alacak. Maden sektöründe yabancı yatırımcılar için yeni mevzuat düzenlemeleri ve teşvikler hakkındaki açıklayıcı bilgiler de rehberde bulunacak.

Yatırımcılara yol haritası

YEKA, kömüre dayalı elektrik üretimi, doğalgaz ithalatı, ticareti ve altyapının geliştirilmesi ile maden arama, işletme ve ihracatı konularına yönelik Türkiye’deki yatırım potansiyelinin güncel istatistiki bilgilerle sunulduğu rehberlerde, aynı zamanda bu sektörlerde yatırım yapmak isteyen girişimcilerin nasıl bir yol izlemesi gerektiğine ilişkin bilgilendirmeler de yer alacak.

Çince ve Arapça versiyonları ile artık üç dilde sunulan rehberler, Türkiye’nin içerik ve hedef bakımından enerji sektöründe yatırımcılara yönelik bir yol haritası olarak en kapsamlı çalışmalardan biri oldu. Yatırım rehberlerine Enerji Bakanlığı’nın internet adresindeki “bilgi merkezi” başlığından da erişilebiliyor.

Alt sektörler için rehberler de yolda

Enerji sektörü için hazırlanan rehberlerle özellikle yabancı yatırıclıarın Türkiye’deki fırsatlara yönelik dikkatleri çekilirken, enerji sektörünün diğer alt sektörleri için de yatırım rehberi hazırlanmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor. Öte yandan Türkiye’nin enerji sektörüne yatırım yapmak isteyen yabancı yatırımcıları yönlendirme, bilgilendirme ve olası sorunlarını çözme amacıyla birebir görüşmeler ve yönlendirmeler de Enerji Bakanlığınca yapılmaya devam ediyor.