GES yönetmeliği yürürlükte

'Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretimi Başvurularının Teknik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik' yürürlüğe girdi.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretimi Başvurularının Teknik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmeliğin amacı  elektrik enerjisi üretiminde güneş enerjisinin etkin ve verimli kullanımını sağlamak amacıyla güneş enerjisine dayalı yapılan başvurular hakkında verilecek teknik görüşün oluşturulmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek olarak gösterildi.

Yönetmelik  güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesisleri başvurularının teknik değerlendirilmesini kapsıyor.