Hedef nükleer destekli yeşil kalkınma

Enerji Bakanı Fatih Dönmez, "yeşil kalkınma"yı Türkiye'nin yeni dönemdeki en önemli hedeflerinden biri olarak nitelendirirken "İklim değişikliğiyle mücadele programımızda yenilenebilir enerji, nükleer enerji ve enerji verimliliği en önemli argümanlarımız olacak" dedi.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Mehmet KARA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye Rüzgâr Enerjisi Birliği TÜREB tarafından düzenlenen Türkiye Rüzgâr Enerjisi Kongresi’nde konuştu. Türkiye’nin rüzgâr enerjisinde ilk adımı 23 yıl önce İzmir’de attığını kaydeden Dönmez “Çok değil 1,5 MW gücündeydi o santralimiz ama sembolik anlamı maddi yatırımın çok ötesindeydi. Çünkü Türkiye o gün yeni bir enerji çeşidiyle, yeni bir teknolojiyle tanışmıştı ilk defa” dedi.
Türkiye rüzgârda Avrupa 8’incisi

Fatih Dönmez, bugün yerli ve yabancı toplam 231 firmanın faaliyet gösterdiği sektörde işletme halindeki 355 santralde yıllık 30 TWh’lık üretim yapıldığını kaydetti. Türkiye’nin rüzgâr kurulu gücünde Avrupa’da sekizinci, dünyada 13. Sırada bulunduğunu anlatan Dönmez, “10 bin 500 MW’a ulaşan rüzgâr enerjisi kurulu gücümüzle bugün elektriğimizin yaklaşık yüzde 10’unu rüzgârdan karşılıyoruz. Özellikle bu sene rüzgâr öylesine güçlü esti ki günlük üretimde birkaç kez yüzde 20’leri aşan yeni rekorlar kırdık” diye konuştu.

Rüzgârda yatırımcı iştahı artıyor

Türkiye’de rüzgâr yatırımlarına COVID-19 salgın şartlarında ara verilmediğini kaydeden Bakan Dönmez şöyle dedi: “Ocak 2019’da 7.591 MW olan kurulu gücümüz 2 yıl içerisinde yaklaşık 3000 MW daha artarak bugün 10.500 MW’ın üzerine çıktı. Yatırımcımızın rüzgâr enerjisine olan yatırım iştahı her geçen gün daha da artıyor. Hâlihazırda 1585 MW kurulu gücündeki 63 santralimiz inşa halinde. Önümüzdeki dönem yeni YEKA yarışmalarımızla birlikte bu sayıyı daha da artıracağız inşallah.”

2 bin MW’lik RES ihalesi yolda

Şimdiye kadar 2 bin MW’ı rüzgâr ve 2 bin MW’ı güneş olmak üzere toplam 4 bin MW’lık YEKA yarışmaları gerçekleştirdiklerini anlatan Enerji Bakanı Dönmez önümüzdeki dönem toplam 2 bin MW’lık YEKA RES- 3 yarışması daha gerçekleştirileceğini söyledi. Bu yarışmalar için başvuruların 27 Nisan 2022 tarihine kadar alınacağını hatırlatan Dönmez, “Yarışmalarımız 75 şehrimizde 20 MW ile 90 MW arasında değişen kapasitelerde olacak” bilgisini paylaştı.

Yatırımları tabana yaymak

Mini YEKA adı verilen yarışmalarla özellikle orta ve küçük ölçekli pek çok yatırımcının da rüzgâr rüzgâr enerjisi yatırımlar sürecine dâhil olduğunu belirten Dönmez “Yenilenebilir enerjinin tabana yayılması ve sektöre yeni oyuncuların girmesi bakımından önemli bir kazanım oldu. Türkiye’nin rüzgârı arkamızda inşallah daha nice güzel işlere hep birlikte imza atmaya devam edeceğiz” ifadesini kullandı.

Ekipmanda %65 yerlilik oranı

Rüzgâr enerjisinde sektöre ait ekipmanların yerli imkânlarla üretilmesinin de önemli hedefl eri arasında yer aldığını vurgulayan Dönmez şöyle devam etti:

“Şu anda ülkemizde rüzgâr sektöründe faaliyet gösteren 16 yerli üreticimiz bulunuyor. Rotor kanadı, türbin kulesi, bağlantı elemanları ve jeneratör parçaları gibi pek çok ekipman artık ülkemizde üretiliyor. Yaklaşık 15 bin kişi rüzgâr enerjisi sektöründe istihdam ediliyor. Sektörümüz yüzde 65 mertebesinde yerli üretim oranıyla enerji teknolojilerinin yerlileşmesinde başı çeken sektörlerimizden birisi durumunda.”

Yenilenebilir enerji sorumluluğu

Yenilenebilir enerjiye bugün her zamankinden daha farklı ve daha büyük bir sorumluluk içerisinde baktıklarını ifade eden Dönmez, sözlerini şöyle sürdürdü: “İklim değişikliğiyle mücadele ettiğimiz bugünlerde sürdürülebilir bir gelecek inşası açısından karbon nötr enerji kaynaklarına daha fazla önem ve değer veriyoruz. 2019 yılının başından itibaren devreye aldığımız kurulu gücün neredeyse tamamına yakını yenilenebilir kaynaklardan oluşuyor. Yeşil Tarife ve YEK-G gibi uygulamalarla yeşil enerjinin gelişimini teşvik ettik. Enerji verimliliğini destekleyecek ve teşvik edecek mekanizmaları geliştirdik, yasal düzenlemeleri hayata geçirdik.”

Rüzgar ekipmanı üretiminin yeni ekonomik modeldeki yeri önemli Türkiye’nin bugün 6 kıtada 45 ülkeye rüzgâr enerjisi ekipmanı ihraç ettiğini kaydeden Enerji Bakanı Fatih Dönmez, bu alanda faaliyet gösteren firmaların cirolarının yüzde 70-80’lik kısmı ihracat gelirlerinden sağladığını anlattı. Rüzgâr enerjisi ekipmanlarının katma değerli ihracat kalemler arasında önemli bir yer tuttuğunu anlatan Bakan Dönmez, “Özellikle büyümeye ve ihracata dayalı yeni ekonomik modelimiz içerisinde, genelde yenilenebilir enerji teknolojileri özelde de rüzgâr enerjisi teknolojileri önemli bir yer tutacak” dedi.

Nükleere yeşil enerji tanımı

Enerji Bakanı Fatih Dönmez, 2023 yılında Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin devreye girmesiyle Türkiye’nin yeni bir karbon nötr enerji kaynağını daha enerji portföyüne ekleyeceğini söyledi. Yeşil kalkınmayı Türkiye’nin yeni dönemdeki en önemli hedefl erinden biri olarak nitelendiren Bakan Dönmez, “İklim değişikliğiyle mücadelede programımızda yenilenebilir enerji, nükleer enerji ve enerji verimliliği ne önemli argümanlarımız olacak. Ülkemizde yalnızca 2020 yılında yenilenebilir kaynaklardan üretilen elektrikle 73 milyon ton sera gazı emisyonunu engelledik” diye konuştu.

“Bizim enerjimiz bize yeter”

“Türkiye’nin rüzgârını yelkenimize doldurarak, üreten Türkiye hikâyemize tam yol devam edeceğiz” diyen Eneröji Bakanı Fatih Dönmez, sözlerini şöyle tamamladı: “Enerji sektörümüz sürdürülebilir, rekabetçi, doğayla bütünleşik ve teknoloji temelli bir üretim anlayışına doğru hızlı bir şekilde ilerliyor. Bu yaklaşımla büyüttüğümüz rüzgâr enerjisi her geçen gün daha da artıp enerji sektörümüzün temel unsurlarından biri olmaya devam edecek. Tabiri caizse rüzgâr ekip enerji biçeceğiz. Bizim enerjimiz bize yeter diyoruz. Yeter ki inanalım ve bu doğrultuda gayret gösterelim.”